Menu główne

KONKURSY 2019/2020

Ogólnopolski Konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

Uczniów klas  IV – VIII zapraszamy do udziału

w Ogólnopolskim Konkursie na opowiadanieo tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej

Opowiadanie powinno dotyczyć przynajmniej jednej z poniższych kwestii:

a) własnego doświadczenia sportowego,

b) fabularyzacji losów wielkich zwycięzców lub przegranych,

c) zasady fair play i szacunku dla innych,

d) radości z wysiłku i zwycięstwa nad sobą,

e) równowagi między ciałem a umysłem,

f) tradycji sportowych w rodzinie.

  • Opowiadanie powinno na pierwszej stronie zawierać: tytuł, imię i nazwisko Autora, klasę, adres (z kodem pocztowym) i numerem telefonu szkoły (z numerem kierunkowym) oraz imię i nazwisko Opiekuna Naukowego (nauczyciela polonisty  lub szkolnego koordynatora konkursu).
  • Opowiadanie, bez strony tytułowej, nie może przekraczać 6 stron tekstu – należy zastosować czcionkę Times New Roman 12 pkt., odstęp między wierszami tekstu 1,5.
  • Opowiadanie powinno być zgodne z Kartą Olimpijską oraz Statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które dostępne są na stronie www.olimpijski.pl
  • Termin złożenia opowiadania w formie papierowej – 20 marca 2020 do koordynatora.
  • Szkołę może reprezentować 6 prac konkursowych (po 3 z klas IV-VI i VII-VIII), wybrane prace konkursowe zostaną wysłane do organizatorów w formie elektronicznej.

 

Szkolny koordynator konkursu: Ewa Ostrouch

 

 

Certyfikaty