Menu główne

Nauczanie dwujęzyczne w Szkole Podstawowej nr 82

 • Na lekcjach języka angielskiego w klasie dwujęzycznej w ramach realizacji treści podstawy programowej uczniowie poznają aspekty dotyczące kultury krajów anglojęzycznych. Ostatnio uczniowie kl.7e poznawali tradycyjne produkty pochodzące z Wielkiej Brytanii. W ramach pracy twórczej uczniowie przygotowali plakaty dla turystów z innych krajów dotyczące tradycyjnych polskich produktów.


  https://www.canva.com/design/DAEVcLiecV4/KR6X6d02z0xECVgcVQEE0A/view?utm_content=DAEVcLiecV4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


  https://www.canva.com/design/DAEVYIgn7ec/4Xu8_tZFAlAEyXQIaBHEsA/view?utm_content=DAEVYIgn7ec&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


  https://www.canva.com/design/DAEVebgeN0w/O4BVlvZdaZKatqmNobBAZg/view?utm_content=DAEVebgeN0w&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


  https://www.canva.com/design/DAEVcS6fuuc/3LNb7jh-7NfBPwD01ULkfw/view?utm_content=DAEVcS6fuuc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


  https://www.canva.com/design/DAEVQE3D9qQ/N5AXSFCwRjUPpW5JZAj_xw/view?utm_content=DAEVQE3D9qQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


  https://www.canva.com/design/DAEVem9sQwo/HyX_g2Tz0Zxn52iOpgsdfg/view?utm_content=DAEVem9sQwo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
  Urszula Głodowska
  12.02.2021 07:01 | więcej »
 • GLOBAL SCHOLARS  to międzynarodowy e-learningowym program edukacyjny prowadzony przez fundację BLOOMBERG PHILANTROPIS z siedzibą w Nowym Jorku.

  Program realizowany jest w naszej w szkole w oddziałach dwujęzycznych.

  Projekt ma  na celu stworzenie społeczności globalnej oraz zjednoczenie uczniów z rożnych stron świata poprzez realizację różnorodnych projektów cyfrowych i dyskusje na temat problemów współczesnego świata takich jak: zanieczyszczenia wody, kwestie żywieniowe, zanieczyszczenie środowiska.

  Przy pomocy internetowej platformy Global Scholars nasi uczniowie komunikują się z rówieśnikami z całego świata wymieniając poglądy i informacje oraz zamieszczają tam swoje projekty językowe.

  ZAMIERZONE EFEKTY:

  • Rozwinięcie  kluczowych umiejętności  językowych uczniów z naciskiem  na  funkcjonalność  języka poprzez bezpośredni kontakt z grupami rówieśniczymi w innych krajach w języku angielskim;
  • Wprowadzenie w naszej szkole elementów międzynarodowego sytemu nauczania oraz współpracy międzynarodowej;
  • Stworzenie społeczności globalnej opartej na współpracy i wymianie informacji, skoncentrowanych wokół ważnych społecznie obszarów, pomiędzy naszymi uczniami, a rówieśnikami z całego świata.

  Zobacz projekty naszych uczniów:

  https://edytaizwantowska.wixsite.com/website-1
   

  Edyta Izwantowska

  03.02.2021 18:26 | więcej »
 • Od września 2020 r. w naszej szkole uczniowie klas dwujęzycznych mogą uczestniczyć w lekcjach geografii realizowanych w języku angielskim. Realizując przyjętą w szkole metodę pracy „soft” CLIL wspólnie poznajemy treści podstawy programowej tego przedmiotu. Wykorzystujemy przy tym komunikację uwzględniającą nowe, specjalistyczne pojęcia angielskie z zakresu geografii. Zwłaszcza w okresie zdalnego nauczania przydatne są nam umiejętności w obszarze TIK. W ten sposób w przyjemnym klimacie łączymy edukację językową z przyrodniczą.

       

  Ewelina Górecka

  03.02.2021 18:24 | więcej »
 • Ostatnie grudniowe lekcje chemii w klasach dwujęzycznych angielskich poświęcone były „chemii Świąt”. Rozmawialiśmy o chemii świątecznych zapachów, potraw i ozdób, oglądaliśmy chemiczne kalendarze adwentowe na stronie http://www.compoundchem.com/, uczyliśmy się robić sztuczny śnieg, a na końcu, na przykładzie angielskiego słownictwa związanego ze Świętami Bożego Narodzenia bawiliśmy się w rebusy i kodowanie słów symbolami chemicznymi, pogłębiając przy okazji znajomość układu okresowego. Poniżej przedstawiamy fragmenty naszej lekcji i niektóre rozwiązane rebusy, a także dwa rysunki na próbę, jakby ktoś chciał spróbować zakodować słowa tak, jak my.

  Marta Kijeńska

  03.02.2021 18:13 | więcej »
 • Nauczanie dwujęzyczne - lekcje matematyki i informatyki

  W ramach nauczania dwujęzycznego, w klasach: 7a, 8a, 8b lekcje matematyki i informatyki prowadzone są w języku angielskim stanowią 50% wymiaru godzin przewidzianego na naukę danego przedmiotu. 
  Podczas lekcji matematyki uczniowie poznają i przyswajają matematyczne słownictwo anglojęzyczne z zakresu danego tematu. Do nauki przedmiotu wykorzystywany jest polskojęzyczny podręcznik. Zadania o treści anglojęzycznej przygotowuje nauczyciel. Podczas prowadzonych zajęć wykorzystywane są narzędzia TiK (zadania interaktywne, e-podręcznik, anglojęzyczne filmy edukacyjne). 
  Podczas lekcji informatyki, oprócz zadań wykonywanych w języku polskim, uczniowie tworzą również programy w języku angielskim przy wykorzystaniu strony Khan Academy, programu Scratch, jak i również inne projekty anglojęzyczne dostosowane do tematyki zajęć.  

  Galeria

  Paulina Bielak

  19.12.2019 07:58 | więcej »
 • Zajęcia biologii w oddziale dwujęzycznym

  W ramach nauczania dwujęzycznego, od września 2019 uczniowie klasy 7a uczestniczą w zajęciach biologii zarówno w języku polskim jak i angielskim. W trakcie jednych z dwóch zajęć tygodniowo, język angielski pełni główną rolę komunikacyjną. Uczniowie poznają i przyswajają wybrane słownictwo oraz wyrażenia anglojęzyczne  z zakresu treści przewidzianych w podstawie programowej.

  W trakcie zajęć uczniowie często utrwalają przyswojoną wiedzę poprzez pracę w parach lub grupach, gdzie są zachęcani i motywowani do komunikowania się w języku obcym. Uczniowie korzystają zarówno z polskojęzycznych podręczników jak i materiałów w języku angielskim, przygotowanych przez nauczyciela. W trakcie lekcji wykorzystywane są również narzędzia TiK, takie jak quizy online (Kahoot!, Quizizz), e-podręcznik, filmy oraz animacje dostępne online.

  Jedną z metod aktywizujących, wykorzystywanych w trakcie zajęć, jest metoda projektu, która została ostatnio wykorzystana w trakcie podsumowania działu „Układ pokarmowy”. Uczniowie w trakcie zajęć opracowali i przygotowali plakaty przedstawiające piramidę zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.
  Galeria

  Bożena Mazur

  09.12.2019 21:11 | więcej »
 • Dwujęzyczność na lekcjach Wychowania Fizycznego
  W ramach dwujęzyczności klasy 7a,8a,8b  wf mają prowadzony w języku angielskim.Na dwóch z czterech lekcji w tygodniu komunikujemy się w języku angielskim i staramy się by był on naturalną i zabawową formą  praktycznego wykorzystania języka.
  W ramach ciekawostek i materiałów z zajęć prowadzona jest gablota przy sali gimnastycznej Physical Education in English.Zamieszczamy tam nowe słownictwo związane ze sportem i z projektami ,które realizowane są na lekcji.
  - grupy dziewcząt realizowały projekt piramid gimnastycznych z autorskimi nazwami w języku angielskim i wykonaniem pracy plastycznej (prace umieszczone są w gablocie)
  - grupy chłopców - elementy rozszerzonego słownictwa z gier zespołowych w szczególności z piłki nożnej i piłki ręcznej
  - klasa 7a wzięła udział w innowacyjnej lekcji na wrotkach z elementami języka angielskiego. Dziewczyny przeprowadziły też sprawdzian swojej wytrzymałości i siły wykorzystując formę obwodu stacyjnego na lekcji w języku angielskim.
  Galeria
  Maria Wojsław
  09.12.2019 21:11 | więcej »
 • Program nauczania dwujęzycznego

  W naszej szkole od 1 września 2018r. zostały uruchomione oddziały dwujęzyczne , w których wybrane przedmioty są realizowane w 50% w języku angielskim. Obecnie nauczanie dwujęzyczne realizowane jest na przedmiotach: matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, biologia, plastyka. Wszystkie klasy dwujęzyczne biorą udział w międzynarodowym projekcie Global Scholars, w trakcie którego uczniowie mogą nawiązać kontakt z rówieśnikami z różnych miejsc na świecie i wymieniać z nimi swoje poglądy/perspektywy na dany temat.

   

  Program nauczania dwujęzycznego został oparty na metodzie Zintegrowanego Kształcenia Przedmiotowo-Językowego (CLIL - Content and Language Integrated Learning), rekomendowanej przez Komisję Europejską, gdzie komunikowane treści należą do obszaru danego przedmiotu, a językiem porozumiewania się jest język obcy, w tym przypadku język angielski.

  12.12.2019 17:44 | więcej »

Certyfikaty