Menu główne

KONKURSY 2019/2020

Konkurs plastyczny dla uczniów klas III „Chodź, pokażę Ci mój kraj”

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie kartki pocztowej.

Cele konkursu:

- uwrażliwienie na piękno naszego kraju

- przedstawienie za pomocą środków plastycznych tego, co jest w Polsce

  najpiękniejsze;

- uświadomienie jak ważna jest Ojczyzna;

- rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności;

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych.

 Zasady i kryteria oceniania:

        * konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich;

        * technika plastyczna dowolna – płaska;

        * format A5 (format pocztówki, na kartce z bloku technicznego);

        * każda praca powinna być podpisana i mieć tylko jednego autora;

        * prace oceniane będą przez jury powołanego przez organizatora

           konkursu;

        * kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne                

            i estetyczne;

        * prace należy dostarczyć do 19.11.2019r. – sala 105

 

UWAGA:   Można namalować miejsce w Polsce, ale także ubiór, taniec

                    regionalny.

 

Organizator zapewnia nagrody książkowe dla zwycięzców ufundowane przez Radę Rodziców.

             

            Organizatorzy:

Teresa Janiaczyk, Marzenna Przechowska-Raczmańska

 

Certyfikaty