Menu główne

Stołówka szkolna

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie Uczniów -

spełniając oczekiwania Rady Rodziców oraz za zgodą Dyrekcji szkoły operator stołówki szkolnej firma SZWAJCARKA Marcin Sikorski będzie od września 2019 roku realizować żywienie w oparciu o aplikację zamowposilek.pl - elektroniczny system do zamawiania, opłacania i odwoływania posiłków. 

Prosimy Państwa o zapoznanie się z informacją dostępną do pobrania poniżej oraz z treściami widniejącymi na stronie firmy SZWAJCARKA Marcin Sikorski:

Aplikacja zamowposilek.pl w SP nr 82

Przekierowanie na stronę operatora stołówki 

https://szwajcarka.net/

W razie problemów z rejestracją bądź korzystaniem z samej aplikacji prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta aplikacji (bok@zamowposilek.pl) lub po udanym zalogowaniu przez zakładkę "Pomoc > Wyślij wiadomość”. W „Pomocy” znajdą Państwo również aktualną instrukcję obsługi aplikacji.

W sprawach związanych z jadłospisami, rozliczeniami posiłków bądź realizacją diet prosimy Państwa o kontakt z administratorem stołówki szkolnej pod dotychczas obowiązującymi danymi (sp82@szwajcarka.net | tel. 511-131-107). 

Administrator stołówki szkolnej będzie dla Państwa dostępny od wtorku 27 sierpnia 2019 roku

Kontakt możliwy będzie również z biurem obsługi klienta operatora stołówki - bok@szwajcarka.net | tel. 502-856-258

Prosimy Państwa o nieodkładanie rejestracji w aplikacji "na później" i zalecamy niezwłoczną rejestrację, zasilenie konta i złożenie zamówienia.

Pozwoli to Państwu i Państwa dzieciom bezstresowo wejść w nowy rok szkolny.

Do rejestracji w aplikacji zapraszamy również nauczycieli oraz pracowników szkoły. 

Tych z Państwa, którzy planują korzystać z żywienia w oparciu o refundację (OPS, CPS lub inne źródła finansowania) prosimy o dostarczenie do szkoły stosownej dokumentacji i nierejestrowanie się w aplikacji - zrobi to za Państwa administracja stołówki po otrzymaniu dokumentów potwierdzających przyznanie refundacji. 

Żywienie uczniów zerówek-oddziałów przedszkolnych rozpocznie się 2 września 2019 roku, żywienie wszystkich pozostałych uczniów i personelu szkoły 3 września 2019 roku - rejestracje i zamówienia w aplikacji zamowposilek.pl możliwe już od teraz!

 

Rejestracja w aplikacji zamowposilek.pl dla zerówek-oddziałów przedszkolnych SP nr 82 

Rejestracja w aplikacji zamowposilek.pl dla dla klas 1-8 i pracowników SP nr 82 

 

SZWAJCARKA Marcin Sikorski & zamowposilek.pl

Certyfikaty