Menu główne

KONKURSY 2019/2020

„KOMIKSIARZ POLSKI – czyli utwory polskich autorów w komiksie” konkurs przeznaczony dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

Charakterystyka konkursu

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.
2. Prace muszą być wykonane w formacie A4  i wynosić minimum 5, maksimum 10 stron. Prace mogą być wykonane ręcznie lub w programie komputerowym.
3. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
4. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w duecie.
5. Szkoła może zgłosić do konkursu najwyżej pięć prac.
6. Prace biorące udział w konkursie muszą być wykonane samodzielnie i wcześniej niepublikowane w wersji papierowej ani na stronach internetowych (inaczej zostaną zdyskwalifikowane).
7. Autorzy muszą opatrzyć swoje prace przybranym pseudonimem.
8. Do każdej pracy musi być dołączony wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy umieszczony w zaklejonej kopercie, podpisanej pseudonimem autora.
9. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

 

Zasady

 

  1. Konkurs polega na przedstawieniu wybranego utworu literackiego epoki romantyzmu w postaci komiksu.
  2. Utwór krótszy (np. ballada, poemat  opisowo-refleksyjny) musi być przedstawiony w całości, w przypadku dramatu ma to być jeden wybrany akt.
  3. Komiks może być wykonany w kolorze lub w wersji czarno-białej.
  4. Praca musi być dostarczona w wersji papierowej.

 

 

Terminy

 

  1. Konkurs trwa od 2.03.2020 r. do 7.05.2020 r.
  2. Ogłoszenie wyników (poprzez podanie imienia i nazwiska oraz tytułu zwycięskiej pracy) nastąpi 18.05.2020 r.
  3. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej https://sp82.edupage.org/news/
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników Konkursu.

 

Komiksiarz_polski_regulamin.pdf

Anna Gurazdowska

Certyfikaty