Menu główne

KONKURSY 2019/2020

Konkurs plastyczno – matematyczny „Matematyczna ściganka” dla kl.I-III

Znalezione obrazy dla zapytania dziecko gra planszowa rysunek Znalezione obrazy dla zapytania dziecko gra planszowa rysunekZapraszamy uczniów klas 1- 3 i ich rodziców do udziału w konkursie plastyczno – matematycznym pt. „Matematyczna ściganka”.
Cele konkursu:
- kształtowanie umiejętności konstruowania gier planszowych,
- rozwijanie kreatywnego myślenia,
- rozwijanie umiejętności planowania,
- wzmacnianie więzi rodzinnych podczas tworzenia gry,

- rozwijanie talentów plastycznych i matematycznych.

Regulamin

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1, 2 i 3 oraz ich rodziców.
 2. Każda gra zgłoszona do udziału w konkursie musi być pracą wykonaną własnoręcznie.
 3. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: tytuł, instrukcję, planszę oraz pionki do gry.
 4. Tematyka i technika gry jest dowolna.
 5. Gra planszowa powinna być tworzona przez zespoły rodzinne przy widocznym współudziale dziecka.
 6. Każdy uczestnik może wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną grę planszową.
 7. Ocenie podlegać będą: pomysł, staranność wykonania oraz estetyka pracy.
 8. Pracę należy podpisać: imię i nazwisko autora, klasa.
 9. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
 10.  Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
 11.  Prace należy składać do nauczycieli: p. Małgorzata  Obrębska – Gołoś (sala nr 3),
  p. Magdalena Skrocka (sala nr 2).
 12.  Organizatorzy poinformują o terminie ogłoszenia wyników konkursu.
 13.  Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 14.  Termin złożenia prac mija dnia  21.11.19 r.

 

 

Organizatorzy

Magdalena Skrocka
Małgorzata Obrębska - Gołoś

Certyfikaty