Menu główne

Ekstraklasa

 

 

 

 

 

Innowacja Ekstraklasa realizowana w kl. 8e
(rok szkolny 2019/2020)

 

Innowacja polega na znacznym zmodyfikowaniu metod pracy z klasą o sporych zaległościach edukacyjnych
i niskiej motywacji do pracy.
 

Modyfikacja obejmuje:
- Podział powtarzanego materiału na mniejsze partie.
- Powrót do zagadnień z klas programowo niższych.
- Dostosowanie metod sprawdzania wiedzy do możliwości klasy (częstsze kartkówki z mniejszej partii materiału zamiast dużych sprawdzianów)
- Stosowanie specjalnych pomocy, modeli, gier, programów.
- Zajęcia wyrównawcze i konsultacje indywidualne.
- Sieć wzajemnej pomocy uczniowskiej, asystenci nauczyciela itp.
- Wykorzystanie motywów rywalizacji sportowej.
- Elementy tutoringu i doradztwa zawodowego.
- Inne działania zgodne z zasadą nie próbuj mocniej, spróbuj inaczej


Przewidywane osiągnięcia:
Nadrobienie zaległości w wiedzy i umiejętnościach matematycznych
Poprawa samooceny i poczucia kompetencji matematycznych.
Dobre wyniki egzaminu ósmoklasisty i podniesienie szans edukacyjnych uczniów podczas rekrutacji do szkół średnich.
Lepsza znajomość siebie ułatwiająca właściwy wybór dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

 

Dorota Swędzikowska
 

 

Certyfikaty