Menu główne

Rozwój i integracja przez szachy

 

 

 

 

Innowacja - ROZWÓJ I INTEGRACJA PRZEZ SZACHY

 

Adresat innowacji: Uczniowie klas 1-3 wykazujący zainteresowanie tematyką szachów

Innowacja jest realizowana w ramach zajęć pozalekcyjnych, w systemie międzyklasowym. W zajęciach uczestniczą chętni uczniowie z klas pierwszych. Innowacja zaplanowana jest na 3 lata nauki w szkole.

Każde zajęcia składają się z części teoretycznej i praktycznej. Uczniowie będą mieli szansę pracować ze swoimi emocjami w sytuacji zwycięstwa i porażki. Uczą się szacunku do przeciwnika, zasad zachowania podczas gry w tym zasad fairplay. Zyskają także szansę na nauczenie się działania pod presją czasu.

Innowacja zakłada równoczesny rozwój kompetencji edukacyjnych i społecznych, a także integrację uczniów w obrębie poziomu klas oraz w środowisku lokalnym. Przewidywany wymiar zajęć to co najmniej jedna jednostka lekcyjna tygodniowo, z uwzględnieniem przerw w nauce zgodnych z kalendarzem roku szkolnego.

Dzięki zajęciom uczeń:

  • uczy się współpracy w grupie
  • oswaja emocje związane z sytuacją wygranej i przegranej
  • przełamuje własne ograniczenia (nieśmiałość, brak wiary w siebie, lęk przed porażką)
  • poprzez grę w szachy uczy się radzenia sobie w różnych sytuacjach w codziennym życiu
  • buduje pozytywny obraz samego siebie
  • rozwija kompetencje matematyczne, umiejętność analizowania sytuacji i logicznego myślenia
  • uczy się orientacji w przestrzeni
  • uczy się wykonywać zadania pod presją czasu
  • uczy się dyscypliny

Marzena Szewczuk

  

 

 

 

Certyfikaty