Menu główne

Twoje dane-twoja sprawa

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Jest to program mający na celu zdobycie przez uczniów i nauczycieli  odpowiedniej wiedzy i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych, co umożliwi dzieciom i młodzieży odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie, podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych  z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności, poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych, kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

 

 

Zespół nauczycieli „Twoje dane – Twoja sprawa”

   

Certyfikaty