Menu główne

KONKURSY 2019/2020

Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Informatyczny” dla uczniów kl. 4-8

Zapraszamy  uczniów klas IV – VIII do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Informatyczny” dla szkół podstawowych.
Konkurs rozgrywany jest w kategoriach wiekowych.

Termin:  24 marca 2020 r. w  szkole. Czas pisania testu to 45 minut.

Koszt: 9 zł

Zgłoszenia: do 26.02. do nauczycieli informatyki za pośrednictwem dziennika Librus lub do p. Edyty Ciosek

Konkurs będzie testem jednokrotnego wyboru składającym się z 21 pytań. Do każdego pytania podane zostaną 4 odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

Skala trudności pytań konkursowych została tak przygotowana, aby wszyscy uczniowie mogli spróbować swoich sił.

 

Nagrody

Uczniowie uczestniczący w ogólnopolskim konkursie, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymają dyplom uznania, a uczeń, który uzyska najlepszy wynik w szkole, a nie jest laureatem lub wyróżnionym, otrzyma medalNajlepsi otrzymają tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu, dyplomy i nagrody.

Przykładowe zadania:
https://www.konkursy-delta.edu.pl/przyk322adowe-zadania.html

Zapraszamy do wspólnej zabawy i intelektualnego współzawodnictwa!!!

 

Szkolny koordynator
Edyta Ciosek

 

Certyfikaty