Menu główne

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

 

 

Załącznik nr 2 do Planu pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie /31.08.2020r./

 
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
obowiązujący
 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82
im. Jana Pawła II w Warszawie

1.

01.09.2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 

 

§ 2  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm. )

2.

23.12.2020 r. - 31.12.2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

§ 3  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)

3.

4.01.2021 r. - 17.01.2021 r

Ferie zimowe

 

 

§ 3  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)

4.

01.04.2021 r. - 06.04.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

§ 3  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)

5.

25.05.2021 r. - 27.05.2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

 

 

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);
§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512))

6.

04.06.2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

 

§ 5  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)

7.

25.06.2021 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

§ 5  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm. )

8.

26 .06.2021 r. - 31.08.2021 r

Ferie letnie

 

 

§ 3  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm. )

 

Zal._nr_4_Wykaz_dodatk._dni_wolnych_w_r._szkol._2020-2021.pdf

Certyfikaty