Menu główne

KONKURSY 2019/2020

Konkurs plastyczny " KTO NA OCHOTNIKA ?”

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM 
„KTO NA OCHOTNIKA ?” 
Cele konkursu:
- rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
- otwartość i wrażliwość na potrzeby innych,
- poszukiwanie nowych środków wyrazu,
- poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
 

Regulamin konkursu:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I-III SP nr 82,
 • przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy,
 • jedna osoba może być autorem tylko jednej pracy,
 • technika dowolna, format A3 lub A4
 • wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, aby nie odklejały się,
 • prace należy dostarczyć do sali nr 3 lub 4 do 2 grudnia 2019r.
 • prosimy o dołączenie do prac informacji o autorze: imię, nazwisko, klasa,
 • posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się 3 grudnia 2019r.
 • Komisja Konkursowa oceniać będzie: wykonanie, pomysł, oryginalność, kreatywność
 • wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły,
 • nagrody zostaną wręczone na apelu 6 grudnia.

 

Postanowienia końcowe:

 • Autorzy zgadzają się na publikowanie i fotografowanie prac,
 • Poprzez wzięcie udziału w konkursie, uczestnicy oraz ich rodzice/ prawni opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją konkursu,
 • Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na regulamin i postanowienia końcowe konkursu,
 • Nagrody zostaną zakupione z funduszu RR SP nr 82

Organizatorzy konkursu:

Katarzyna Małachowska i Jolanta Trych

 

Certyfikaty