Menu główne

KONKURSY 2019/2020

Konkurs Informatyczny miniLOGIA dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych województwa mazowieckiego organizowany przez OEIiZK

Zapraszam uczniów klas 4-6 do udziału w konkursie informatycznym - programowanie w języku Python wersja 3.*

Informacje znajdują się pod adresem:

https://minilogia.oeiizk.waw.pl/#!/

A szczegółowe można przeczytać w zakładce INFORMACJE czyli na następującej stronie: https://minilogia.oeiizk.waw.pl/#!/informacje.

Najważniejsze terminy

  1. Zakładanie konta na platformie konkursowej przez uczestników - do 6 listopada 2019 r.  link do strony https://konkursy.oeiizk.edu.pl/
  2. Etap szkolny - 27 listopada 2019 r.
  3. Finał - 18 marca 2020 r. godzina 11:00

 

UWAGI

KOD SZKOŁY PWB14

 

Zakładanie konta

Uczeń, aby uczestniczyć w szkoleniach musi założyć konto. W tym celu należy:

1.  Wypełnić formularz zakładania konta. Przed zatwierdzeniem konta proszę sprawdzić wszystkie dane.

2.  Potwierdzić zakładanie konta poprzez odebranie wiadomości email i kliknięcie w nadesłany link.

3.  Po zalogowaniu na platformie, na stronie głównej wybrać zakładkę Organizacja.

4.  Otworzyć i wydrukować Kartę zgłoszenia na szkolenia, a następnie:

a.  potwierdzić podpisem dane (uczeń) i wyrazić zgodę na korzystanie z platformy (rodzic/prawny opiekun),

b.  poświadczyć, że uczeń uczęszcza do szkoły poprzez podstemplowanie karty zgłoszenia pieczęcią

Koordynator szkolny

Małgorzata Halber

Certyfikaty