Menu główne

Koncepcja pracy

 

Koncepcja_pracy_szkoly_SP_82.pdf

 

Realizując założenia Koncepcji rozwoju Szkoły, w maju b. r. Rada Pedagogiczna i przedstawiciele pracowników administracji i obsługi szkoły oraz reprezentanci Rady Rodziców przystąpili do wspólnej pracy. Celem naszych działań była modyfikacja dotychczasowej koncepcji pracy Szkoły.

Wspólnie uznaliśmy, że Szkoła, w której pracujemy, w której uczą się nasze dzieci, którą wspieramy i współtworzymy jako rodzice uczniów jest SZKOŁĄ OPARTĄ NA WARTOŚCIACH.
One są bowiem podstawą wszelkich działań społeczności szkolnej, one też modelują cele, które wspólnie wytyczamy i do których dążymy.

Pracując indywidualnie i w zespołach zadaniowych stworzyliśmy pożądany model Szkoły. Wybraliśmy wartości, które dla społeczności szkolnej są najważniejsze. Zbudowaliśmy profil absolwenta naszej szkoły.

Dziękuję Nauczycielom i Pracownikom Szkoły oraz Rodzicom naszych Uczniów za twórczą pracę, ciekawe pomysły oraz cenne sugestie.

Dziękuję również Pani Agnieszce Miłaszewicz, mamie naszej uczennicy za przygotowanie graficznego opracowania koncepcji.

 

Barbara Makowska – Opala    

Dyrektor szkoły     

    

Więcej zdjęć >>>

             

Certyfikaty