Menu główne

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020

 

KLASY I - III

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_DLA_UCZNIA_KONCZaCEGO_KLASE_I.docx

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_DLA_UCZNIA_KONCZACEGO_KLASE_III.pdf

ZASADY_OCENIANIA _EDUKACJA_WCZESNOSZKOLNA.pdf

EDUKACJA_WCZESNOSZKOLNA_PZO_SP_82.doc

 

JĘZYK ANGIELSKI

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_DLA_KL._1.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_DLA_KL._2.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_DLA_KL._3.pdf

JĘZYK_ANGIELSKI_PZO_SP_82.doc

 

RELIGIA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_RELIGII_DLA_KL_1.docx

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_RELIGII_DLA_KL_2.doc

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_RELIGII_DLA_KLASY_3.doc


 

 

KLASY IV - VIII

JĘZYK POLSKI

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_POLSKIEGO_DLA_KL_4.docx.doc

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_POLSKIEGO _DLA _KL_5.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_POLSKIEGO_DLA_KLASY_6.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_POLSKIEGO_DLA_KL._7.docx.doc

WYMAGANIA_EDUKACUJNE_Z_JEZYKA_POLSKIEGO_DLA_KL_8.pdf

JEZYK_POLSKI_PZO_SP_82_2019_20.doc

 

MATEMATYKA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_MATEMATYKI_DLA_KL,_4_.docx

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_MATEMATYKI_DLA_KL._5.doc

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_MATEMATYKI_DLA_KL._6.doc

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_MATEMATYKI_DLA_KL._7.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_MATEMATYKI_DLA_KL._8.doc

MATEMATYKA_PZO_SP_82_2018_19.doc

 

PRZYRODA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_PRZYRODY_DLA_KLASY_4.doc

PRZYRODA_PZO_SP_82_2019_20.pdf

 

BIOLOGIA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_BIOLOGII_DLA_KL.5.pdf.

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_BIOLOGII_DLA_KL.7.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_BILOGII_DLA_KL.8

BIOLOGIA_PZO_SP_82_2019_20.pdf

 

CHEMIA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_CHEMII_DLA_KL._7.docx

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_CHEMII_DLA_KL._8.docx

CHEMIA_PZO_SP_82__2019_20.pdf

 

FIZYKA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_FIZYKI_DLA_KL._7.odt

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_ Z_FIZYKI_DLA_KL. 8_.docx

FIZYKA_PZO_SP_82_2019_20.pdf

 

GEOGRAFIA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_GEOGRAFII_DLA_KL._5.docx

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_GEOGRAFII_DLA_KL._6.docx

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_GEOGRAFII_DLA_KL.7.docx

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_GEOGRAFII_DLA_KL.8.docx

GEOGRAFIA_PZO_SP_82_2019_20.pdf

 

JĘZYK ANGIELSKI 

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_DLA_KL_IV.docx

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_DLA_KL._5

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_DLA_KL._6.doc

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_DLA_KL._VII.pdf

JEZYK_ ANGIELSKI_ PZO_SP_82_KL.4-8_2018_19.doc

 

JĘZYK NIEMIECKI

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_NIEMIECKIEGO_DLA_KL._4.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_NIEMIECKIEGO_DLA_KL._5.doc

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_NIEMIECKIEGO_DLA_KL._6.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_NIEMIECKIEGO_DLA_KL._VII.docx

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_NIEMICKIEGO_DLA_KL._VIIIdocx

JEZYK_NIEMIECKI_PZO_SP_82_KL.4-6_2019_20.pdf

JEZYK_NIEMIECKI_PZO_SP_82_KL.7-8_2019_20.pdf

 

JĘZYK HISZPAŃSKI

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_HISZPANSKIEGO_DLA_KL._7.doc

JEZYK_HISZPANSKI_PZO_SP_82_2018_19.doc.

 

HISTORIA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_HISTORII_DLA_KL._4.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_HISTORII_DLA_KL._5.doc

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_HISTORII_DLA_KL._6.doc

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_HISTORII_DLA_KL._7.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_HISTORII_DLA_KL.8pdf

HISTORIA_PZO_SP_82_2019_20.doc

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDB_PZO_SP_82_2018_19.doc

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_WOSU_DLA_KL.8.docx

 

INFORMATYKA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_INFORMATYKI_DLA_KL._4.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_INFORMATYKI_DLA_KL.5.docx

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_INFORMATYKI_DLA_KL.6.docx

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_INFORMATYKI_DLA_KL._7.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_INFORMATYKI_DLA_KL.8.docx

INFORMATYKA_PZO_SP_82_2019_20.doc

 

TECHNIKA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_ZAJEC_TECHNICZNYCH_DLA_KLASY_IV.docx

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_ZAJEC_TECHNICZNYCH_DLA_KLASY_V.docx

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_ZAJEC_TECHNICZNYCH_DLA_KLASY_VI.docx

 

MUZYKA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_MUZYKI_DLA_KL._4.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_MUZYKI_DLA_KL._5-6.doc

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_MUZYKI_DLA_KL._7.pdf

 

PLASTYKA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_PLASTYKI_DLA_KL._4-7.pdf

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_WYCHOWANIA_FIZYCZNEGO_DLA_KLASY_IV-VIII

 

RELIGIA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_RELIGII_DLA_KL._4-7.pdf

KRYTERIA_OCEN_Z_RELIGII_dla_klas_IV-VIII.docx

RELIGIA_PZO_SP_82_2019-20.doc

 

ETYKA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_ETYKI_DLA_ KL._4-7.docx

ETYKA_PZO_SP_82.docx

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Wychowanie_do_Zycia_w_Rodzinie_tresci_programowe_i_podstawa.docx

Wychowanie_do_życia_w_rodzinie-kl._V_Program.docx

Wychowanie_do_życia_w_rodzinie_kl._V.docx

Wychowanie_do_życia_w_rodzinie_kl._VI.docx

Wychowanie_do_życia_w_rodzinie_kl._VII.docx

Wychowanie_do_życia_w_rodzinie_kl._VIII.docx

------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSTOSOWANIE_WYMAGAN_EDUKACYJNYCH.pdf

Certyfikaty