Menu główne

KONKURSY 2019/2020

Dzielnicowy Konkurs Słoneczne Programowanie

Szkoła Podstawowa nr 357 zaprasza uczniów klas II - VII do udziału w Dzielnicowym Konkursie Słoneczne Programowanie.

 

Zasady uczestnictwa

a) Konkurs polega na przygotowaniu animacji lub gry w środowisku Scratch, w oparciu o przeczytaną książkę np.  wybrana literatura polska np. legenda polska  inspiracją  animacji  lub gry komputerowej.

b) Pliki należy zapisać według wzoru imie_nazwisko_kl_sp_nr.

c) Prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie.

d) Prace należy przesłać  do dnia 25.03.2020 r. na adres e-mailowy: eciosek@sp82.edu.pl lub dostarczyć osobiście do sali 217.


Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie ZGODY RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ W KONKURSIE (w załączniku).
Zalacznik_nr_2_zgody_dla_rodzicow.docx

  1. Zasady oceniania prac i przyznawania nagród.

  1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie na podstawie następujących kryteriów:

  • wartość merytoryczna

  • oryginalny pomysł i sposób wykonania

  • wartość informatyczna

  • dopracowanie

  1. Prace będą oceniane kategoriach w wiekowych II – III, IV – V oraz VI – VII.

  2. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

  3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

  4. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

nauczyciele informatyki

Certyfikaty