Menu główne

KONKURSY 2019/2020

Konkurs plastyczny „Wolny czas - bezpieczny czas” dla kl. I- III

Uczniów klas I-III  zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

„Wolny czas - bezpieczny czas”
 

Cele konkursu:

- zwrócenie uwagi na bezpieczne spędzanie wolnego czasu  podczas  ferii zimowych;
- przedstawienie w formie plastycznej bezpiecznych i zdrowych  form spędzania wolnego czasu;

- prowokowanie do poszukiwania własnych, oryginalnych rozwiązań;
- prezentowanie ciekawych technik plastycznych.

Warunki uczestnictwa:

Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna prezentująca bezpieczne  sposoby spędzania wolnego czasu.

Uczestnicy: konkurs skierowany  jest do uczniów klas I-III   SP 82

Technika pracy:  dowolna  (prace płaskie)

Format:  blok  A 3

Termin:  prace składamy do  30 stycznia 2020r.  - sala nr 105, sala nr 2

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.     

Prace powinny spełniać następujące kryteria:

- zgodność pracy z tematem;

- pomysłowość, oryginalność;

 - estetyka wykonania pracy;

- samodzielny wkład pracy.

Prace zgłoszone do konkursu ocenia komisja konkursowa.

Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie „ Wolny czas- bezpieczny czas”.

Lista nagrodzonych uczniów zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły. Nagrody książkowe zostaną ufundowane przez Radę Rodziców SP 82.

 

                                                                                      Organizatorzy: 

T. Janiaczyk 

M.  Raczmańska

    M. Skrocka

          

Certyfikaty