Menu główne

KONKURSY 2019/2020

MAZOWIECKI KONKURS POEZJI I PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ „CO NAM W DUSZY GRA”

MAZOWIECKI KONKURS POEZJI I PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ „CO NAM W DUSZY GRA”

KONKURS NA RECYTACJĘ WIERSZA, ZAŚPIEWANIE PIOSENKI LUB ODEGRANIE SCENKI DRAMATYCZNEJ/SKECZU W JĘZYKU OBCYM dla kl.IV-VIII

 

1. Uczestnicy przygotowują prezentację wiersza, piosenki lub scenki dramatycznej w języku obcym (j. angielskim, niemieckim, hiszpańskim) o dowolnej tematyce.
2. Uczestnicy wykonują utwory muzyczne a capella lub z przygotowanym akompaniamentem.
3. Czas występu – max 5 minut na prezentację utworu.
4. Piosenkę można wykonać solowo lub w zespole.
5. Scenka dramatyczna lub skecz powinny trwać max 5-7 minut, maksymalna liczebność aktorów - 5 osób.
6. Przy ocenie będą brane pod uwagę :

- dobór repertuaru,

- poprawność językowa,

- poprawność wymowy i intonacja,

- sposób wykonania, interpretacja,

- stopień zrozumienia tekstu,

- ogólne wrażenie artystyczne.

7. Do etapu poza szkolnego przechodzi po 5 najlepszych prezentacji (z czego maksymalnie 3 mogą być w języku angielskim) z kategorii wiersz, piosenka i scenka dramatyczna.

etap szkolny odbędzie się 03 grudnia 2019r (wtorek) o godz.15.30 w sali 313

KONKURS NA KRÓTKI TEKST LITERACKI W JĘZYKU OBCYM dla kl.IV-VIII

1) W tym roku uczestnicy piszą opowiadanie (250-300 słów) lub wiersz (25-30 wersów) o tematyce kryminalnej.

2) Warunkiem dopuszczenia utworu do konkursu jest samodzielne napisanie pracy przez uczestnika.

3) Krótkie teksty literackie (w języku angielskim, niemieckim lub hiszpańskim) autorzy przysyłają do naszej szkoły drogą elektroniczną na adres konkursyjezykowe@gmail.com w terminie do 3 grudnia 2019r.

4) Tekst powinien być w formacie pdf. W tytule maila proszę wpisać imię, nazwisko i klasę autora.

5) Do etapu poza szkolnego przejdzie po 5 najlepszych tekstów z kategorii kl.IV-VI oraz kl.VII-VIII.

Zapraszamy serdecznie!

Certyfikaty