Menu główne

Wychowanie przez czytanie

Informujmy, że nasza szkoła została zakwalifikowana do programu WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE
Celem programu jest wprowadzenie uczniów w świat uniwersalnych wartości moralnych – pomoc w zrozumieniu przez nich istoty wartości, wskazanie korzyści płynących z ich stosowania w codziennym życiu oraz przećwiczenie sposobów ich praktykowania.

Równoważnym celem jest propagowanie czytelnictwa oraz umacnianie roli literatury jako moralnego kompasu i źródła inspiracji przy podejmowaniu życiowych decyzji. 
 

Program będzie realizowany w klasach 5-7. Wspólnie poznamy opowiadania nt. wartości zamieszczone w zbiorze pt. „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”, porozmawiamy o wartościach ważnych w życiu dziecka, nastolatka i dorosłego. Uczniowie w grupach przygotują prezentacje na temat wybranej wartości. Najlepsza weźmie udział w konkursie ogólnopolskim. 

 

Koordynator programu:

Magdalena Sadowska-Maciejewska
 

Certyfikaty