Menu główne

Deutsch-die Sprache unserer Nachbarn

 

 

 

 

W roku szkolnym 2019/2020  realizowane są  w naszej szkole na 3 poziomach

innowacje pedagogiczne

w języku niemieckim

„Deutsch-die Sprache unserer Nachbarn” klasach 6 oraz

„Deusch-keine Fremdsparache für uns“ w klasach 4 i 5

 

Obejmują one około 150 uczniów wyróżniających się zdolnościami językowymi i wykazujących chęci ich dalszego rozwijania w 12 grupach w systemie pozaklasowym. 4 nauczycielki realizujące innowacje to Joanna Kiceła-Rzeźnicka, Olga Młynarska, Katarzyna Sękowska oraz Hanna Sztranc. Uczniowie uczący się języka niemieckiego jako dodatkowego w ramach innowacji mają 3 godziny tego języka tygodniowo. Godziny te przeznaczone są na zintegrowane nauczanie treści programowych we wszystkich standardach:

  • gramatyka,
  • użycie języka,
  • czytanie ze zrozumieniem,
  • zagadnienia kulturowe obszaru niemieckojęzykowego DACHL
  • słuchanie i pisanie oraz na poszerzanie zakresu słownictwa i ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych, jak również kształcenie pozostałych treści podstawy programowej przez wykorzystanie nowoczesnej technologii komputerowej.

 

Celem 5-letniego cyklu nauki jest egzamin DSD – Deutsches Sprachdiplom, umożliwiający absolwentom szkoły podstawowej  kontynuację nauki języka niemieckiego w liceach z rozszerzonym programem nauczania tego języka.

 

Założeniem programowym tejże innowacji jest korelacja wiadomości i umiejętności z zakresu języka niemieckiego, polskiego i angielskiego, geografii oraz informatyki. Łączenie w czasie lekcji zagadnień z tych dziedzin wiedzy ma na celu ukazanie uczniom procesu uczenia się języka także w oparciu o inne dziedziny wiedzy oraz zachęcenie do poszerzania własnych horyzontów.

Wdrażaniu tej innowacji w naszej szkole patronuje niemiecka organizacja Deutsche Auslandsschularbeit Internanional wspierająca ok. 1200 szkół na całym świecie. Wsparcia udziela także wydawnictwo LektorKlett udostępniające uczniom korzystającym z podręcznika Wir Smart  multimedialne materiały dydaktyczne na platformach dzwonek.pl  i Chmura Klett.

 

Hanna Sztranc

Certyfikaty