Menu główne

Read On!

   

Innowacyjny projekt wspierający czytelnictwo  w języku angielskim wśród dzieci

w wieku 10 -13 lat.

Projekt został przygotowany przez Oxford University Press Polska z myślą o wsparciu polskiej szkoły w działaniach promujących czytelnictwo wśród dzieci. Ideą jest zachęcenie do czytania i wyrobienie nawyku czytania poprzez dobór lektur o odpowiedniej tematyce i na odpowiednim poziomie trudności. Rozwijanie kompetecji językowych                      i czytelniczych to kluczowe umiejętności XXI wieku.

Dzięki wsparciu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 82 został zakupiony zestaw
70 lektur w języku angielskim w celu rozwijania czytelnictwa wśród dzieci zgodnie z założeniami  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.

Biblioteczka READ ON została otwarta przez uczniów klasy 6F i 6D. Uczniowie będą czytać wybrane pozycje i opracowywać je według wskazanych zadań i kryteriów.

 Magdalena Bigos