Menu główne

KONKURSY 2019/2020

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych "Świetlik"

Znalezione obrazy dla zapytania buźka
Konkurs adresowany jest do wszystkich młodych Odkrywców, Naukowców, czyli dzieci ciekawych świata, otaczającej natury, zjawisk przyrodniczych.

Celem konkursu jest rozbudzenie takiego zainteresowania, pokazanie, że zgłębianie wiedzy o świecie może być pasjonującą wyprawą, pełną przygód, fascynujących doświadczeń, a przede wszystkim - zabawy. Konkurs stanowi alternatywę dla gier komputerowych, czy monotonnego spędzania czasu przed telewizorem.
 

Głównym celem Konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego. Konkurs skierowany jest do dzieci z najmłodszych klas, ponieważ to w tym czasie procesu kształcenia rozwijają się najważniejsze predyspozycje, zainteresowania i talenty. Nowatorska formuła, polegająca na przeprowadzeniu doświadczeń, wskazuje na kilka ważnych elementów: uświadamia, że wszystko, co dzieje się w naturze ale też w domu, szkole, w środowisku najbliższym każdemu dziecku, da się wyjaśnić w sposób naukowy. Dlatego też każdy może mieć swój wkład w rozwój świata. Ponadto, doświadczenia przeprowadzane w warunkach domowych pozwalają na ciekawe, kreatywne spędzenie czasu w gronie rodziny. Uczą dyscypliny, cierpliwości i odpowiedzialności. Formuła testu również nastawiona jest na pokazanie dzieciom, że oprócz wiedzy teoretycznej, niezwykle istotna jest umiejętność logicznego rozumowania, przeprowadzania wywodów, które są charakterystyczne dla świata nauki.

Gdzie i kiedy odbywa się Konkurs:

Konkurs odbywa się na terenie zgłoszonej do Konkursu placówki (SP82 w Warszawie) w terminie 17 MARCA 2020 roku

Przebieg Konkursu:

Świetlik ma jeden etap: test finałowy (17 marca 2020 r.). W przygotowaniach do Konkursu pomagają doświadczenia konkursowe, które zostały opublikowane na stronie www Organizatora.

Do kogo skierowany jest Konkurs Świetlik: 

Do uczniów szkół podstawowych w całej Polsce. W Konkursie mogą także wziąć udział uczniowie z edukacji domowej.

Przygotowanie do Konkursu jest oparte przede wszystkim na ciekawości świata, a nie na konkretnych książkach czy ćwiczeniach. Wiedza zdobyta w szkole będzie bardzo pomocna, rozwiązanie zadań ułatwią też filmy przyrodnicze, albumy książkowe, własna obserwacja, doświadczenia, które można znaleźć na naszej stronie. Przyda się również wiedza z aktualnych wydarzeń, oczywiście dostosowana do wieku dzieci biorących udział w Konkursie Świetlik. 

Zainteresowani Konkursem zgłaszają się do szkolnego koordynatora (Tomasz Oder – nauczyciel przyrody/biologii) w terminie do 7 lutego 2020 r. Opłata za udział wynosi 10 zł. Nie ma możliwości zapisania dziecka do Konkursu indywidualnie.

Najważniejsze informacje dotyczące kwestii formalnych, przebiegu Konkursu, jego budowy i celów znajdują się w Regulaminie Konkursu – dostępny na stronie www.swietlik.edu.pl

Kiedy: rejestracja do Konkursu trwa do 7 lutego 2020 r.

Opłata: 10 zł od ucznia, płatne do 7 lutego 2020 r.


Wyniki konkursu pojawią się na stronie internetowej do dwóch miesięcy po przeprowadzeniu Konkursu. Na stronie dostępne są także materiały, doświadczenia z poprzednich edycji Konkursu, można z nich korzystać.


Serdecznie zapraszam

Tomasz Oder

nauczyciel przyrody/biologii

szkolny koordynator Konkursu

Certyfikaty