Menu główne

KONKURSY 2020/2021

 • Szkolny konkurs fotograficzny " CZŁOWIEK OBOK MNIE" dla uczniów kl. I-VI
  W czasie nauki i pracy zdalnej brakowało nam wielu rzeczy, ale chyba najbardziej brakowało nam drugiego człowieka. I właśnie o człowieka chcemy w tym konkursie zapytać. Czekamy na wypowiedzi fotograficzne od wszystkich tych, którzy zechcą się nimi z nami i innymi podzielić.
  Joanna Cegielska
  24.05.2021 06:54 | więcej »
 • Konkurs plastyczno-techniczny „Kapelusz Pani Wiosny"
  I. Cele konkursu:
   
  - rozwijanie zdolności plastycznych i technicznych,
  - budzenie kreatywności i zainteresowania różnymi technikami plastycznymi,

  II. Regulamin:
  - konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III,
  - każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę,
  - prace powinny zostać wykonane samodzielnie,
  - praca powinna być wykonana w formie przestrzennej,
  - powinna zawierać kartkę z metryczką: imię i nazwisko ucznia, klasa.
  - wykonaną pracę należy przekazać do 31.05.2021 r., do sali numer 5 p. Paulinie Rokicińskiej lub do sali numer 2 p. Magdalenie Skrockiej,

  III. Rozstrzygnięcie konkursu:
  - pod uwagę będą brane następujące kryteria: oryginalność, pomysłowość, bogactwo użytych materiałów, zgodność z tematyką, samodzielność pracy,
  - oceny pracy dokona jury powołane przez organizatorów,
  - wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły,
  - najlepsze prace zostaną nagrodzone,
  - udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu i akceptacją regulaminu.

   
  Organizatorzy
  Paulina Rokicińska
  Magdalena Skrocka
  14.05.2021 10:36 | więcej »
 • Festiwal Nauki 2021 "Ciekawi świata"

  Drodzy Uczniowie,

  wzorem lat ubiegłych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Festiwalu Nauki 2021 "Ciekawi świata", odbędzie się w dniu 24 maja 2021 roku.

  W tym roku wszystko jest inne niż było kiedyś, dlatego też i Festiwal Nauki w tegorocznej edycji zmienia swoją formę na zdalną. Niemniej jednak, cele pozostają te same co zawsze, mianowicie:

  - rozbudzenie ciekawości świata i zachodzących w nim zjawisk,
  - przekonanie dzieci, że świat nauki jest bardzo ciekawy, a zgłębianie jej tajników może stać się fascynującą przygodą,
  - kształtowanie umiejętności twórczego myślenia i realizacji postawionego sobie celu,
  - kształtowanie umiejętności współpracy a dzięki temu rozwijanie pożądanych postaw społecznych,
  - integrowanie młodych naukowców i prezentowanie ich dokonań naukowych całej społeczności szkolnej.

   

  W tegorocznej edycji Festiwalu Nauki uczniowie klas IV – VIII będą mieli okazję zaprezentować różnorodne pokazy, ciekawe eksperymenty, podzielić się swoją wiedzą oraz opowiedzieć o ciekawych badaniach, którymi się zajmują po zajęciach szkolnych w formie filmów przygotowanych indywidualnie lub w parach.

  Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z regulaminem Festiwalu Nauki 2021 (w załączeniu), nagranie filmiku oraz przesłanie go w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2021 r.  przez prywatny czat Teams do p. Tomasza Odera.

  W trakcie Festiwalu Nauki 2021 zostanie zorganizowany konkurs na najciekawsze nagranie. Uczniowie będą mogli także zagłosować na swojego faworyta poprzez MS Forms.

   

  Wszystkich uczniów serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Festiwalu i zgłaszania się już dziś do swoich nauczycieli biologii lub przyrody!!!

  Regulamin_Festiwalu_Nauki_2021.docx

  Tomasz Oder

   

  20.05.2021 06:56 | więcej »
 • DEUTSCHE SPRICHWÖRTER SZKOLNY KONKURS PRZYSŁÓW NIEMIECKICH

  Cele:

  • wzbogacenie słownictwa,
  • popularyzacja i rozszerzenie wiedzy dotyczącej realiów językowych krajów niemieckojęzycznych,
  • rozwijanie kompetencji językowych,
  • inspirowanie uczniów do samokształcenia,
  • umacnianie wiary we własne siły.
  10.05.2021 11:26 | więcej »
 • Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 69 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Gorąco zachęcam młodych artystów z klas 1-3, 4-6 i 7-8 do udziału w konkursie!

  ZADANIE:
  wykonanie komiksu przedstawiającego historię dotyczącą TOLERANCJI.

  - klasy 1-3: Czy Czerwony Kapturek mógłby polubić wilka?
  - klasy 4-6: Każdy może być sobą. -klasy 7-8: Nie toleruję nietolerancji.

  lub

  TEMAT DODATKOWY dla wszystkich poziomów: Ten wynalazca zmienił świat

  05.05.2021 12:27 | więcej »
 • Stowarzyszenie Aqueduct oraz Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie pod patronatem Dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w 6 edycji konkursu w dwóch kategoriach wiekowych:
   


  05.05.2021 07:44 | więcej »
 • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt. "Jan Paweł II mówił..."
  Świetlica w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II zaprasza uczestników świetlic szkolnych, ze wszystkich szkół w naszej dzielnicy, do udziału w konkursie oddającym cześć naszemu patronowi.
  Konkurs przewidziany jest dla klas 1-4.
  Prace prosimy składać do sekretariatu szkoły lub do kierownika świetlicy
  p. Marzeny Szewczuk.
  Szczegóły w regulaminie konkursu.
  Serdecznie zapraszamy do udziału.
  REGULAMIN_MIEDZYSZKOLNEGO_KONKURSU_PLASTYCZNEGO_Jan_Pawel_II_mowil_(2).docx
  zal._nr_1_Zgoda_na_udzial_i_przetwarzanie_danych.docx
  28.04.2021 09:43 | więcej »
 • Zapraszamy uczniów klas I – VIII warszawskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w trzynastej edycji


  Warszawskiego Konkursu Plastycznego

  „Zaczarowane ogrody Jana Marcina Szancera”.

   

  https://sp285waw.edupage.org/photos/icons/img047.jpg

  Konkurs objęty jest patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

     Organizator konkursu:

  Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera

  03-254 Warszawa, ul. Turmoncka 20

  tel/fax. /22/ 811 40 55

  E - mail: sp285@edu.um.warszawa.pl  

  CELE KONKURSU:

  • nawiązanie do bogactwa ilustratorskiego Patrona naszej szkoły Jana Marcina Szancera,
  • rozbudzanie wrażliwości plastycznej,
  • poszerzanie znajomości technik malarskich,
  • promocja ucznia zdolnego – prezentacja poziomu artystycznego prac,
  • konfrontacja pracy i osiągnięć nauczycieli plastyki.

   

  WARUNKI KONKURSU:

  • w konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – VIII warszawskich szkół podstawowych,
  • praca ma być wykonana samodzielnie i nie może być powtórzeniem istniejących dzieł,
  • każdy uczestnik może wykonać jedną pracę,
  • szkoła może zgłosić 10 prac /po 5 w każdej kategorii wiekowej/,
  • format prac A3 lub A4, oprawione w passe - partout /wykonane z kartonu,
  • technika: - rysunkowa /piórko, tusz lub czarny długopis albo cienkopis/,

                              - mieszana /rysunek tuszem + akwarela/,

  • na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje:

                                - imię i nazwisko ucznia,

                                - wiek i klasę,

                              - tytuł utworu,

                              - imię i nazwisko opiekuna,

                              - adres i telefon szkoły,

  • organizator nie zwraca prac uczestnikom konkursu,
  • prosimy o załączenie do prac listy uczestników (wydruk komputerowy),
  • prace bez kompletnych danych nie wezmą udziału w konkursie.

   

   

  22.04.2021 12:26 | więcej »
 • V  BEMOWSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY 

  „ZAWODY ZATRZYMANE W OBIEKTYWIE” pod hasłem ZAWODY MIESZKAŃCÓW BEMOWA

  Organizator: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20

  w Warszawie

   

  Celem konkursu jest promowanie wiedzy o zawodach oraz zachęcanie uczniów do aktywnego, twórczego konstruowania własnej kariery zawodowej. Spojrzenie przez obiektyw na współczesny rynek pracy, zawody, maszyny i ludzi.

  Czas trwania konkursu: kwiecień 2021  –   czerwiec 2021 r.

  Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:

  I etap, tzw. szkolny:  odbędzie się na terenie każdej szkoły biorącej udział w konkursie –  Komisja Szkolna oceni i wybierze najlepsze prace.

  II etap, tzw. finałowy:  Kapituła Konkursu oceni nadesłane prace.

  Forma pracy: zdjęcie format 15x21

  Termin składania prac: 13.05.2021

  Miejsce składania prac: gabinet pedagoga lub recepcja szkoły – prace wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie proszę napisać tytuł konkursu – V Bemowski Konkurs Fotograficzny.

  Szczegóły dostępne są na stronie internetowej szkoły (zakładka konkursy).

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursieJ

  Najlepsze prace zostaną nagrodzone!

   

   

  Konkurs_Fotograficzny_2021_-_REGULAMIN_ZALaCZNIKI.pdf
  Konkurs_fotograficzny_2021-_PLAKAT_A3.pdf
   

   

  Organizator: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie

   

  21.04.2021 14:09 | więcej »
 • W imieniu Technikum Architektoniczno-Budowlanego w Warszawie oraz firmy Trefl SA chcielibyśmy zaprosić  Uczniów klas 7-8 do udziału w konkursie Brick Trick TAB Master. Jest to pierwszy w Polsce konkurs dla przyszłych architektów, projektantów i inżynierów budownictwa, który formułą przypomina proces przygotowania i realizacji projektu architektonicznego. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i przestrzennego myślenia.


  Chcemy zachęcić wszystkich uczniów, którzy lubią konstruować z klocków, rysować, tworzyć grafiki czy makiety do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. W finale uczestnicy będą mogli zrealizować swój projekt z prawdziwych miniaturowych cegiełek Brick Trick, zaś zwycięzca otrzyma nagrody rzeczowe i tytuł Brick Trick TAB Mastera 2021 oraz udział w warsztatach rysunku i kompozycji organizowanych w naszej szkole, która jest jedną z wiodących szkół technicznych w naszym województwie i jednym z najlepszych techników o profilu architektoniczno-budowlanym w Polsce.


  Wierzymy, że konkurs zachęci młodzież do wyboru technikum, jako dalszego etapu swojej ścieżki edukacyjnej. Naszą opinię wspiera także Miasto St. Warszawa, dla którego popularyzacja szkolnictwa zawodowego jest obecnie priorytetowa.


  Na prace konkursowe czekamy do 30 kwietnia 2021 pod adresem promocja.tab@gmail.com <mailto:promocja.tab@gmail.com>


  Dokumenty do pobrania (regulamin, karta zgłoszenia i załącznik):

   
  https://drive.google.com/file/d/1fqZnz7Pyb391UxJvwz1uc-Tnvzv6Pq-h
  <https://drive.google.com/file/d/1fqZnz7Pyb391UxJvwz1uc-Tnvzv6Pq-h/view?usp=sharing>

  https://drive.google.com/file/d/1jNlBPXQeRVzC7ZyUP7C83qx413WmjwW4 
  <https://drive.google.com/file/d/1jNlBPXQeRVzC7ZyUP7C83qx413WmjwW4/view?usp=sharing>

  https://drive.google.com/file/d/123i8aWNCNsJbvweaDCxZ0HBmwocLKGoE 
  <https://drive.google.com/file/d/123i8aWNCNsJbvweaDCxZ0HBmwocLKGoE/view?usp=sharing>


  Bieżące informacje o konkursie znajdą Państwo na  stronie https://www.facebook.com/BrickTrickTABMaster


  Zespół ds. Promocji Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie, ul. Przyrynek 9.
  21.04.2021 13:55 | więcej »


 • Regulamin konkursu wiedzy o sporcie dla uczniów klas VI-VIII ze Szkoły Podstawowej nr 82 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

  I. Organizatorzy: - Michał Radomirski, Marcin Kaźmierczak

  II. Cele:
  - Popularyzacja wiedzy o sporcie, znajomość podstawowych przepisów i zasad poszczególnych dyscyplin sportu, świadomość roli aktywności fizycznej.
  - Aktywizowanie uczniów do zgłębiania wiedzy o sporcie.
  - Zdiagnozowanie stanu wiedzy o sporcie wśród uczniów .
  - Wyłonienie najlepszych uczniów

  III. Uczestnicy konkursu: Konkurs skierowany jest do uczniów kl. VI-VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Warszawie.

  IV. Forma konkursu: Konkurs odbędzie w formie testu składającego się z 35 pytań jednokrotnego wyboru – za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt (czas na wykonanie testu 25 minut).

  V. Termin: Konkurs odbędzie się 23.04.2021 na 2 godzinie lekcyjnej ( 8:50 – 9:35) Wszyscy uczniowie, którzy zgłoszą się do konkursu zostaną dodani do specjalnej grupy w aplikacji Microsoft Teams utworzonej w celu przeprowadzenia konkursu. Tam będzie udostępniony test do rozwiązania.


  VI. Tematyka:
  - Zakres tematyczny Konkursu Wiedzy o Sporcie jest ukierunkowany na ogólną wiedzę sportową.
  - Aktualności sportowe.
  - Edukacja zdrowotna.
  - Igrzyska Olimpijskie
  - Polacy na arenach międzynarodowych.
  - Przepisy zespołowych gier sportowych.

  VII. Zgłoszenia: Zgłoszenia na konkurs przyjmują nauczyciele wychowania fizycznego Michał Radomirski i Marcin Kaźmierczak do dnia 22.04.2021 przez aplikację Microsoft Teams – wysłać wiadomość na czacie prywatnym.

  VIII. Nagrody: Na podstawie wyników testu organizator wyłoni zwycięzców. W przypadku takiej samej ilości punktów decyduje czas wypełnienia testu. Dla sześciu najlepszych uczestników w trzech kategoriach (klasy VI, klasy VII i klasy VIII) będą nagrody. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Warszawie.
  19.04.2021 06:58 | więcej »
 • KANGUR MATEMATYCZNY 2021

  W dniu 22.04.2021 r. odbędzie się konkurs KANGUR MATEMATYCZNY.

   

  Informacje organizacyjne:
  1. Konkurs odbędzie się w dniu 22.04.2021 o godz. 09:00 na platformie TEAMS.
  2. Uczniowie zostaną dołączeni przez swoich nauczycieli matematyki do grup na Teams dedykowanym odpowiednim poziomom konkursu.
  3. W grupie na Teams znajduje się instrukcja konkursowa dla ucznia. Należy się z nią zapoznać.
  4. Do prawidłowego odczytania plików niezbędny jest zainstalowany na urządzeniu program Adobe Acrobat Reader DC (program jest darmowy i można go pobrać ze strony https://get.adobe.com/pl/reader/
  5. Dzień przed konkursem w grupach na Teams zostanie udostępnione „zadanie” w którym będą dwa pliki :
  - karta z zadaniami,
  - karta odpowiedzi.

  6. Do otwarcia pliku z zadaniami uczniowie otrzymają hasło. Hasło zostanie przesłane tuż przed rozpoczęciem konkursu.
  7. Konkurs w wersji zdalnej trwa 90 minut.
  Karta odpowiedzi nie blokuje się po upływie czasu, zatem uczniowie powinni odesłać wypełnione karty odpowiedzi ok. 95 minut od uzyskania hasła do pliku z zadaniami (do godz. 10:35).
  8. Rozwiązaną kartę odpowiedzi należy odesłać poprzez Teams – „Zadania”.

   

  Szkolny koordynator konkursu

  Marcin Kaźmierczak

  20.04.2021 08:35 | więcej »
 • nauczyciel odpowiedzialny Anna Dubieniecka
  nauczyciel odpowiedzialny Mariola Kalinowska
  12.04.2021 10:03 | więcej »
 • Konkurs szkolny - Mistrz deski

  Konkurs odbędzie się w terminie 12-26.04.2021

  Cele konkursu:

  1. Wdrażanie dzieci do systematycznego uprawiania sportu.

  2. Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w aktywności ruchowej.

  3. Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w imprezach sportowych.

  4. Propagowanie zdrowego trybu życia.

  5. Propagowanie i przestrzeganie zasad fair-play podczas rywalizacji sportowej.

  12.04.2021 07:26 | więcej »
  1. Organizatorem Konkursu na dwujęzycznego vloga „Let’s Go Eco” jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Warszawie, zwana w dalszej części regulaminu Organizatorem.

  2. Konkurs organizowany jest z okazji Światowego Dnia Ziemi.

  3. Cele konkursu:

   

  1. Popularyzacja idei ochrony przyrody oraz postaw proekologicznych.

  2. Kształtowanie oraz podnoszenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży.

  3. Uwrażliwianie uczniów na otaczające nas środowisko.

  4. Propagowanie metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) – zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowego.

  5. Promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej.

  6. Zachęcanie do wykorzystywanie narzędzi TiK.

   

  09.04.2021 23:32 | więcej »

 •  


  Weź udział w ogólnopolskim konkursie literackim i znajdź się wśród najlepszych, których opowiadania zostaną opublikowane drukiem.

   

  Jest 25 marca 2121 roku. Imieniny obchodzą Cyberiusz, Księżycomir oraz Gigalena…” – tak mógłby się zaczynać serwis informacyjny za sto lat. Jak będzie wtedy wyglądał świat? Czy powstaną nowe, genialne wynalazki? Czy ludzie zamieszkają na obcych planetach? Czy nasza Ziemia będzie wciąż nadawać się do życia? Czy znajdziemy cudowne lekarstwo na choroby i staniemy się lepsi, mądrzejsi, bardziej troskliwi? A może wręcz przeciwnie? Wierzymy, że Twoja wyobraźnia pozwoli odpowiedzieć na choć część z tych pytań!

  Wyobraź sobie, że stacja JUTRO TV wysyła Cię w przyszłość. Masz za zadanie napisać relację z tego, co tam zastałeś. Dlaczego napisać? Ponieważ kamery i twarde dyski źle znoszą podróż w czasie – tylko tekst pisany jest w stanie ją przetrwać! Do dzieła zatem! Zrelacjonuj, co przeżyłeś w świecie jutra, kogo spotkałeś, w jakich zdarzeniach uczestniczyłeś, co zaobserwowałeś. Koniecznie dodaj także własny komentarz – jak prawdziwy reporter!

   

  To może być Twój prawdziwy debiut literacki!

  Pracę wyślij do organizatora najpóźniej do 20.04.2021 r.

   

  Wszystkie potrzebne informacje  (regulamin, zgody, formularz) znajdują się na stronie organizatora:

   

  https://www.nowaera.pl/popiszsietalentem

   

   

  ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

   

                                                                       W imieniu zespołu polonistów

  08.04.2021 21:28 | więcej »
 • Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na piosenkę ekologiczną „Piosenka dla Ziemi”.

  Konkurs polega na nagraniu piosenki do samodzielnie napisanego tekstu o tematyce ekologicznej w języku polskim. 

  Do podkładu muzycznego należy wykorzystać dowolny, znany utwór (hit/przebój) zagraniczny lub polski.

  Nagraną piosenkę z własnym tekstem należy dostarczyć do organizatorów do dnia 19 kwietnia 2021r, przesyłając ją za pośrednictwem aplikacji  Teams.

  Zachęcamy do udziału!!

  Regulamin-Konkursu-na-tekst-piosenki-ekologicznej_.pdf

   

  Organizatorzy:

  Elwira Bocian

  Karolina Nowak

   
  28.03.2021 19:33 | więcej »


 • Celem projektu jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na to, że prawo jest wokół nich i mogą się zetknąć z jego działaniem na każdym kroku. Jesteśmy przekonani, że nasze przedsięwzięcie zachęci młodzież do kreatywnego przedstawiania rzeczywistości przy użyciu narzędzi, które są nieodłącznym towarzyszem w ich codziennym życiu – telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, itp.

   

  Tematem przewodnim tegorocznej edycji Konkursu „LAW IN ACTION, CZYLI PRAWO NA CO DZIEŃ” są Prawa Człowieka. Konkurs obejmuje stworzenie autorskiego materiału audiowizualnego – filmu, w którym uczestnicy przedstawią swój pomysł na propagowanie wiedzy na temat praw człowieka, kształtowanie właściwych postaw w kontekście respektowania poszczególnych praw człowieka

   

  Film można nakręcić w dowolnej technologii, dowolnym sprzętem (kamerą, aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym). Długość filmu nie może przekraczać 2 minut. Oceniana będzie zarówno warstwa merytoryczna, jak i artystyczna filmu.

  27.03.2021 20:21 | więcej »

 • Zarząd Transportu Miejskiego, zwany dalej „Organizatorem” i Biuro Marketingu Miasta.
  Konkurs jest przeprowadzany przez Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez
  Zachęcam wszystkich uczniów do wzięcia udziału w Knkursie Plastycznym pt.: „Moja Karta Miejska”.

  Cel i zasady Konkursu
  1. Celem Konkursu jest propagowanie kultury i sztuki wśród uczniów szkół podstawowych z terenu m.st. Warszawy oraz zachęcanie mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej poprzez wyłonienie dwóch najciekawszych prac plastycznych, które zostaną użyte jako wzory spersonalizowanych kart miejskich ucznia.
  2. Prace plastyczne zostaną użyte jako grafiki kart miejskich ucznia odrębnie dla:
  1) uczniów klas 1-4
  2) uczniów klas 5-8.

  Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
  1) etap I – wybór prac przez Komisję Konkursową,
  2) etap II – głosowanie internetowe na laureatów.
  26.03.2021 07:33 | więcej »
 • „Żonkile pamięci” - konkurs plastyczny

   

  Zapraszam do udziału w konkursie plastycznym „Żonkile pamięci" zorganizowanym przez Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” i pod patronatem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z okazji 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Konkurs skierowany jest do uczniów warszawskich szkół w wieku od 6 do 19 lat. Na prace czekamy do 15 kwietnia 2021 r. Ogłoszenie wyników i otwarcie pokonkursowej wystawy ONLINE odbędzie się 30 kwietnia 2021 r. o godzinie 16:00 na stronie internetowej www.nowolipki.edu.pl

  Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod linkiem:

  https://sp82edupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ajarzynska_sp82_edu_pl/ErcItnL94YlNi6fqDzFTWmcBDF-e-HY0rTBoG_rojFa8eA?e=XkYwzY

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prac pocztą bądź dostarczenie do Ogniska „Nowolipki” przez uczestnika: kart zgłoszenia: uczestnika konkursu, pracy i klauzuli informacyjnej; pracy plastycznej związanej z tematyką konkursu

   

  Kilka słów o konkursie:

  W rocznicę powstania w getcie warszawskim pragniemy przywołać pamięć o heroizmie bohaterów tamtych dni. Proponowany przez nas konkurs jest okazją do przypomnienia tragicznych wydarzeń wiosny 1943 roku i próbą wyrażenia naszego współczucia, szacunku i hołdu.

  Żonkil jest motywem przewodnim konkursu. Zachęcamy do plastycznych przygód z formą i kolorem, do artystycznych interpretacji zaproponowanego motywu, ale także do obszerniejszych wypowiedzi artystycznych, związanych z tematyką konkursu z uwzględnieniem motywu żonkila. Praca plastyczna może być propozycją na plakat, ilustracją, projektem muralu, kompozycją zmierzającą w kierunku abstrakcji.

  19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim wybuchło zbrojne powstanie. Było dla Niemców zaskoczeniem, ale z góry jego losy były przesądzone. 16 maja 1943 roku Jurgen Stroop - SS-Gruppenführer, odpowiedzialny m.in. za krwawe stłumienie powstania w getcie warszawskim, napisał w raporcie: Żydowska dzielnica w Warszawie przestała istnieć.

  Symbolem obchodów rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim stał się żonkil – żółty kwiat, którego płatki układają się w kształt sześcioramiennej gwiazdy. Żonkile związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w kolejne rocznice powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również 19 kwietnia składał bukiet z żonkili pod Pomnikiem Bohaterów Getta. Kwiaty te stały się dla nas, współczesnych, symbolem pamięci, szacunku i nadziei.

   

  Wszelkie pytania proszę kierować do p. Anny Dubienieckiej - opiekuna konkursu.

  23.03.2021 17:40 | więcej »
 • Szkolny Konkurs Ekologiczno - Plastyczny „NOWE ŻYCIE OPAKOWAŃ”
  Znajdź piękno w rzeczach zwyczajnych, w przedmiotach codziennego użytku, tych które wyrzucasz i już nie zwracasz na nie uwagi - nadaj im nową formę, przekształć je: w coś innego - nowego – nowy przedmiot - w dzieło sztuki Niech to będzie piękno odnalezione w rzeczach niepotrzebnych, porzuconych
  Po prostu... daj im ... NOWE LEPSZE ŻYCIE!

  Regulamin_konkursu_NOWE_ZYCIE_OPAKOWAN.pdf

  Organizatorki konkursu:
  Małgorzata Jarzębska, Urszula Huryń
  19.03.2021 10:23 | więcej »
 • KONKURS POETYCKI „Złota Biedronka”

  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Poetyckim "Złota Biedronka". To już 11. edycja, a konkurs objął swoim zasięgiem wszystkie szkoły podstawowe w Warszawie i okolicach oraz szkoły podstawowe im. ks. Jana Twardowskiego w całej Polsce.

  Należy napisać wiersz inspirowany cytatem: „Wszystko się pozmieniało...” ks. J. Twardowski z wiersza „Nie mogę trafić”.

  Termin nadsyłania prac do 21 kwietnia 2021 r. na adres: biblioteka306@gmail.com; w temacie „Złota Biedronka”. Konkurs wpisany został do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które można umieścić na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jako konkurs o zasięgu "powiatowym" (pozycja 290)

  Jeżeli będziecie mieli wątpliwości i pytania, poproście o pomoc swojego polonistę.

  Zachęcamy do lektury wierszy Jana Twardowskiego oraz podjęcia poetyckiego wyzwania!

  Zapraszamy do śledzenia strony konkursu https://sp306.edupage.org/a/zlota-biedronka

   

  W imieniu zespołu polonistów

  Magdalena Sadowska-Maciejewska

   

  Szczegółowy regulamin i zgoda na udział w konkursie - w załącznikach.
  Regulamin_Zlotej_Biedronki_2021.pdf
  Rodo_2021.pdf

   

   

  17.03.2021 18:29 | więcej »
 • Warszawskie Olimpiady Języka Angielskiego

  Konkurs odbędzie się w dn. 16.03.2021 stacjonarnie w szkole - z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
   


  Z uwagi na RODO imienna lista uczestników wraz z podziałem na sale i godziny została zamieszczona w „Ogłoszeniach” w Librusie. Prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia.

  W czasie Olimpiady obowiązują zasady reżimu sanitarnego a najważniejsze to: maseczki, własne przybory do pisania, dezynfekcja rąk. Sale będą wietrzone i dezynfekowane.

  Przypominamy o konieczności przyniesienia wypełnionej ZGODY na udział w Olimpiadzie.

   

  Celem Olimpiad jest popularyzacja języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych wśród uczniów szkół podstawowych, doskonalenie sprawności językowych oraz rozwijanie zainteresowań językowych uczniów. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III – VIII.

   

  W Olimpiadach nie mogą wziąć udziału uczniowie, których przynajmniej jeden z rodziców jest anglojęzyczny.

  Każdy uczestnik przystępujący do I lub II etapu konkursu musi okazać ważną legitymację szkolną. Brak w/w dokumentów spowoduje niedopuszczenie uczestnika do konkursu.

  Rodzice uczniów przystępujących do Olimpiad akceptują tym samym Regulamin i wymagania konkursów, znajdujące się w załączonym pliku.

  WOJA_1920_regulamin.pdf
   

  Czas pisania: 45 minut

  Konieczne jest dostarczenie (w dniu Olimpiady) ZGODY na udział w Olimpiadzie podpisanej przez Rodzica/-ów lub Opiekunów. Wystarczy strona 1 załącznika.

  Olimpiada_Zgoda_Rodzicow_2020_21.pdf

   

  Szkolni koordynatorzy konkursu

  Bożena Mazur

  Kamila Zimińska

  11.03.2021 17:22 | więcej »
 • OSTERNKARTE KONKURS NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ

  CELE:
  - zainteresowanie uczniów tradycjami wielkanocnymi w krajach niemieckojęzycznych,
  - rozwijanie kompetencji językowych,
  - prezentacja talentów,
  - rozwijanie wyobraźni plastycznej.

   

  UCZESTNICY:

  Uczniowie klas 4 – 8 uczestniczący w zajęciach języka niemieckiego

  09.03.2021 10:25 | więcej »
 • Funny Easter Bunny- konkurs językowy dla uczniów klas 4

  Konkurs językowy dla uczniów klas 4

  Cele:

  - rozwijanie u uczniów zainteresowań językiem angielskim

  - poszerzanie słownictwa związanego ze Świętami Wielkanocnymi.

  - rozwijanie u uczniów kreatywności, wyobraźni

  - prezentowanie ciekawych technik plastycznych

  08.03.2021 11:16 | więcej »
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Filia nr 4 – Sielec, serdecznie zaprasza dzieci z klas VI-VIII szkoły podstawowej do udziału w konkursie literackim inspirowanym twórczością Stanisława Lema. Szczegółowy regulamin i karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl


  Ewa Wojtowska
  02.03.2021 15:25 | więcej »
 • Niektórzy lubią poezję

  Nie­któ­rzy -
  czy­li
  nie wszy­scy.
  Na­wet
  nie więk­szość wszyst­kich ale mniej­szość.
  Nie
  li­cząc szkół, gdzie się musi,
  i
  sa­mych po­etów,
  bę­dzie
  tych osób chy­ba dwie na ty­siąc.

   

  Zapraszamy wszystkich uczniów (tych, którzy lubią poezję oraz tych, którzy nie lubią poezji) do aktywności twórczej!

  27 listopada 2020 r. Sejm ustanowił patronów 2021 r.

  Rok 2021 to nie tylko czas pandemii, ale także rok polskich poetów.

  W tym roku przypada 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida, 100. rocznica urodzin  Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Różewicza.

  21 marca obchodzony jest na Światowy Dzień Poezji ustanowiony w roku 1999 przez UNESCO.

  23.03.2021 07:08 | więcej »
 • Zapraszamy do udziału w VII edycji Mazowieckiego Konkursu Biologicznego NUCLEUS, organizowanego przez XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie.

  Konkurs jest adresowany do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego i zostanie przeprowadzony w dniu 23 marca 2021 r. o godzinie 12:00.

  Udział w konkursie jest bezpłatny.

  Konkurs składa się z dwóch etapów:

  1) szkolnego, przeprowadzanego drogą elektroniczną, z wykorzystaniem platformy

  Testportal (https://www.testportal.pl/), mającego formę testu jednokrotnego wyboru

  z wiedzy i umiejętności;

  2) wojewódzkiego, przeprowadzanego w siedzibie Organizatora, mającego formę testu

  wielokrotnego wyboru z wiedzy i umiejętności, mogącego zawierać pytania otwarte.

   

  Tematyka Konkursu na etapie szkolnym obejmuje:

  a) związki chemiczne budujące organizmy,

  b) budowę i procesy zachodzące w komórce,

  c) anatomię człowieka i jego funkcjonowanie,

  d) stan zdrowia i choroby;

  Za uzyskanie wysokiego miejsca w Konkursie można otrzymać 2 punkty w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w konkursie do swojego nauczyciela biologii w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2021 r. oraz o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu pod adresem: https://liblink.pl/toRGK3Wh01

   

  Serdecznie zapraszamy do udziału!

  Karolina Nowak

  Tomasz Oder

  25.02.2021 14:21 | więcej »
 • „Greening” to najczęściej wykorzystywany element obchodów Dnia św. Patryka. Co roku tysiące obiektów na całym świecie nabierają zielonego odcienia, podświetlane specjalne z okazji tego dnia. W Polsce na zielono rozświetla się między innymi Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, katowicki Spodek, poznański Ratusz.

  Ale…greening może wykraczać poza ideę używania światła. W zeszłym roku na naszym FB zorganizowaliśmy konkurs, którego celem było wykorzystanie tego terminu do stworzenia zazielenionego zdjęcia. Pojawiły się zielone zdjęcia śniadań, doniczek, ubranych na zielono miłośników Irlandii. Poruszcie wyobraźnię! Jak jeszcze można zmienić termin „zazielenienie” z okazji Dnia św. Patryka w konkretny pomysł? Niech wygra kreatywność!

  a)Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej mieszkających w Polsce, uczestników projektu „Irlandia w szkole”, prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:

  - do 9 lat
  - 10-12 lat
  - 13-15 lat

  - powyżej 16 lat

  b) temat konkursu wyrażony może być w formie opisowej, może być rysunkiemzdjęciem.

  c) Prace muszą być przesłane w formie elektronicznej (dobrej jakości zdjęcie lub skanem) na adres jschramm@fki.home.pl. W mailu powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły, adres mailowy osoby kontaktowej. Wraz z pracą musi być wysłana podpisana klauzula RODO.

  d) Uczestnik konkursu może wysłać jedną pracę.

  d) Termin nadsyłania prac: 13 marca 2021 do godz. 12:00

  f) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 marca 2021, informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji www.fki.home.pl oraz profilu Fundacji na Facebooku (FundacjaKulturyIrlandzkiej)
  25.02.2021 10:25 | więcej »
 • Konkurs na LAPBOOKA TRADYCJE WIELKANOCNE

  Regulamin konkursu na LAPBOOKA

  TRADYCJE WIELKANOCNE

  Organizator:

  Katarzyna Supeł – Sokulska, Magdalena Świętochowska

   

  Cele konkursu:

  - Rozwijanie umiejętności samokształcenia i docierania do informacji;
  - rozwijanie zdolności plastycznych;
  - budzenie wrażliwości estetycznej;
  - doskonalenie umiejętności zaprezentowania własnej wiedzy;
  - kształcenie nawyku świadomego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów internetu; poszanowanie praw autorskich.

   

  Uczestnicy konkursu:

  Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82

   

  Warunki konkursu:

  1. Uczestnik konkursu ma za zadanie przedstawić zagadnienia dotyczące TRADYCJI WIELKANOCNYCH w formie lapbooka (książki na kolanach), plakatu, albumu.

  2. Praca powinna być wykonany samodzielnie przez ucznia.

  3. Praca może być wykonana różnymi technikami i metodami z wykorzystaniem elementów charakterystycznych dla wskazanej formy pracy.

  4. Każdy z uczniów może złożyć na konkurs jedną pracę.

  5. Praca wykonana w grupach nie będzie oceniana.

  6. Praca powinna zostać podpisana danymi: imię i nazwisko, klasa. Podpis należy umieścić z tyłu pracy.

  7. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora Konkursu.

   

  Informacje na temat zasad tworzenia lapbooka można naleźć na wielu stronach w Internecie, np. https://www.youtube.com/watch?v=Dz9rPy8qbGc

   

  24.02.2021 22:11 | więcej »
 • Drodzy Uczniowie klas II – VIII

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Orzeł Ortograficzny”, który odbędzie się 15 kwietnia w trybie on-line.


   

  1. Konkurs ortograficzny przeznaczony jest dla uczniów od klasy II do klasy VIII szkoły podstawowej.

  2. Rozgrywany jest w 4 kategoriach wiekowych: klasa II, klasy III-IV, klasy V-VI, klasy VII-VIII. Zainteresowani uczniowie klas I mogą wziąć udział w konkursie w kategorii wiekowej przeznaczonej dla klas II.

  3. Konkurs będzie testem jednokrotnego wyboru składającym się z 21 pytań. Do każdego pytania podane zostaną co najwyżej 4 odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

  4. W konkursie ma prawo wziąć udział każdy uczeń ze szkoły zgłoszonej przez Szkolnego Koordynatora Konkursu. Skala trudności pytań konkursowych została tak przygotowana, aby wszyscy uczniowie mogli spróbować swoich sił.

  5. Rodzice i opiekunowie prawni uczestników, w chwili wniesienia opłaty za uczestnictwo w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby realizacji konkursu. 
   

  Konkurs internetowy (online):
  1. Konkurs odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. Uczniowie mogą rozwiązać test w domu wykorzystując dowolne urządzenie z dostępem do Internetu (np. laptop, tablet, telefon). Uruchomienie testu konkursowego nie wymaga żadnych dodatkowych umiejętności obsługi komputera, instalowania oprogramowania ani specjalnego sprzętu. 


  Zgłoszenia do szkolnego koordynatora należy przesłać do 17 marca.

  Szkolny koordynator:

  Klasy 1-3 – Marzenna Przechowska-Raczmańska (mraczmanska@sp82.edu.pl)

  Klasy 4-8 – Katarzyna Smolińska-Pietrzyk (ksmolińskapietrzyk@sp82.edu.pl)

   


   
  Każdy z uczestników dokonuje płatności bezpośrednio na konto Organizatora Konkursu w kwocie 9zł 50 gr. Wpłata dokonywana jest po konkursie.

   

  K. Smolińska-Pietrzyk

  24.02.2021 09:34 | więcej »
 • 44. Konkurs Recytatorski “Warszawska Syrenka”

  Zachęcamy uczniów klas IV-VIII do udziału w 44. Konkursie Recytatorskim “Warszawska Syrenka”.

  REPERTUAR:

  Uczniowie klas IV-VI i VII-VIII przygotowują dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) – tematyka dowolna, ale zróżnicowane w treści i nastroju. Prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, a także unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w podręcznikach.

  Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.

   

  Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie zmieniają repertuaru, dlatego prosimy o przemyślane decyzje dotyczące prezentowanych utworów.

  22.02.2021 22:49 | więcej » • "8.2.języki" Międzyszkolny konkurs piosenki i poezji w językach obcych dla kl.I-VIII

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "8.2 języki".

  Konkurs odbywa się w formie zdalnej.

  Wystarczy przesłać swoje nagranie do 17.03.2021r na adres 8.2jezykietapszkolny@gmail.com.

  Konkurs będzie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych:

  - kl.I-III

  - kl.IV-VI

  - kl.VII-VIII

  W konkursie można będzie zaprezentować dowolny wiersz lub piosenkę w języku angielskim lub niemieckim.


  Szczegóły dotyczące wymagań znajdują się w załączonym dokumencie:

  8.2Jezyki_etapszkolny.pdf


  Do etapu międzyszkolnego zostaną zakwalifikowane najlepsze prezentacje z kategorii wiersz i piosenka w każdej grupie wiekowej.

  Urszula Głodowska

  14.03.2021 08:56 | więcej »
 • II EDYCJA WARSZAWSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO „SWOIMI SŁOWAMI”

  REGULAMIN

  II EDYCJI WARSZAWSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO „SWOIMI SŁOWAMI”

  ROK SZKOLNY 2020/2021

   

   

  I. ORGANIZATOR, MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU:

  1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami  Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej,  ul. Oławska 3, 01-494 Warszawa.

   Osobą występującą w imieniu Organizatora i Koordynatorem Konkursu jest  –   Katarzyna Woińska nauczyciel j. polskiego, w jury między innymi zasiadać będzie:  Ludwik Janion- polski poeta, prozaik, autor utworów dla dzieci i dorosłych.
  2. Konkurs trwa od 15 lutego  do 30 kwietnia 2021. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi do dnia 15 maja 2021r. Informacja o wynikach konkursu oraz uroczystości wręczenia nagród laureatom zostanie przesłana pocztą internetową do laureatów oraz zamieszczona na stronie internetowej Organizatora: https://sp341.edupage.org/

   
  23.02.2021 09:38 | więcej »
 • Zapraszamy do udziału w konkursie Jestem Europejczykiem. Dbam o zdrowie!
  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie pn. Jestem Europejczykiem. Dbam o zdrowie.

  Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie pracy plastycznej w formacie A3 w orientacji poziomej lub pionowej nawiązującej do hasła konkursu Jestem Europejczykiem. Dbam o zdrowie. Praca ma przedstawiać w jaki sposób uczestnik na co dzień troszczy się o swoją formę zdrowotną i fizyczną. Musi on również pamiętać o nawiązaniu do aspektu europejskiego i jego podkreśleniu
  w swojej pracy.

  Prace konkursowe powinny być wykonane w formie rysunku lub malunku w jednej z następujących technik plastycznych: kredki, pastele, farby, tempera, flamastry, ołówki. Niedopuszczone zostaną prace wykonane przy użyciu nietrwałych, sypkich materiałów albo z elementami wystającymi ponad powierzchnię kartki pracy konkursowej.
  17.02.2021 22:12 | więcej »
 • Szkoła Podstawowa nr 357 w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w Dzielnicowym Konkursie „Słoneczne Programowanie” dla uczniów Szkół Podstawowych.

  Nadrzędnym celem konkursu jest

  - promocja programowania wśród uczniów szkół podstawowych;
  - kształtowanie logicznego myślenia;
  - rozwijanie zainteresowań uczniów, ich umiejętności posługiwania się technologią informacyjną oraz  indywidualnych zdolności twórczych.

  Konkurs polega na przygotowaniu pracy w środowisku Scratch.

  Temat: Animacja lub gra, jako pomoc dydaktyczna dla Twojego ulubionego przedmiotu.

   

  Etap szkolny dla kl. IV- VII- pracę należy przesłać do 31.03.2021 do nauczyciela uczącego informatyki wraz z załącznikiem nr 2.

  Regulamin_Dzielnicowego_Konkursu_Informatycznego_Sloneczne_programowanie.docx
  Zalacznik_nr_2_zgody_dla_rodzicow(1).docx

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

  nauczyciele informatyki

  17.02.2021 15:53 | więcej »
 • Nauczyciel odpowiedzialny Mariola Kalinowska
  15.02.2021 16:14 | więcej »
 • Drodzy Uczniowie!
  Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Lingwistycznym z Języka Angielskiego – pierwsze edycje tego konkursu odbywały się pod szyldem Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego.

  Konkurs podzielony jest na dwie grupy wiekowe:

  1. Klasy V i VI – szkoła podstawowa,

  2. Klasy VII i VIII – szkoła podstawowa.


  Konkurs skierowany jest szczególnie do uczniów uzdolnionych językowo. Zadania na etap szkolny obejmują poziom A2 dla młodszej grupy wiekowej oraz B1 dla starszych, pozostałe etapy obejmują poziomy B2 oraz C1.

  Zgłoszenia przyjmujemy tylko za pośrednictwem adresu mailowego aszczodrak@sp82.edu.pl do poniedziałku 22 lutego 2021.

  Pierwszy etap konkursu odbędzie się 8 marca o godz. 10:30.


  Załączam także regulamin.
  Regulamin_Konkursu_Lingwistycznego_8_marca_26_kwietnia_2021.docx
  Nauczyciel j. angielskiego
  Anna Szczodrak
  15.02.2021 08:37 | więcej »
 • Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia 2021

  Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia 2021

  Pragniemy poinformować o zmianie terminu Ogólnopolskiego Konkursu  Logicznego Myślenia z dnia 10.03.2021 r. na 17.03.2021 r.  Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia, który jest przeznaczony dla uczniów klas II i III. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych (łamigłówek). Wśród podanych do pytań odpowiedzi żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być prawidłowe. Do udziału w konkursie nie jest wymagane żadne przygotowanie matematyczne. Wystarczą jedynie umiejętności rozwiązywania zadań logicznych, łamigłówek i rebusów.

  Zgłoszenia proszę kierować do pani Anny Hajduk lub pani Magdaleny Skrockiej, do 18.02.2021 r. (czwartek) wraz z wpisowym w wysokości 10zł.

   

  Koordynatorzy
  Anna Hajduk
  Magdalena Skrocka
  08.03.2021 20:45 | więcej »
 • Quiz wiedzy o Wielkiej Brytanii

  Cele:

  - podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez poszerzenie zainteresowania uczniów Wielką Brytanią,
  - pogłębienie wiedzy na temat kultury, geografii, zwyczajów, życia codziennego w Wielkiej Brytanii,
  - motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych i samodzielnego uczenia się.

  Uczestnicy:

   Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas piątych i szóstych.

  12.02.2021 14:39 | więcej »
 • Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego działające w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zapraszają uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych m.st. Warszawy do udziału w konkursie wiedzy o zawodach „Mój wymarzony zawód”.

   CELE KONKURSU

  1. Pogłębianie wiedzy na temat zawodów na współczesnym rynku pracy. Szerzenie wśród uczniów świadomego zainteresowania zawodami, w których kształcą technika, branżowe szkoły, szkoły policealne oraz uczelnie wyższe.

  2. Rozbudzanie zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się na rynku pracy.

  3. Rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.

  4. Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez komponowanie treści pracy konkursowej.

  14.02.2021 16:25 | więcej »
 • KONKURS FRAZEOLOGICZNY przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII

  KONKURS FRAZEOLOGICZNY

  konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII

  organizowany

  z okazji zbliżającego się

  Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

   

  Charakterystyka konkursu

  Konkurs składa się z dwóch aktywności

   

  I Opowiadanie z wykorzystaniem związku frazeologicznego

   

  1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV–VIII naszej szkoły.
  2. Prace muszą być wykonane w programie komputerowym.
  3. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
  4. Prace muszą być wykonane indywidualnie.
  5. Prace biorące udział w konkursie muszą być wykonane samodzielnie i wcześniej niepublikowane (inaczej zostaną zdyskwalifikowane).
  6. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
  17.02.2021 22:02 | więcej »
 • Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

  Znalezione obrazy dla zapytania buźka

  Serdecznie zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik”
  Konkurs adresowany jest do wszystkich młodych Odkrywców, Naukowców, czyli dzieci ciekawych świata, otaczającej natury, zjawisk przyrodniczych
  .

  Celem konkursu jest rozbudzenie takiego zainteresowania, pokazanie, że zgłębianie wiedzy o świecie może być pasjonującą wyprawą, pełną przygód, fascynujących doświadczeń, a przede wszystkim - zabawy. Konkurs stanowi alternatywę dla gier komputerowych, czy monotonnego spędzania czasu przed telewizorem.
   

  Głównym celem Konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego. Konkurs skierowany jest do dzieci z najmłodszych klas, ponieważ to w tym czasie procesu kształcenia rozwijają się najważniejsze predyspozycje, zainteresowania i talenty. Nowatorska formuła, polegająca na przeprowadzeniu doświadczeń, wskazuje na kilka ważnych elementów: uświadamia, że wszystko, co dzieje się w naturze ale też w domu, szkole, w środowisku najbliższym każdemu dziecku, da się wyjaśnić w sposób naukowy. Dlatego też każdy może mieć swój wkład w rozwój świata. Ponadto, doświadczenia przeprowadzane w warunkach domowych pozwalają na ciekawe, kreatywne spędzenie czasu w gronie rodziny. Uczą dyscypliny, cierpliwości i odpowiedzialności. Formuła testu również nastawiona jest na pokazanie dzieciom, że oprócz wiedzy teoretycznej, niezwykle istotna jest umiejętność logicznego rozumowania, przeprowadzania wywodów, które są charakterystyczne dla świata nauki.

  28.01.2021 15:23 | więcej »
 • CELE KONKURSU:

   1. zainteresowanie młodzieży zimowymi i letnimi igrzyskami olimpijskimi,

  2. poszerzenie zainteresowań sportowych młodzieży szkolnej,

  3. propagowanie zachowań fair play,

  4. propagowanie idei olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży,

  5. propagowanie radości z ruchu, wysiłku i zwycięstwa nad sobą.

  PRZEBIEG KONKURSU:

  1. ETAP SZKOLNY - do dnia 10 marca uczniowie piszą opowiadanie i wysyłają je  do swojego polonisty lub bezpośrednio do p. Ewy Ostrouch eostrouch@sp82.edu.pl
  2. ETAP OGÓLNOPOLSKI – do dnia 26 marca 6 najlepszych konkursowych prac  jest przesyłanych do Centrum Olimpijskiego.
  28.01.2021 07:15 | więcej »
 • Zespół ds. Orientacji i Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 82 w Warszawie zaprasza uczniów klas IV-VI oraz klas VII-VIII do udziału w konkursie na najlepiej zaprezentowany zawód pt. W przyszłości chciałbym zostać....  

  Wymarzony zawód powinien zostać przedstawiony przez ucznia w jednej z wybranych przez niego form:  
  film - wywiad z samym sobą,  
  prezentacja multimedialna dotycząca tego, kim chciałbym zostać w przyszłości  
  (np. zdjęcia + muzyka + tekst)
  forma pisemna - opis snu, w którym widzę siebie w dorosłym życiu, w wymarzonym zawodzie.

  Prace należy przesłać do dnia 5 lutego 2021 r. na adres e-mail: kkorpusinska@sp82.edu.pl, a w przypadku powrotu do nauki stacjonarnej można dostarczyć do gabinetu pedagoga również do dnia 5 lutego 2021 r.
  Więcej szczegółów znajduje się w załączonym Regulaminie.
  Regulamin_konkursu(1).docx
   
                   Organizator
                  Zespół ds. Orientacji i Doradztwa Zawodowego
  21.12.2020 15:36 | więcej »
 • Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka
   w Warszawie organizuje dla uczniów szkół podstawowych konkursy:
   „Multimedialna Matematyka”,
   „Multimedialne Nauki Przyrodnicze”
  oraz „Multimedialny Język Angielski”.

  Konkursom patronuje Mazowiecki Kurator Oświaty
  oraz Burmistrz Dzielnicy Warszawa Śródmieście.

   

  *************

  Regulamin_konkursow_multi_2020-2021.docx

  Zgody_dla_rodzicow_20_21.docx


  Ważne:

  I etap - szkolny

  Prace konkursowe I etapu( szkolnego) należy przesłać do nauczyciela informatyki do dnia 3 kwietnia 2021 r.

  Edyta Ciosek

  12.12.2020 22:18 | więcej »
 • OGÓLNOPOLSKI KONKURS „Pięknego czytania prozy w języku angielskim” dla kl.IV-VI

  I. Założenia konkursu

  Czytanie ze zrozumieniem jest ważną praktyczną umiejętnością, która przynosi uczniom dużo satysfakcji, umożliwia zdobywanie i poszerzanie wiedzy, utrwalenie leksyki i poznanie nowego słownictwa oraz stwarza możliwość bycia samodzielnym w nowych sytuacjach językowych. Głośne czytanie poprawia wymowę i intonację oraz płynność i tempo czytania. 


  II. Cele konkursu: 
  Konkurs „Pięknego czytania prozy w języku angielskim” przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6. Celem tej formy rywalizacji jest:
  •    Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim.
  •    Podniesienie poziomu umiejętności językowych.
  •    Zainteresowanie literaturą obcą.
  •    Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku obcym.
  •    Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych umiejętności 

  10.12.2020 12:14 | więcej »
 • Konkurs „BOMBKA CHOINKOWA” skierowany do uczniów I-III
  Organizatorzy:
  Aleksandra Osińska, Joanna Jaworowska
  01.12.2020 18:43 | więcej »
 • „MY ENGLISH DICTIONARY” konkurs dla uczniów klas IV

  Cele:

  - pogłębienie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

  - rozwijanie kompetencji językowych

  - rozwijanie u uczniów kreatywności, wyobraźni, twórczego myślenia

  - rozwijanie kompetencji informatycznych i zdolności manualnych

  Uczestnicy:

   Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV

  26.11.2020 20:59 | więcej »
 • „Christmas Story” konkurs dla uczniów klas V-VIII

  Cele:

  - pogłębienie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

  - rozwijanie kompetencji językowych

  - rozwijanie u uczniów kreatywności, wyobraźni, twórczego myślenia

  26.11.2020 20:56 | więcej »
 • ,,Oszczędzanie fajne jest….” konkurs plastyczny dla klas 1 -3

  Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

  dla klas 1 -3 :

   

   Celem konkursu jest:
  -  umożliwienie dzieciom  zaprezentowania swojego talentu;
  - zachęcanie do zainteresowania się oszczędzaniem pieniędzy i racjonalnym ich wydawaniem;
  - rozbudzanie świadomości ekonomicznej u dzieci w wieku  wczesnoszkolnym.

  26.11.2020 14:41 | więcej »
 • Christmas Everywhere- konkurs plastyczno-językowy dla kl. I- III
  Cele konkursu:
  - Rozwijanie zainteresowań językiem angielskim.
  - Propagowanie wśród dzieci znajomości słownictwa związanego ze świętami w języku angielskim.
  - Uwrażliwienie na kulturę i tradycję innych krajów.
  -  Rozwinięcie kompetencji informatycznych.

  Barbara Michalak, Dorota Sommerfeld-Rokita
  23.11.2020 15:24 | więcej »
 • „ADVENTSKALENDER 2020” dla uczniów kl. IV -VIII szkoły podstawowej uczących się języka niemieckiego

  Kalendarz adwentowy to tradycja, zgodnie z którą dzieci w Niemczech 1 grudnia otrzymują kalendarz z 24. okienkami, w których kryją się drobne niespodzianki. Okienka są ponumerowane i każdego dnia dziecko może otworzyć tylko jedno okienko. Kalendarz ma umilić dzieciom czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.

  Cele konkursu:

  - rozwijanie kompetencji językowych,
  -  zapoznanie uczniów z niemieckimi tradycjami adwentowymi,
  - zainteresowanie dzieci kulturą Niemiec,
  - rozwijanie kreatywności, zdolności manualnych oraz wyobraźni plastycznej uczniów,
  • zachęcenie do samodzielnego poszukiwania informacji,                                    
  23.11.2020 08:42 | więcej »
 • Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczniów klas 7 i 8 do wzięcia udziału w I Warszawskim Konkursie Biologicznym "Świstak" organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Żołnierzy I Dywizji Kościuszkowskiej w Warszawie.

  Konkurs odbywa się w trzech etapach, a jego temat to: „Od komórki do ekosystemu. Tajemnice budowy i funkcjonowania roślin i zwierząt”.

  18.11.2020 12:27 | więcej »
 • II EDYCJA KONKURSU NA ELEKTRONICZNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
  Serdecznie zapraszamy do udziału w  II edycji KONKURSU NA ELEKTRONICZNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ.

  Konkurs ma zasięg ogólnopolski i odbywa się w  trzech kategoriach wiekowych:
  1.         Szkoła podstawowa - klasy I-IV
  2.         Szkoła podstawowa - klasy V-VIII
  3.         Szkoła średnia.  Dla zwycięzcy przewidziane są nagrody rzeczowe.

  Kartki świąteczne należy zgłaszać elektronicznie - termin do 9 grudnia 2020 r. na adres: fundacja.zgloszenia@gmail.com
  nauczyciele informatyki
  18.11.2020 09:22 | więcej »
 • XXIII Warszawski Konkurs Mitologiczny

  Drodzy Uczniowie klas VII i VIII!

   

  Zapraszamy do udziału w XXIII Warszawskim Konkursie Mitologicznymktóry będzie obejmował tematykę mitologiczną na tle kultury starożytnej Grecji oraz obecność mitologii w sztuce późniejszych wieków.

   

  Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:

  17.11.2020 07:15 | więcej »
 • JAK ZDOBYĆ NAGRODĘ NOBLA? Napiszcie własny rodział książki o Noblistach - o Oldze Tokarczuk

  Fundacja Olgi Tokarczuk oraz Wydawnictwo Muchomor ogłaszają konkurs na rozdział o Oldze Tokarczuk do nowego wydania książki Katarzyny Radziwiłł „Jak zdobyć Nagrodę Nobla?“

  Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów starszych klas szkół podstawowych i liceów.

  Rozdział o Oldze Tokarczuk powinien opisywać jej twórczość i dokonania, za które została uhonorowana Nagrodą Nobla. Jego odbiorcą będą czytelnicy w wieku 9-12 lat.
  Objętość tekstu może wynosić do 1300 znaków (ze spacjami).

  13.11.2020 20:18 | więcej »
 •  „Najpiękniejszy list dostarczony Harcerską Pocztą Polową”

  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 350 IM. ARMII KRAJOWEJ W WARSZAWIE
  Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych dzielnicy Bemowo do udziału w konkursie historyczno-literackim  

            „Najpiękniejszy list dostarczony Harcerską Pocztą Polową”. 

  Szczegóły konkursu przesyłamy w załączonym regulaminie oraz zamieszczonym na stronie internetowej naszej szkoły.  

  Konkurs wpisuje się w  ogólnopolską akcję MEN „Szkoła pamięta”. 

                    

  Kontakt:  

  Szkoła Podstawowa nr 350 im. AK 

   ul. Irzykowskiego 1 a 

  01-317  Warszawa 

    tel. 22 664 61 93  mail: sp350@edu.um.warszawa.pl 

  https://sp350.edupage.org/ 

   
  regulamin_konkursu_historyczno-literackiego.docx
  nauczycieli historii
  09.11.2020 12:35 | więcej »
 • PODEJMIJ WYZWANIE! KONKURS NA BAJKĘ LUB OPOWIADANIE „JAK ZDOBYĆ NAGRODĘ NOBLA?”

  10 grudnia 2020 przypada rocznica wręczenia Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Oldze Tokarczuk. Fundacja Olgi Tokarczuk we współpracy z Wrocławskim Domem Literatury i Miastem Wrocławiem przygotowuje program edukacyjny dla szkół, zatytułowany „Jak zdobyć nagrodę Nobla?”, który ma pomóc zrozumieć fenomen pisarstwa Noblistki; ma także na celu promocję literatury i czytania.

  Przyświecają nam słowa Olgi Tokarczuk z mowy noblowskiej: To, jak myślimy o świecie i – co chyba ważniejsze – jak o nim opowiadamy, ma olbrzymie znaczenie. Coś, co się wydarza, a nie zostaje opowiedziane, przestaje istnieć i umiera.

  02.11.2020 12:46 | więcej »
 • Regulamin konkursu recytatorskiego wierszy o tematyce patriotycznej dla uczniów klas IIII

   

  W związku z zaistniałą sytuacją konkurs nie odbędzie się w zaplanowanym terminie.


  Cele konkursu:
  - krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci postaw patriotycznych,

  - popularyzacja treści patriotycznych

  - rozwijanie zdolności recytatorskich,      

  - prezentacja umiejętności uczniów,

  05.11.2020 12:23 | więcej »
 • Konkurs fotograficzny„Jesień na Bemowie”
  Cele konkursu:
  - rozwijanie zainteresowań własną miejscowością i regionem;
  - propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat mniej znanych miejsc w dzielnicy; 
  -  uwrażliwienie na piękno zmieniającej się przyrody
  Kinga Dworakowska
  22.10.2020 15:18 | więcej »
 • OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS - MATEMATYKA.PLUS
  33. edycja Olimpiady Wiedzy Archimedes Matematyka - Plus odbędzie się 6.11.2020 (piątek).
  Zgłoszenia uczniów klas IV - VIII przyjmują nauczyciele matematyki do najbliższego czwartku, czyli 15.10.2020.
  Koszt uczestnictwa to 10 złotych.
   
  Zachęcamy do udziału w konkursie.
   
  Agata Parfianowicz
  12.10.2020 06:46 | więcej »
 • III KONKURS MULTIMEDIALNY „REKLAMA MOJEJ SZKOŁY” dla uczniów kl.4-8

  Adresaci:

  Uczniowie klas 4 – 8 szkół podstawowych województwa mazowieckiego.

  Cele konkursu:

  - promowanie talentów młodzieży;
  - aktywizacja twórcza uczniów;
  - zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych, do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej;
  - rozbudzenie poczucia przynależności do danej społeczności szkolnej i dumy z tego powodu;
  - promocja szkoły.
  09.10.2020 16:38 | więcej »
 • Szanowni Państwo!

  Mając w pamięci sukces zeszłorocznej edycji Konkursu "Polska Niepodległa", niniejszym ogłaszamy start II edycji. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich uczniów zainteresowanych tematem odzyskania niepodległości przez Polskę ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy Warszawskiej.

  Organizatorem Konkursu jest Polska Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego.

  Nasza placówka już od ponad 18 lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży wdrażając indywidualne programy edukacyjne na terenie całej Polski. Popularyzujemy w nich wiedzę na temat nowoczesnych i skutecznych technik uczenia się m.in. koncentracji uwagi, kreatywnego myślenia, radzenia sobie ze stresem, wykorzystania pamięci długotrwałej oraz efektywnego czytania z wysokim wskaźnikiem rozumienia i zapamiętywania treści.

  Do Konkursu zaproszeni są uczniowie w 2 kategoriach wiekowych: klasy 7-8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.
   

  Zgłoszenia przyjmowane będą od 6 października do 30 października 2020 roku.

  Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Konkursu

  W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

  Z wyrazami szacunku

  Zespół USKI Polska

  Dane kontaktowe Organizatora:
  Polska Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego

  Etap I odbędzie się 18 listopada 2020 roku i wyłoni 40 uczestników II etapu dla każdej kategorii wiekowej.

  Uczestnicy II etapu zmierzą się z testem wiedzy w dniu 13 stycznia 2021 roku.

  Do etapu III (finał) zostanie zakwalifikowanych 10 uczestników z każdej kategorii wiekowej, spośród których w dniu 14 kwietnia 2021 roku, wyłonimy laureatów.

  Każdy etap odbywa się w formie testu i pytań otwartych uzupełnianych on-line w szkole zgłoszonego ucznia. Dodatkowo etap finałowy będzie połączony z wideokonferencją, która pozwoli wyłonić laureatów.

  Aby wziąć udział w Konkursie, koordynator rejestruje się na stronie https://uski-polska.edu.pl/polskaniepodlegla.html, a następnie zgłasza uczestników Konkursu. Jeżeli koordynator brał udział w poprzedniej edycji konkursu to nie musi dokonywać ponownej rejestracji. Logowanie odbywa się za pomocą tego samego loginu i hasła co w ubiegłej edycji konkursu.
  Logowanie do panelu koordynatora jest dostępne pod adresem 
  https://konkurs.uski-polska.edu.pl/login.html.
  Opcja odzyskiwania dostępu (resetowania hasła) jest dostępna pod adresem 
  https://konkurs.uski-polska.edu.pl/restore-access.html

   

  Zgłoszenia przyjmowane będą od 6 października do 30 października 2020 roku. 

  Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Konkursu 

  W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. 

  Z wyrazami szacunku 

  Zespół USKI Polska 

  Dane kontaktowe Organizatora: 
  Polska Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego 
  ul. Ładna 2 
  31 - 444 Kraków 
  tel.12 418 87 50 (pn.-pt. od 9:00 do 13:00) 
  e-mail: konkurs@uski-polska.edu.pl 

   

   

  09.10.2020 15:20 | więcej »
 • V EDYCJA

  KONKURSU DLA UCZNIÓW

  KLAS IV – VIII

  SZKÓŁ WARSZAWSKICH

   

  63 DNI CHWAŁY  POWSTANIA  WARSZAWSKIEGO”

   

   

  ORGANIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 7

  W WARSZAWIE

   

   

  Tematyka konkursu poświęcona jest heroicznej walce powstańców i mieszkańców Warszawy podczas 63 dni Powstania Warszawskiego.

   

  Celem konkursu jest:

  - kształtowanie postaw patriotycznych w młodym pokoleniu,
  - rozwijanie plastycznych, teatralnych i muzycznych zainteresowań związanych z historią Polski i Warszawy,
  - promowanie Warszawy.
  REGULAMIN: 
  V_EDYCJA_2020.doc

   

   

   

   

  09.10.2020 11:11 | więcej »
 • „NIEPODLEGŁA. Rok 1920 w obronie Niepodległej”

  MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE  ogłasza XVII edycję konkursu  „NIEPODLEGŁA. Rok 1920 w obronie Niepodległej”  pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika na rok szkolny 2020/2021

   

  CELE KONKURSU:

  1.Zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległości. 
  2. Przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku. 
  3. Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego. 
  4. Ukazanie obchodów rocznicy odzyskania niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem  roku 1920 w obronie niepodległej  

  09.10.2020 10:35 | więcej »
 • Jesienny Konkurs Fotograficzny dla uczniów klas 4-7

  Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w szkolnym Konkursie Fotograficznym. Jego celem jest pokazanie piękna polskiej, złotej jesieni.

  Drodzy Uczniowie!

  Uchwyćcie uroki tej pory roku na spacerze w parku, lesie czy na swoim podwórku. Kolorowe liście, fioletowe wrzosy, czerwona jarzębina, kapelusze grzybów wystające z wilgotnego mchu. A wszystko to rozświetlone promieniami słońca…

  03.11.2020 09:28 | więcej »
 • ORZEŁ MATEMATYCZNY
  W dniu 27 października 2020 r. odbędzie się konkurs ORZEŁ MATEMATYCZNY.
  Konkurs jest płatny - 10 zł od ucznia. Zainteresowane osoby proszę o zgłoszenie się i przekazanie kwoty do nauczyciela matematyki do środy 7 października 2020 r.

  Konkurs matematyczny przeznaczony jest dla uczniów od klasy II do klasy VIII szkoły podstawowej. Rozgrywany jest w 4 kategoriach wiekowych: klasa II, klasy III-IV, klasy V-VI, klasy VII-VIII. Zainteresowani uczniowie klas I mogą wziąć udział w konkursie w kategorii wiekowej przeznaczonej dla klas II.

   
  Zapraszamy do wspólnej zabawy i intelektualnego współzawodnictwa!!!
   
  Katarzyna Łazowska
  01.10.2020 20:02 | więcej »
 • Bóbr Międzynarodowy Konkurs Informatyczny dla uczniów kl. IV- VIII
  Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia analitycznego, algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja umiejętnego posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Konkurs Bóbr przyczynia się również do wyrównania szans uczniów, którzy mają dostęp do komputera lub go nie mają oraz do stworzenia okazji do wymiany doświadczeń i wiedzy między uczniami i nauczycielami z różnych szkół z całego świata.
  Bóbr 2020 przeprowadzony zostanie jak co roku przy pomocy niezawodnej i sprawdzonej platformy edukacyjnej Dzwonek.pl.

   
  29.09.2020 19:45 | więcej »
 • Pix Programming Challenge to międzynarodowy konkurs programistyczny dla dzieci i młodzieży. Jest on w pełni przeprowadza za pośrednictwem aplikacji PixBlocks.

  Zarówno udział w konkursie jak i aplikacja są całkowicie bezpłatne!

  Uczestnicy konkursu muszą rozwiązać zadania z zakresu programowania. Zadania dostosowane są do różnych grup wiekowych. Dla najmłodszych są to zadania z zakresu programowania blokowego, a dla starszych uczestników konkursu – zadania z zakresu programowania tekstowego w języku Python.

  Udział w konkursie może wziąć każda osoba, która jest uczniem/uczennicą szkoły podstawowej oraz średniej.

  Konkurs składa się z 3 etapów: Eliminacji, Półfinałów oraz Finałów. Finał polskiej edycji konkursu Pix Programming Challenge odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli).

  Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do nauki programowania oraz popularyzacja jej w szkołach.


  REJESTRACJA
  https://pixchallenge.org/rejestracja/

  HARMONOGRAM
  https://pixchallenge.org/harmonogram/

  Po założeniu konta w aplikacji PixBlocks zgłoś się do swojego nauczyciela informatyki, który przekaże Ci kod dostępu do klasy
  Edyta Ciosek
  koordynator konkursu
  29.09.2020 15:45 | więcej »

 •  

   

  XV edycję Olimpiady Informatycznej Juniorów!
  Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w zawodach!

  Zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem po OIJ, który zawiera wszystkie informacje dla zawodników. Na stronie Przepisy udostępniniono także wszystkie dokumenty związane z organizacją tegorocznej Olimpiady.

  Tura testowa zawodów I stopnia odbędzie się w dwóch terminach:

  - 7 października 2020 o godz. 10:00 w zarejestrowanych szkołach,
  - 12 listopada 2020 o godz. 18:00 zdalnie.

  Zachęcamy do podejścia do testu w obu tych terminach — Twoim wynikiem będzie maksimum z wyników osiągniętych na obu tych podejściach. W ramach pomocy w przygotowaniach do testu udostępniliśmy przykładowe testy wraz z odpowiedziami i rozwiązaniajmi.

  Więcej informacji:

  https://oij.edu.pl
  Edyta Ciosek
  25.09.2020 15:25 | więcej »
 • I OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ - „Chrzest Polski”
  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII
  Cele konkursu: 
  - Promocja Święta Chrztu Polski jako nowego i bardzo ważnego święta;
  - Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, propagowanie treści patriotycznych oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju;
  - Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

  Regulamin_Konkursu_Chrzest_Polski.pdf

  Termin oddania prac do 10 listopada.
   
  opiekun: Wiesława Karasiewicz
  21.09.2020 21:16 | więcej »
 •  

  W ramach Europejskiego Dnia Języków  zapraszamy klasy 4-8 do wzięcia udziału w konkursie na projekt koszulki EDL 2021 (European Day of Languages 2021)

   

  11.09.2020 14:23 | więcej »
 • Konkurs Informatyczny LOGIA
  Przedmiotowy Konkurs Informatyczny LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych jest konkursem przedmiotowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Podstawą prawną Konkursu jest zarządzenie nr 44 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2020/2021.

  Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej.
  Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu dotyczącego treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej i zadań algorytmicznych z zakresu grafiki, definiowania funkcji, przetwarzania napisów i list w języku programowania Python.

   
  14.09.2020 22:31 | więcej »
 • II Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

  Zachęcamy uczniów klas VII i VIII do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. Konkurs służy ugruntowaniu wysokiej rangi języka polskiego i literatury polskiej w życiu społecznym, przyczynia się też do głębszego rozpoznania narodowej i europejskiej tradycji literackiej oraz tożsamości kulturowej.

  Szczegółowe informacje w załączniku oraz na stronie konkursu:
   

  Olimpiada_jezyka_polskiego.doc

  http://olijpsp.pl/

  Zapisy prowadzą poloniści uczący w poszczególnych klasach.

  Zapraszamy!

  W imieniu zespołu polonistów

   

                                                                                                    Koordynator olimpiady:

                                                                                 Magdalena Sadowska-Maciejewska

  03.09.2020 17:50 | więcej »

Certyfikaty