Menu główne

Deutsch-die Sprache unserer Nachbarn

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 realizowana jest w naszej szkole

innowacja pedagogiczna

w języku niemieckim

„Deutsch-die Sprache unserer Nachbarn”

 

Obejmuje ona uczniów z klas 4 wyróżniających się zdolnościami językowymi i wykazujących chęci ich dalszego rozwijania. 

W związku z tym utworzono 6 klas, w których 2 nauczycielki: Aleksandra Strojkowska i Hanna Sztranc prowadzą  naukę języka niemieckiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

Te godziny przeznaczone są na zintegrowane nauczanie treści programowych we wszystkich standardach:

  • gramatyka,
  • użycie języka,
  • czytanie ze zrozumieniem,
  • słuchanie i pisanie oraz na poszerzanie zakresu słownictwa i ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych, jak również kształcenie pozostałych treści podstawy programowej przez wykorzystanie nowoczesnej technologii komputerowej.

 

Założeniem programowym tejże innowacji jest korelacja wiadomości i umiejętności z zakresu języka niemieckiego, polskiego i angielskiego, geografii oraz informatyki. Łączenie w czasie lekcji zagadnień z tych dziedzin wiedzy ma na celu ukazanie uczniom procesu uczenia się języka także w oparciu o inne dziedziny wiedzy oraz zachęcenie do poszerzania własnych horyzontów.

Wdrażaniu tej innowacji w naszej szkole patronuje niemiecka organizacja Deutsche Auslandsschularbeit Internanional wspierająca ok. 1200 szkół na całym świecie. Wsparcia udziela także wydawnictwo LektorKlett udostępniające uczniom korzystającym z podręcznika Wir Smart 1 multimedialne materiały dydaktyczne na platformach Mcourser i Chmura Klett.

 

Hanna Sztranc

Aleksandra Strojkowska

Certyfikaty