Menu główne

Nauczanie dwujęzyczne w Szkole Podstawowej nr 82

  • Program nauczania dwujęzycznego


    W naszej szkole od 1 września 2018r. funkcjonują dwa oddziały dwujęzyczne. Językiem wykładowym jest język angielski. Lekcje obcojęzyczne stanowią 50% wymiaru godzin przewidzianego na naukę danego przedmiotu.

    Program nauczania dwujęzycznego został oparty na metodzie Zintegrowanego Kształcenia Przedmiotowo-Językowego (CLIL - Content and Language Integrated Learning), rekomendowanej przez Komisję Europejską, gdzie komunikowane treści należą do obszaru danego przedmiotu, a językiem porozumiewania się jest język obcy, w tym przypadku język angielski.

    07.01.2019 07:04 | więcej »

Certyfikaty