Menu główne

Wymagania eduk./ PZO w roku szkolnym 2020/2021

 

KLASY I - III

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_UCZNIA_KONCZACEGO_EDUKACJE_WCZESNOSZKOLNA.docx

ZASADY_OCENIANIA _EDUKACJA_WCZESNOSZKOLNA.pdf

PRZEDMIOTOWE_ZASADY_OCENIANIA_EW_2020-2021.docx

EDUKACJA_WCZESNOSZKOLNA_PZO_NAUCZANIE_ZDALNE_SP82_2020_21.doc


 

 

JĘZYK ANGIELSKI KL. I - III

 

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_DLA_KL._1.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_DLA_KL._2.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_DLA_KL._3.pdf

JĘZYK_ANGIELSKI_PZO_SP_82.doc

JEZYK_ANGIELSKI_PZO_NAUCZANIE_ZDALNE_SP_82_2020_21.doc

 

RELIGIA KL. I - III

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_RELIGII_DLA_KL_1.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_RELIGII_DLA_KL_2.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_RELIGII_DLA_KL_3.pdf

RELIGIA_kl_1_3_PZO_SP_82_2020_2021.pdf

RELIGIA_kl_1_3_PZO_NAUCZANIE_ZDALNE_SP_82_2020_21.pdf

 

KLASY IV - VIII
 

JĘZYK POLSKI

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_POLSKIEGO_DLA_KL_4.docx.doc

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_POLSKIEGO _DLA _KL_5.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_POLSKIEGO_DLA_KLASY_6.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_POLSKIEGO_DLA_KL._7.docx.doc

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_POLSKIEGO_DLA_KL_8.pdf

JEZYK_POLSKI_PZO_SP82_2020_21.doc

JEZYK_POLSKI_PZO_NAUCZANIE_ZDALNE_SP82_2020_21_.pdf

 

MATEMATYKA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_MATEMATYKI_DLAKLASY_4.doc

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_MATEMATYKI_DLA_KL_5_.doc

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_MATEMATYKI_DLA_KL_6.doc

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_MATEMATYKI_DLA_KL._7.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_MATEMATYKI_DLA_KL._8.doc

MATEMATYKA_PZO_SP_82_2020_21.doc

MATEMATYKA_PZO_NAUCZANIE_ZDALNE_SP_82_20_21.doc

 

PRZYRODA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_PRZYRODY_DLA_KL._4.pdf

PRZYRODA_PZO_SP_82_2020_2021.docx

PRZYRODA_PZO_NAUCZANIE_ZDALNE_SP_82_2019_20.doc

 

BIOLOGIA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_BIOLOGII_DLA_KL.5.pdf.

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_ZBIOLOGII_DLA_KL.6.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_BIOLOGII_DLA_KL.7.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_BILOGII_DLA_KL.8

BIOLOGIA_PZO_SP_82_2020_2021.doc

BIOLOGIA_PZO_NAUCZANIE_ZDALNE_SP_82_2019.doc

 

CHEMIA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_CHEMII_DLA_KL._7.docx

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_CHEMII_DLA_KL._8.docx

CHEMIA_PZO_SP_82_2020- 21.docx

CHEMIA_PZO_NAUCZANIE_ZDALNE_SP82_2019_20.docx

 

FIZYKA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_FIZYKA_7_2020_21.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_FIZYKA_8_2020_21.pdf

FIZYKA_PZO_SP_82_2020_21.docx

FIZYKA_PZO_NAUCZANIE_ZDALNE_SP_82_2020_21_.docx

 

GEOGRAFIA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_GEOGRAFII_DLA_KL._5.docx

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_GEOGRAFII_DLA_KL._6.docx

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_GEOGRAFII_DLA_KL.7.docx

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_GEOGRAFII_DLA_KL.8.docx

GEOGRAFIA_PZO_SP_82_2020_21.doc

GEOGRAFIA_PZO_NAUCZANIE_ZDALNE_SP82_2019_20.pdf

 

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV - VIII

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_DLA_KL.4.doc

WYMAGANIA_EDUKACYNE_Z_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_DLA_KL.5.doc

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_DLA_KL_6.docx

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_DLA_KL.7.doc

WYMAGANIA_ EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_DLA_KL._8.docx

JEZYK_ANGIELSKI_PZO_SP_82_2020_2021.docx

JEZYK_ANGIELSKI_PZO_NAUCZANIE_ZDALNE_2020_21.doc

 

JĘZYK NIEMIECKI

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_NIEMIECKIEGO_DLA_KL._4.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_NIEMIECKIEGO_DLA_KL._5.doc

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_NIEMIECKIEGO_DLA_KL._6.pdf

Wymagania_edukacyjne_dla_klasy_VII.docx

Wymagania_edukacyjne_dla_klasy_VIII.docx

JEZYK_NIEMIECKI_PZO_SP_82_KL.4-6_2020_21.doc

JEZYK_NIEMIECKI_PZO_SP82_KL.7-8_2020_21_.doc

JEZYK_NIEMIECKI_PZO_NAUCZANIE_ZDALNE_DLA_KL._4-6_2019_20.pdf

JEZYK_NIEMIECKI_PZO_NAUCZANIE_ZDALNE_DLA_KL._7-8_2019_20.pdf

 

JĘZYK HISZPAŃSKI

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_HISZPANSKIEGO_DLA_KL._7.doc

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_HISZPAŃSKIEGO_DLA_KL._8.pdf

JEZYK_HISZPANSKI_PZO_SP_82_2018_19.doc.

JEZYK_HISZPANSKI_PZO_NAUCZANIE_ZDALNE_SP82_2019_20_.doc

 

HISTORIA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_HISTORII_DLA_KL._4.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_HISTORII_DLA_KL._5.doc

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_HISTORII_DLA_KL._6.doc

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_HISTORII_DLA_KL._7.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_HISTORII_DLA_KL.8pdf

HISTORIA_PZO_SP82_2020_21.docx

HISTORIA_PZO_NAUCZANIE_ZDALNE_SP82_20202-2021.docx

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDB_PZO_SP_82_2018_19.doc

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_WOSU_DLA_KL.8.docx

WOS_PZO_SP82_2020_21.docx

WOS_PZO_NAUCZANIE_ZDALNE_SP82_2019_20.docx

 

INFORMATYKA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_INFORMATYKI_DLA_KL._4.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_INFORMATYKI_DLA_KL.5.docx

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_INFORMATYKI_DLA_KL.6.docx

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_INFORMATYKI_DLA_KL._7.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_INFORMATYKI_DLA_KL.8.docx

INFORMATYKA_PZO_SP_82_2020_21.doc

INFORMATYKA_PZO_NAUCZANIE_ZDALNE_SP_82_2020_21.doc

 

TECHNIKA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_ZAJEC_TECHNICZNYCH_DLA_KLASY_IV.docx

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_ZAJEC_TECHNICZNYCH_DLA_KLASY_V.docx

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_ZAJEC_TECHNICZNYCH_DLA_KLASY_VI.docx

PRZEDMIOTOWE_ZASADY_OCENIANIA_Z_TECHNIKI.docx

TECHNIKA_PZO_NAUCZANIE_ZDALNE_2019_20.docx

 

MUZYKA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_MUZYKI_DLA_KL._4.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_MUZYKI_DLA_KL._5-6.doc

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_MUZYKI_DLA_KL._7.pdf

MUZYKA_PZO_SP_82_2020_21.docx

MUZYKA_PZO_NAUCZANIE_ZDALNE_SP_82_2019_20.docx

 

PLASTYKA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_PLASTYKI_DLA_KL._4-7.pdf

PLASTYKA_PZO_SP_82_2020_21.docx

PLASTYKA_PZO_NAUCZANIE_ZDALNE_SP_82_2019_20.docx

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYMAGANIA_EDUKACYJNE _Z_WF_DLA_KL_IV-VIII.docx

WYCHOWANIE_FIZYCZNE_PZO_SP_82_2020_21.docx

WYCHOWANIE_FIZYCZNE_PZO_ZDALNE_NAUCZANIE_SP82_2020_2021.docx

 

RELIGIA KL. 4 - 8

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_RELIGII_DLA_KL_4.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_RELIGII_DLA_KL_5.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_RELIGII_DLA_KL_6.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_RELIGII_DLA_KL_7.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_RELIGII_DLA_KL_8.pdf

RELIGIA__kl_4_8_PZO_SP_82__2020_21.pdf

RELIGIA_kl_4_8_PZO_NAUCZANIE_ZDALNE_SP_82_2020_21.pdf

 

ETYKA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_ETYKI_DLA_ KL._4-7.docx

ETYKA_PZO_SP_82.docx

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Wychowanie_do_Zycia_w_Rodzinie_tresci_programowe_i_podstawa.docx

Wychowanie_do_życia_w_rodzinie-kl._V_Program.docx

Wychowanie_do_życia_w_rodzinie_kl._V.docx

Wychowanie_do_życia_w_rodzinie_kl._VI.docx

Wychowanie_do_życia_w_rodzinie_kl._VII.docx

Wychowanie_do_życia_w_rodzinie_kl._VIII.docx

------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSTOSOWANIE_WYMAGAN_EDUKACYJNYCH.pdf

Certyfikaty