Menu główne

Mleko w szkole

http://www.arr.gov.pl/images/ikony/iko_mleko.jpg

Od 2007 roku w nasza szkoła uczestniczy w programie „Mleko w szkole” realizowanym przez Agencję Rynku Rolnego. Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe.

Komisja Europejska uruchomiła stronę internetową poświęconą promocji spożycia mleka i przetworów mlecznych oraz realizacji programu „Mleko w szkole” w Unii Europejskiej: http://www.drinkitup.europa.eu/index.php?id=3&L=15 (strona dostępna w języku polskim).

Strona ta stanowi część europejskiej kampanii informacyjno - promocyjnej zorganizowanej pod hasłem

Milk – Drink it up!”. Na stronie znajdują się m.in.:

  • wiadomości o korzyściach zdrowotnych wynikających ze spożywania zarówno przez dzieci i młodzież jak i dorosłych, mleka i przetworów mlecznych,

  • informacje o zasadach programu UE „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych” oraz o instytucjach zajmujących się jego realizacją w poszczególnych krajach UE,

  • materiały promocyjno – informacyjne dotyczące prowadzonej kampanii, np.: plakaty, plany lekcji, quizy dla dzieci i młodzieży.

 

 

Certyfikaty