Menu główne

Dzwonki

Na podstawie Załącznika nr 1 do zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 6244/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.
Zalecenia dotyczące organizacji żywienia w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.

 

Przerwa śniadaniowa trwa 10 minut, przerwa obiadowa trwa 20 minut.

DZWONKI A

Lekcja

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Przerwa

1.

800

845

845 – 850

2.

850

935

935 - 945

przerwa śniadaniowa

3.

945

1030

1030 - 1040

4.

1040

1125

1125 - 1135

5.

1135

1220

1220 - 1240

I przerwa obiadowa

6.

1240

1325

1325 - 1345

II przerwa obiadowa

7.

1345

1430

1430 – 1440

 

8.

1440

1525

1525 - 1530

9.

1530

1615

1615 - 1620

10.

1620

1705

 

 

DZWONKI B

Lekcja

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Przerwa

1.

800

830

830 – 835

2.

835

905

905 – 915

przerwa śniadaniowa

3.

915

945

945 – 955

4.

955

1025

1025 – 1030

5.

1030

1100

1100 – 1120

przerwa obiadowa

6.

1120

1150

1150 – 1210

przerwa obiadowa

7.

1210

1240

12 40 – 1250

8.

1250

1320

1320 – 1325

9.

1325

1355

1355 – 1400

10.

1340

1410

 

 

Certyfikaty