Menu główne

Insta.Ling

 

Nasi uczniowie uczą się samodzielnie słówek z programem Insta.Ling.
Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych.

Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia.

Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.

 

Certyfikaty