Menu główne

KONKURSY 2019/2020

Ogólnopolski konkurs „ORZEŁ ORTOGRAFICZNY”

Zapraszamy  uczniów klas II – VIII do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Ortograficzny” stworzonym wyłącznie dla szkół podstawowych.

Termin:  12 marca 2020r.

Koszt: 9 zł

Zgłoszenia:  20.01. -  07.02. do polonistów
lub za pośrednictwem Librusa do p. Katarzyny Smolińskiej - Pietrzyk

Konkurs będzie testem jednokrotnego wyboru składającym się z 21 pytań. Do każdego pytania podane zostaną co najwyżej 4 odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
   

Nagrody

Uczniowie uczestniczący w ogólnopolskim konkursie, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymają dyplom uznania. Uczeń, który uzyska najlepszy wynik w szkole, a nie jest laureatem lub wyróżnionym, otrzyma medal, dzięki czemu w każdej szkole znajdzie się zwycięzca konkursu. Najlepsi otrzymają tytuł Laureata Ogólnopolskiego Konkursu, dyplomy i cenne nagrody.

 

Szkolny koordynator konkursu: K. Smolińska-Pietrzyk

Certyfikaty