Menu główne

KONKURSY 2019/2020

Konkurs mazowiecki „Bitwa Warszawska 1920 r. w świadomości młodego pokolenia Polaków”

Cele konkursu:

- upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej,

- propagowanie godnych naśladowania patriotycznych i moralnych  wzorców osobowych,

- pogłębianie wiedzy historycznej i rozwijanie zainteresowań uczniów historią Ojczyzny,

- zachęcenie do ciekawej interpretacji tematu, przy zastosowaniu różnych środków artystycznego wyrazu oraz technik plastycznych,

- rozwijanie i promowanie zdolności artystycznych uczniów,

- zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu,

- podejmowanie różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym,

- promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli,

- ukazanie różnych form obchodów rocznicy.


Regulamin .docx

Pracę składać do nauczycieli historii.

Certyfikaty