Menu główne

Skład Samorządu Uczniowskiego

Rok szkolny 2020/2021

 

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 r. poz. 425 z  późniejszymi  zmianami) oraz Statutu Szkoły.

 

 

Przewodniczący Samorządu: 

Eryk Kobus 7a 

 

zastępca Przewodniczącego Samorządu

Mateusz Powichrowski 7c 

 

członek Samorządu Uczniowskiego:

Karolina Machynia 5a 

 Emilia Pęsik 6i 

 Maja Galska 4e 

 

Koordynatorzy:

p. Kinga Dworakowska I-III

p. Agnieszka Wenda IV-VIII

 

 

Certyfikaty