Menu główne

Klub Pitagorasa

 

 

 

 

 

Innowacja Klub Pitagorasa realizowana w kl. 7 sem. II


Innowacja obejmuje:
- Prowadzenie zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności matematyczne uczniów zdolnych, którzy nie zakwalifikowali się do działającej już w szkole innowacji matematycznej
- Przygotowanie uczniów do zewnętrznych konkursów matematycznych
- Prowadzenie z uczniami Zakątka Pitagorasa - tablicy  z zagadkami, zadaniami i ciekawostkami matematycznymi na korytarzu szkolnym
- Organizowanie wraz z uczniami matematycznych świąt, uroczystości i konkursów szkolnych
- Rozszerzenie oferty konkursów matematycznych np. o konkurs logicznego myślenia lub konkursy matematyczno-komputerowe w kolejnych latach
- Piątkowa matematyka - podział jednej w tygodniu lekcji matematyki w klasie 7 (np. w piątek) na poziom podstawowy (utrwalający materiał z danego tygodnia dla  uczniów słabszych)i  i rozszerzony wykraczający poza program nauczania
- Pajęczyna - program wzajemnej pomocy uczniowskiej w ramach wolontariatu - chętny do pomocy uczeń zdolny (asystent) ma pod opieką ucznia słabszego - siedzi z nim w ławce, pomaga mu w zrozumieniu nowych treści, w odrabianiu prac domowych lub przygotowaniu do sprawdzianów.


Przewidywane osiągnięcia:
Rozwój umiejętności matematycznych.
Dobre wyniki w konkursach matematycznych.
Wzrastanie w poczuciu, że matematyką można się bawić i nie trzeba się jej bać niezależnie od posiadanych umiejętności.
Realizacja idei współpracy i współodpowiedzialności uczniów za kolegów z danej klasy i szkoły. Satysfakcja z pomocy udzielanej innym.

 

Dorota Swędzikowska
 

 

Certyfikaty