Menu główne

Skład Samorządu Uczniowskiego

Rok szkolny 2019/2020

 

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 r. poz. 425 z  późniejszymi  zmianami) oraz Statutu Szkoły.

 

KLASY I-III

Przewodniczący: 

Zastępca: 

Członkowie: 

 

KLASY  IV-VIII

Przewodniczący - Mateusz Powichrowski (6c)
Zastępca przewodniczącego - Aleksander Gołoś (7f)
Zastępca przewodniczącego - Mateusz Krawczyk (6a)
Sekretarz - Jagoda Kosmala (5c)

 

 

Koordynatorzy:

p. Kinga Dworakowska I-III

p. Monika Magdziak IV-VIII

 

 

Certyfikaty