Menu główne

KONKURSY 2019/2020

X Ogólnopolski Konkurs Literacki dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół średnich LITERACKI SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW pod hasłem Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Zachęcamy  młodzież do refleksji nad sobą i otaczającym światem. 

Konkurs uświadamia młodzieży możliwość wykorzystania zdobyczy techniki dla celów artystycznych.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 13 do 20 lat (klasy 7-8 szkół podstawowych i szkół średnich).

Uczestnicy formułują literackie wypowiedzi, składające się maksymalnie ze 160 znaków (ze spacjami) w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, rady, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musi szeroko pojętej egzystencji, np. codzienności, sfery uczuć, systemu wartości, wszystkiego, co wiąże się z hasłem: Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Ocenie jury podlegać będą:
- trafność i uniwersalna wymowa tekstu,

- oryginalność formalna (dowcip, gra słów, aluzja, poetyckie ujęcie itp.)

Samodzielność prac będzie weryfikowana. Prace niesamodzielne zostaną zdyskwalifikowane. Oceny jury są niepodważalne i nie podlegają odwołaniom.

 

Jeden uczestnik zgłasza tylko 1 literacki SMS. Teksty należy opatrzyć informacjami: imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, nauczyciel – opiekun ze strony szkoły, telefon kontaktowy do szkoły, e-mail szkoły.

 

Teksty wraz z powyżej wymienionymi danymi należy przesyłać za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie internetowej konkursu: http://literacki-sms.blogspot.com/  literacki-sms.blogspot.com do dn. 29 lutego 2020 r. Za pośrednictwem formularza elektronicznego uczestnik potwierdza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu. Pisemną zgodę wraz z informacją o wyrażeniu/ niewyrażeniu zgody na publikację wizerunku dostarczają wyłącznie laureaci zaproszeni na udział w finale konkursu w siedzibie organizatorów w Lublińcu. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie laureatów drogą elektroniczną (na podany w formularzu adres e-mail szkoły) lub telefoniczną (na podany w formularzu nr telefonu szkoły) nastąpi do dnia 13 marca 2020 roku. Wręczenie nagród odbędzie w dniu 20 marca 2020 r. o godz. 11.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu ul. Ks. płk Jana Szymały 3, woj. śląskie.Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników i ich opiekunów.

Wyniki oraz wyróżnione teksty zostaną zamieszczone na stronie internetowej konkursu literacki-sms.blogspot.com. Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację tekstu konkursowego i zdjęć z finału w celach promocyjnych.


W piątek, 7 lutego o godz. 14.40 zapraszam chętnych uczniów z klas 7-8 na warsztaty literackie dedykowane tym, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie Literacki SMS; sala 316, czas trwania ok. 60 min.

Certyfikaty