Menu główne

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

Załącznik nr 2 do Planu pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie /30.08.2019r./

 
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
obowiązujący
 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82
im. Jana Pawła II w Warszawie

1.

02.09.2019 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

 

 

§ 2  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm. )

2.

23.12.2019 r. - 31.12.2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

§ 3  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)

3.

02.01.2020 r. - 03.01.2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

 

§ 3  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603z późn. zm. )

4.

10.02.2020 r. -  23.02.2020 r.

Ferie zimowe

 

 

§ 3  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603z późn. zm. )

5.

09.04.2020 r. - 14.04.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

§ 3  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)

6.

21.04.2020 r. - 23.04.2020 r.

Egzamin ósmoklasisty

 

 

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);
§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512))

7.

12.06.2020 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

 

§ 5  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)

8.

26.06.2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

§ 5  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm. )

9.

29.06.2020 r. - 31.08.2020 r.

Ferie letnie

 

 

§ 3  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm. )

 

 

Załącznik nr 4 do Planu pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie /30.08.2019r./

Lp.

Data

Dzień tygodnia

Podstawa prawna

1.

02.01.2020 r.

czwartek

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

§ 5  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm. )

2.

03.01.2020 r.

piątek

3.

21.04.2020 r.

środa

4.

22.04.2020 r.

czwartek

5.

23.04.2020 r.

piątek

6.

12.06.2020 r.

piątek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikaty