Menu główne

KONKURSY 2019/2020

Konkurs plastyczny "Rezerwaty przyrody w Warszawie"

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Mazowsze” zaprasza uczniów szkół uczestniczących w projekcie „Akademia Nadwiślańska” do udziału w konkursie plastycznym, którego przedmiotem jest praca plastyczna wykonana w technice płaskiej  dotycząca wybranego przez autora rezerwatu przyrody Warszawy.

 

Cele konkursu:
- Zachęcenie uczniów do spacerów do miejsc, w których chroniona jest przyroda Warszawy – rezerwatów, Obszaru Natura 2000, użytków ekologicznych i innych obszarów podlegających ochronie na terenie Warszawy.
- Przybliżenie dzieciom i młodzieży wiedzy na temat ochrony warszawskiej przyrody
- Zwrócenie uwagi uczestników Akademii Nadwiślańskiej na przyrodę wielkiego miasta i jej roli w życiu mieszkańców.
-  
Zachęcenie młodych Warszawiaków do refleksji nad przyrodą i koniecznością jej ochrony.

Regulamin_konkursu_plastycznego.docx
 

Tomasz Oder
Szkolny koordynator Akademii Nadwiślańskiej

Certyfikaty