Menu główne

Projekt z ZUS

 

Projekt jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, którzy niebawem wkroczą na rynek pracy. Młodzież powinna wiedzieć dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia może liczyć, jeśli opłaca składki. Niestety tych zagadnień nie ma w programie edukacyjnym polskiej szkoły. Stąd nasz pomysł na wzięcie udziału w „Projekt z ZUS”, czyli popularyzację wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Cel Projektu z ZUS to uświadomienie młodym ludziom roli ubezpieczeń społecznych, co przyda im się w przyszłości. W trakcie realizacji projektu poznają podstawy obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych, obowiązki jego uczestników oraz świadczenia przysługujące ubezpieczonym.

Szczytny cel

„Projekt z ZUS” uczy młodzież, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (solidaryzm społeczny); ubezpieczać się w czasie aktywności zawodowej i indywidualnie dbać o swoją emerytalną przyszłość. Wszystko po to, aby systematyczne budować świadomość młodego pokolenia o tym jak ważne są ubezpieczenia społeczne.

 

Koordynator projektu - Barbara Staniek

 

 

 

Lekcje z klasą.

 

O projekcie

Kompetencje społeczne (nawiązywanie relacji z innymi, empatia, świadomość własnych emocji, praca w grupie) to kluczowe umiejętności w życiu każdego człowieka. Warto je kształtować od najwcześniejszych lat. Fundacja Uniwersytet Dzieci postanowiła wesprzeć nauczycieli szkół podstawowych w rozwijaniu tych umiejętności. Wspólnie z naukowcami, ekspertami pedagogiki i nauczycielami stworzono Lekcje z klasą  – nowatorskie narzędzie, dzięki któremu dzieci wezmą udział w wartościowych lekcjach.

Lekcje z klasą to dwa interaktywne zestawy oparte o nowoczesne i angażujące materiały. Podczas lekcji dzieci nauczą się, jak pracować w zespole, twórczo myśleć, nazywać emocje, dobrze komunikować się ze sobą, działać na rzecz najbliższego otoczenia. Te umiejętności są niezbędne do dobrego funkcjonowania w przyszłości.

Uczniowie klay IVi nauczą się:

  • rozpoznawać własne emocje,
  • poznawać konstruktywne sposoby ich wyrażania,
  • rozumieć relacje w rodzinie i z rówieśnikami,
  • kreatywnie myśleć.

 

Profesor Szkiełko i tropiciele to inspirująca gra, która pomoże rozwijać u uczniów kompetencje społeczne związane z emocjami, relacjami, twórczym rozwiązywaniem problemów. Dzięki nagraniom audio Profesor Szkiełko przeniesie uczniów w baśniowy świat tropicieli.

Wychowawca kl.IV i Barbara Staniek

 

Certyfikaty