Menu główne

KONKURSY 2019/2020

X EDYCJI KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ pt.: Wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata dla uczniów kl. VI- VIII

Organizator:
Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, działający poprzez własną jednostkę organizacyjną tj. Centrum Języka Portugalskiego/Camões (CJP/C).
Cele konkursu:
Propagowanie oraz pogłębienie wiedzy na temat Portugalii wśród młodzieży szkolnej.
Upamiętnienie 500-lecia morskiej wyprawy dookoła świata żeglarza Ferdynanda Magellana.
Organizator pragnie także zachęcić do tworzenia projektu jako nowatorskiej pracy ucznia, korzystania z różnych źródeł informacji oraz przyczyniać się do kształtowania umiejętności selekcji wiadomości.
Uczestnictwo:
Konkurs jest adresowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Centrum Języka Portugalskiego oraz Instytutu Filologii Romańskiej UMCS.

 
Regulamin
Konkurs_Multimedialny_-_Ferdynand_Magellan.pdf


Prace oddajemy do nauczycieli historii sala 318.
Mariola Kalinowska

Certyfikaty