Menu główne

„Matematyka – drzwi i klucz do sukcesu”

 

"Matematyka – drzwi i klucz do sukcesu"

autorski program zajęć z matematyki dla uczniów klas VII i VIII

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie

 

Matematyka, od dawna nazywana „Królową nauk”, to dziedzina, której znaczenie wciąż rośnie. Wiedza zdobyta w jej zakresie jest niezbędna i najczęściej wykorzystywana w życiu codziennym. Kształtuje umysł, uczy logicznego myślenia, organizacji pracy i sprawnego działania. Kształtuje również nasz charakter, w cechy takie jak: samodzielność, systematyczność, dokładność, inicjatywa, krytycyzm, wytrwałość oraz dążenie do celu.

Innowacja matematyczna ma na celu podnoszenie wiedzy matematycznej uczniów, rozwijanie zdolności czytania ze zrozumieniem oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej. Ponadto ma rozwijać logiczne myślenie, wyposażyć ucznia w aparat wspomagający twórcze przetwarzanie i kreowanie rzeczywistości. Podczas zajęć uczniowie będą rozwijać wyżej opisane umiejętności. Będzie to odpowiednie przygotowywanie do konkursów przedmiotowych i olimpiad oraz do nauki w kolejnych etapach edukacji.

Innowacja przeznaczona jest dla uczniów o wybitnych i znacznych uzdolnieniach matematycznych, którzy chcą kontynuować edukację w klasie VII i VIII w naszej szkole, w której zostanie rozszerzona edukacja matematyki o 2 godziny tygodniowo. W szkole jest duża ilość uczniów o zdiagnozowanych ponadprzeciętnych uzdolnieniach matematycznych. Wielu z nich ma na swoim koncie liczne sukcesy w konkursach i  olimpiadach matematycznych na szczeblu dzielnicowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim, tj. Olimpiada Wiedzy Matematyka Plus (tzw. Oxford), Kuratoryjny Konkurs Matematyczny,  Dzielnicowy Konkurs Matematyczny Geniusz, Konkurs Międzynarodowy Kangur Matematyczny, Konkurs Matematyczny Pangea.

Innowacja będzie współdziałała z realizowanym w szkole programem „Matematyka z plusem”. Zajęcia będą wspomagane przez platformy edukacyjne oraz programy multimedialne.

 
Ewelina Baran
Katarzyna Zabielska

 

Certyfikaty