Menu główne

KONKURSY 2019/2020

Konkurs „Widzę? Reaguję!- Jeśli nie Ja, to Kto?” pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy


 

Uczniów klas IV i V zapraszamy do udziału w konkursie „Widzę? Reaguję!- Jeśli nie Ja, to Kto?” pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

Cel konkursu: Uwrażliwienie dzieci na przejawy złego traktowania; umotywowanie do korzystania z akceptowalnych zachowań oraz form komunikacji budujących pozytywne relacje; uświadomienie z jakich sposobów przeciwdziałania zachowaniom przemocowym każdy człowiek może skorzystać, mając równocześnie na względzie własne możliwości i własne bezpieczeństwo.

 

Warunki konkursu:

- Prace wykonane w kategorii: malarstwo, grafika i rysunek;

- Podpisane przez rodzica/ opiekuna prawnego oświadczenie;

- Uczestnik może oddać JEDNĄ pracę.

 

Prace należy składać do pokoju pedagogów do 19.11.2019 do pokoju pedagogów.


Regulamin.pdf

 

Milena Chendoszko

Certyfikaty