Menu główne

Deutsch-die Sprache unserer Nachbarn

Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz

 

 

   

Z początkiem roku szkolnego 2017/ 2018 w naszej szkole zapoczątkowana została innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego. Adresatami innowacji są uczniowie kl. IV, którzy podczas testu kompetencji językowych, przeprowadzonego w maju 2017 roku, otrzymali najlepsze wyniki.

W ramach innowacji uczniowie kl. IV uczęszczają na zajęcia języka niemieckiego w wymiarze trzech godzin tygodniowo.

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość przystąpienia do egzaminu DSD I (poziom A2/ B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

DSD (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz/ Niemiecki Dypolom Językowy Konferencji Ministrów Edukacji i Kultury) to rodzaj certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego. Jest to egzamin przeprowadzany na mocy porozumienia z Ministerstwem Kultury RP.

Za przeprowadzanie oraz ocenianie egzaminu odpowiedzialna jest die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA)- Centrala Szkolnictwa Zagranicznego.

DSD I jest potwierdzeniem umiejętności językowych podczas ubiegania się o przyjęcie do kolegiów i na studia w Niemczech.  

Absolwenci szkoły podstawowej mogą kontynuować realizację tego programu w jednym z warszawskich liceów i przygotowywać się do kolejnego certyfikatu DSD II (poziom C1 wg ESOKJ). Certyfikat DSD II potwierdza umiejętności językowe potrzebne przy rekrutacji na uniwersytety w Niemczech. Może być również przydatny dla studentów polskich uczelni, którzy będą mieli możliwość wyjazdu na stypendium do Niemiec.

Uczniowie klas IV podczas zajęć z języka niemieckiego z dużym zaangażowaniem rozwijają swoje umiejętności językowe, takie jak:

  • czytanie ze zrozumieniem
  • rozumienie ze słuchu
  • komunikacja ustna i pisemna

 

nauczycielki języka niemieckiego

Certyfikaty