Menu główne

KONKURSY 2019/2020

Konkurs fotograficzny pt. „Światłem i cieniem”

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III.

2. Zadaniem uczestników jest wykonanie w domu zdjęcia (możliwa jest pomoc osoby dorosłej) przedstawiającego cień dowolnej osoby lub rzeczy.

3. Fotografię należy z przodu zatytułować oraz krótko opisać, co przedstawia.

4. Zdjęcie należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko ucznia, klasa, wychowawca.

5. Powstałe zdjęcie należy wydrukować i przynieść do pani  Anny Hajduk (sala 4) do 3 marca 2020r.

6. Ocenie podlegać będzie:

- pomysł i oryginalność,

- jakość zdjęcia,

- ciekawy, inspirujący tytuł.

Autorzy najlepszych fotografii zostaną nagrodzeni.

Zachęcam do licznego udziału w konkursie.

Organizator:

Anna Hajduk

Certyfikaty