Menu główne

KONKURSY 2019/2020

Szkolny konkurs animowanej grafiki komputerowej dla kl. 4-8

Szkolny konkurs animowanej grafiki komputerowej 
„MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA”

 

1. Celem konkursu jest zachęcanie dzieci do zabawy i pracy z komputerem, rozwijanie zainteresowań informatycznych, wyobraźni, kreatywnego myślenia oraz zaprezentowanie wiedzy o własnym kraju i jego tradycji za pomocą animowanej grafiki komputerowej.

 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z kl. IV-VIII.

3. W konkursie wezmą udział tylko prace indywidualne, wykonane samodzielnie przez dzieci programie Scratch.

 

  • Prace mogą zawierać gotowe elementy cudzego autorstwa, takie jak np. Cliparty, ilustracje, muzyka udostępnione na zasadzie wolnych licencji (np. Creative Commons)
  • Dopuszcza się wykorzystywania zdjęć własnego autorstwa

 

4. Zgłoszenie do konkursu odbywa się za pośrednictwem dziennika librus.

W zgłoszeniu podawane są informacje o autorze pracy oraz adres (link) projektu  do dnia 13 grudnia 2019 r.

Prace konkursowe należy stworzyć (umieścić) na serwerze Scratch'a (http://scratch.mit.edu). Projekt musi być udostępniony dla innych.

 

5. Każde  dziecko  może  zgłosić tylko  jedną  pracę.

 

6. Kryteria oceny prac:

  • Komisja Konkursowa ocenia projekty pod kątem zaawansowania technicznego, samodzielności, oryginalności i jakości wykonania.
  • Projekt nie powinien być remiksem innego projektu.
  • Strona graficzna, animacje, dźwięk, kompozycja, zgodność z tematem.

 

7. Komisja Konkursowa zostaje powołana przez organizatorów i ustala zdobywców I-go, II-go i III-go miejsca oraz przyznaje wyróżnienia.

8. Uczniowie- laureaci prac – otrzymają dyplomy i nagrody.

9Nagrody ufundowała Rada Rodziców SP 82.

10.  Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

 

nauczyciele informatyki

Certyfikaty