• HISTORIA

    • 27 października 1961r. dokonano uroczystego otwarcia SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 82

     w Warszawie przy ul. Górczewskiej 201, która była pierwszą Tysiąclatką na Woli.

      

     Pierwszym dyrektorem placówki była pani Stefania Rypeść.  

      

       

      

     Drugim dyrektorem szkoły była pani Józefa Zielińska.

      

     W roku szkolnym 1982/1983 dyterktorem szkoły zostaje pan Krzysztof Kaliński.

      

     W roku następnym szkołę prowadziła pani dyrektor Hanna Hipsz.

      

     W 1985/86 – dyrektorem szkoły była pani Anna Czułkowska.

      

     W 1987/88 – stanowisko dyrektora objęła pani Wanda Modzelewska.

      

     W r. szk. 1991/92 obowiązki dyrektora pełniła pani Magdalena Ośko, która w roku następnym została mianowana na stanowisko dyrektora szkoły.

      

     W latach 2006 - 2014 dyrektorem szkoły była pani Beata Ciesielska – Pocialik.

      

     Od 1 września 2014r. funkcję dyrektora szkoły pełni pani Barbara Makowska - Opala.

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     W 1999r. nasza szkoła przyjęła status szkoły z oddziałami integracyjnymi, co rozpoczęło nową erę w życiu naszej szkoły. Od tej pory są wśród nas dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych. W kolejnych latach na każdym poziomie istniała przynajmniej jedna klasa integracyjna. Nasze sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie rodziców wszystkich naszych dzieci.

      

     W grudniu 2009r. oddano do użytku nowy plac zabaw, wyposażony w nowoczesne urządzenia, dające możliwość pełnego rozwoju motorycznego dzieci, ogrodzony i pokryty miękką tartanową nawierzchnią.

      

     15 czerwca 2012r. odbyły się jubileuszowe obchody 50-lecia szkoły, połączone z nadaniem jej imienia Jana Pawła II. Patron naszej szkoły został wybrany w demokratycznych wyborach, przeprowadzonych wśród całej społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli. Podczas uroczystej Mszy św. Ks. Bp. Tadeusz Pikus poświęcił nowy sztandar szkoły  oraz tablicę pamiątkową poświęconą Janowi Pawłowi II.  Nasz Patron to niekwestionowany autorytet moralny współczesnego świata i jedna z najwybitniejszych postaci w dziejach ludzkości. Jest największą chlubą Polski, a teraz także chlubą naszej szkoły.

      

                 

      

     Od 1 września 2012r. nasza szkoła nosi zaszczytne imię Jana Pawła II. Jesteśmy dumni z tego, że Jan Paweł II jest patronem naszej szkoły

  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie