Menu główne

 • Rekrutacja- ważne informacje!!!

  Szanowni Państwo, 

  informujemy, że rekrutacja na zajęcia pozalekcyjne rozpoczyna się 
  14.09. 2019r. i trwa do 20.09.2019 r. 


  Zgłoszenia na wybrane zajęcia należy kierować do nauczyciela prowadzącego poprzez dziennik LIBRUS Synergia.

  Wynki rekrutacji oraz listy rezerwowe dostępne bedą w holu głównym szkoły 
  od dn. 27.09.2019 r.

   

  Zespół kierowniczy SP 82

  16.09.2019 14:33 | więcej »
 • Koło biologiczne dla klas V-VII ( zajęcia od 7 X)

  Termin zajęć: środa na 8 lekcja
  Prowadząca: Karolina Nowak

  Głównym zadaniem koła biologicznego jest rozbudzanie u uczniów potrzeby kontaktu z przyrodą, a także wdrażanie do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz środowiska naturalnego. Nauka odpowiedniego korzystania z zasobów przyrody, rozwijania umiejętności prowadzenia obserwacji i doświadczeń oraz interpretacji zjawisk przyrodniczych.

  16.09.2019 14:29 | więcej »
 • Koło geograficzne (Nie)znane cuda natury i człowieka dla uczniów kl. VI- VII

  Termin zajęć: czwartek 15.30 – 16.15
  Prowadząca: Elwira Bocian

  W trakcie trwania koła geograficznego będziemy „podróżować” po świecie w celu odwiedzania ciekawych , bardziej lub mniej znanych obiektów stworzonych przez naturę lub człowieka.

  Raz w miesiącu  wycieczka do kina Luna na spotkanie z podróżnikami i pokaz slajdów z ich podróży ( bilet na spotkanie jest płatny ). Pokazy odbywają się w  czwartki o godzinie 19:00.

  15.09.2019 20:13 | więcej »
 • KOŁO MATEMATYCZNE DLA KLAS IV

  Termin zajęć: poniedziałek, 7 godzina lekcyjna (13:45 - 14:30) w sali 313
  Prowadząca: Katarzyna Łazowska

   

  Zajęcia koła matematycznego „Matematyka i ja” przeznaczone są dla uczniów klas IV uzdolnionych matematycznie i interesujących się matematyką, którzy biorą i chcą uczestniczyć w konkursach matematycznych.

   
  19.09.2019 21:10 | więcej »
 • Koło matematyczne klasa VI
  Termn zajęć: czwartek (zajęcia będą się zaczynać w zależności od tego, z jakich klas uczniowie się zgłoszą. Może to być godz. 12.40, 13.45 lub najpóźniej 14.40. Ostateczna godzina będzie ustalona po opracowaniu listy osób zakwalifikowanych.)
  Prowadząca: Agata Parfianowicz

  Zajęcia koła matematycznego są przeznaczone dla uczniów klas VI, chcących przygotowywać się do konkursów i mierzyć się z bardziej wymagającymi zadaniami i łamigłówkami. Celem naszych spotkań jest wzmocnienie kompetencji matematycznych u uczniów.
  11.09.2019 22:32 | więcej »
 • Realizacja międzynarodowego programu rozwoju kreatywności "Destination Imagination" dla kl. IV
  Termin zajęć: środa, 14.00 - 16.00 (2 godziny zegarowe)
  Prowadzące: Marzena Szewczuk, Barbara Michalak


  Zapraszamy uczniów klas trzecich i czwartych na zajęcia pobudzające naturalną kreatywność i ciekawość dziecięcą. Program opiera się na wszechstronnym rozwijaniu potencjału dzieci. Zadaniem Trenerów DI jest jedynie wspieranie ich w procesie twórczym poprzez motywowanie i inspirowanie. Podczas zajęć dzieciaki przygotują się do Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności we Wrocławiu. Drużyna może liczyć maksymalnie 7 osób i tyle dzieci zapraszamy na zajęcia.
  16.09.2019 23:04 | więcej »
 • Zajęcia wokalne dla klas VI-VIII
  Termin zajęć: poniedziałek  14. 40 (sala 215, 90 minut.)
  Prowadzący: Marcin Kozieł

  Zajęcia dla dzieci  wykazujących predyspozycje do śpiewania, talent wokalny a także chęć do systematycznej pracy.  Praca nad ciekawym repertuarem, różnicowanym pod względem: charakteru, tematyki oraz stylistyki muzycznej oraz emisją głosu, dykcją, recytacją, interpretacją piosenki, ruchem scenicznym oraz higieną głosu. Piosenki w różnych stylach muzycznych. 
  Dzięki osiąganiu coraz doskonalszej techniki wokalnej, zajęcia przygotowują do udziału w różnego rodzaju konkursach piosenki, występach scenicznych, apelach  szkolnych i organizowanych festynach.

  17.09.2019 17:56 | więcej »
 • „Akademia Nadwiślańska” dla uczniów klas 5-7
  Termin zajęć: wybrane soboty w godzinach przedpołudniowych od pażdziernika 2019 do 17 czerwca 2020 r. (szczegóły u Koordynatora)
  Prowadząca: Tomasz Oder

   

  „Akademia Nadwiślańska”  to projekt z zakresu  edukacji ekologicznej i wiślanej przeznaczony dla uczniów warszawskich szkół organizowany przez PTTK Oddział Mazowsze.

  Cele:
  - propagowanie ochrony terenów zielonych i lasów w dolinie Wisły,
  - zwiększenie wiedzy uczniów na temat znaczenia rzeki i jej doliny dla miasta Warszawy,
  - poznawanie obszarów przyrodniczych charakterystycznych dla doliny Wisły (m.in. lasy łęgowe, rezerwaty przyrody Warszawy),
  - zapoznanie z historią Warszawy jako miasta nadwiślańskiego i znaczeniem rzeki w dziejach miasta.

  13.09.2019 10:05 | więcej »
 • „Wielobój gimnastyczny” dziewczynki i chłopcy klas IV
  Termin zajęć: 
  Dziewczęta : wtorek  godzina  8.50 - 9.35  lub godzina 14.40-15.25.
  Prowadząca: Urszula Szczyplińska

  Termin zajęć: 
  Chłopcy  - czwartek 8.50-9.35 ; wtorek 15.30- 16.15.- środa 13.45-14.30.
  Prowadząca: Damian Tarnowski
   

  Zajęcia mają na celu przygotowanie zawodników do Dzielnicowych Zawodów Sportowych  w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

  14.09.2019 18:16 | więcej »
 • „Pozalekcyjne zajęcia badmintona ” dla uczniów klas 4-8
  Termin zajęć: od 1 października 2019r. i trwają do 22 maja 2020r.
  Prowadzący: Tomasz Kapla

   

  Zajęcia mają na celu przygotowanie zawodników do Dzielnicowych Zawodów Sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

  Zajęcia prowadzone są dla dziewcząt i chłopców odpowiednio w grupach wiekowych.  Na zajęciach dzieci rozwijają swój warsztat umiejętności technicznych oraz motorycznych z  badmintona.

  10.09.2019 23:46 | więcej »
 • „Pozalekcyjne zajęcia sportowe” dla uczniów klas 4-8

  Termin zajęć: od 1 października 2019r. i trwają do 22 maja 2020r.
  Prowadzący: 
    Zespół nauczycieli wychowania fizycznego 
   

  Zajęcia mają na celu przygotowanie zawodników do Dzielnicowych Zawodów Sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

  Zajęcia prowadzone są dla dziewcząt i chłopców odpowiednio w grupach wiekowych. Na zajęciach dzieci rozwijają swój warsztat umiejętności technicznych oraz motorycznych z  gier zespołowych. 

  10.09.2019 23:46 | więcej »
 • Koło języka angielskiego dla klas VI
  Termin zajęć: poniedziałek 8.50 -9.35

  Prowadzący: Aleksandra Stupnicka
   


  Na zajęciach będą tłumaczone teksty popularnonaukowe, teksty piosenek, tłumaczenia filmowe oraz tłumaczenia ustne.
  Zajęcia dedykowane głównie uczniom 6 klas, którzy interesują się translatoryką.


   

  13.09.2019 17:33 | więcej »
 • Koło matematyczne klasa V

  Termin zajęć: środa lub czwartek o godz. 8:00
  Prowadzący: Aleksandra Mikulska

  Koło przewidziane jest dla osób, które chcą rozwijać swoje zainteresowania matematyczne. Głównym celem jest rozwijanie zdolności i zainteresowań uczestników koła, realizowanie treści wykraczających poza program przewidziany dla klasy 5 oraz przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych.

  13.09.2019 10:11 | więcej »
 • Zajęcia taneczne „Rytm, taniec, muzyka” – grupa starsza/ młodsza
  Termin zajęć: 

  Grupa starsza  RYTM - czwartek 16.30 -18.00 lub wtorek 14.30-16.00 sala nr 127 

  Grupa młodsza TEMPO -  wtorek 13.45 -15.15 lub czwartek 16.30-18.00 sala nr 127

  Prowadząca : Joanna Cegielska

  Program zajęć ruchowo – tanecznych ”Rytm-taniec-muzyka” przeznaczony jest do realizacji w szkole podstawowej i swym zasięgiem obejmuje uczniów klas starszych (zespół Rytm) oraz klas młodszych (zespół Tempo”). Uczestnictwo w tego rodzaju zajęciach to nie tylko rozrywka, ale również sposób na dobre samopoczucie, relaks i równocześnie aktywna forma spędzania wolnego czasu. Finał pracy zespołów to prezentowanie umiejętności taneczno-ruchowych podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.
  14.09.2019 10:10 | więcej »
 • Zajęcia teatralno-wokalne dla kl. II-IV

  Termin zajęćponiedziałek 13.45- 15.15 lub wtorek 12.45- 14.15
  Prowadząca: Joanna Cegielska

  Teatr i piosenka mogą bawić, uczyć, wzruszać. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów pragnących rozwijać swoje zamiłowania do aktorstwa i  śpiewu na zajęciach pozalekcyjnych. Finał pracy uczestników zajęć to prezentowanie umiejętności teatralno-wokalnych na scenie szkolnej i pozaszkolnej.

  13.09.2019 23:04 | więcej »
 • Chór szkolny dla uczniów z kl. 4-6

  Termin zajęć: czwartek 7 godz. lekcyjna
  Prowadząca: Maria Olszak

  Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności śpeiwania w grupie, rozwijanie talentów muzycznych i przygotowanie do uroczystości szkolnych i poza szkolnych.

  13.09.2019 21:16 | więcej »
 • Koło tematyczne z języka angielskiego dla klas V

  Termin zajęć: wtorek 8.50- 9.30
  Prowadząca: Ewelina Górecka

  Koło teatralne umożlia poznawanie ciekawych ludzi, trening pracy w grupie, pracę nad własnymi emocjami oraz poszerzanie wiedzy z zakresu słownictwa i gramatyki języka angielskiego.

  12.09.2019 08:49 | więcej »
 • Lekkie pióro dla klas IV-VIII

  Termin zajęć:  termin zostanie ustalony po zebraniu grupy
  Prowadząca: Anna Gurazdowska

  Program zajęć został opracowany z myślą o uczniach klas 4-8, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne i pragną doskonalić sprawność posługiwania się różnymi formami pisemnymi.  Będziemy analizować teksty znanych twórców i ćwiczyć umiejętności  pisarskie.

  13.09.2019 21:17 | więcej »
 • Koło historyczne dla uczniów klas VIII rozwijających zainteresowanie historią

  Termin zajęć: środa  godz.  15.30 – 16.15
  Prowadząca: Wiesława Karasiewicz 

   CELE:

  - Pobudzanie u młodzieży zainteresowania historią najbliższej okolicy, regionu i kraju.

  - Kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania ze źródeł historycznych.

  - Wdrażanie do sprawnego posługiwania się pojęciami historycznymi.

  - Pobudzanie u młodzieży zainteresowania historią Polski, Europy i  świata – dawną   i współczesną.

  - Kształtowanie umiejętności prezentacji własnego punktu widzenia na wybrany temat.

  - Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów w twórczy sposób.

  - Kształtowanie wszechstronnego rozwoju ucznia.

  11.09.2019 10:41 | więcej »
 • Warsztaty dziennikarskie dla uczniów kl. VII

  Termin zajęć: poniedziałek godz. 15.30-16.15; ostateczny termin zostanie ustalony po zebraniu grupy chętnych maks. 14 uczniów
  Prowadząca: Magdalena Sadowska-Maciejewska


   

  Zadaniem  warsztatów jest zbliżenie do siebie uczniów tej samej szkoły. Zajęcia mają mieć charakter warsztatów twórczych, dzięki którym uczeń nie tylko lepiej zrozumie literaturę, ale przede wszystkim siebie i innych. Poznając bohaterów tekstów publicystycznych oraz innych tekstów kultury spoza kanonu lektur obowiązkowych, będzie się mógł identyfikować z ich uczuciami, co daje możliwość rozwiązania problemów innych i określenia własnego systemu wartości (etyka zawodu dziennikarza, dylematy etyczne internauty, dziennikarstwo obywatelskie, wartości, jakie ukrywają się w przekazie, granice naszej prywatności,  hejt, przemoc w mediach).

  Uczniowie będą poznawanli nowości wydawnicze dla młodzieży, które staną się punktem wyjścia do dyskusji na ich temat, krytycznego odróżniania wartościowej literatury od kiczu.  Uczeń będzie mógł uczestniczyć w planowaniu zajęć i zadań.

  13.09.2019 10:06 | więcej »
 • Koło teatralne dla klas kl. V-VII

  Termin zajęć: środa godz. 15:30
  Prowadząca: Ewa Ostrouch 

   

  Dla kogo?
  - dla uczniów klas V-VII i tych, którym nasze zajęcia będą pasować
  - dla dziewcząt, dla chłopców
  - dla wesołków, ponuraków, filozofów
  - dla pewnych siebie i nieśmiałych
  - dla tych, co wolą szeptać i tych, co mówią zbyt głośno

   

  12.09.2019 11:10 | więcej »
 • Extra Culture Classes dla kl. 7 i 8

  Termin zajęć: czwartek godz. 15.30
  Prowadząca: Bożena Mazur

  Zajęcia rozwijające, dedykowane uczniom, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat kultury krajów anglojęzycznych. W trakcie zajęć uczniowie będą poznawać ciekawostki oraz fakty związane z szeroko pojętą kulturą krajów takich jak Australia, Kanada, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone czy Irlandia. Uczniowie będą pracować metodą projektu oraz wykorzystywać narzędzia multimedialne

  13.09.2019 17:32 | więcej »
 • Koło filmowe w języku angielskim Video Club dla uczniów kl. 6 i 7

  Termin zajęć: wtorek 12.40 - 13.25
  Prowadząca: Anna Szczodrak


  Filmy wykorzystane w scenariuszach dotyczą  przeróżnej tematyki: człowiek, wygląd, charakter,  emocje, praca, edukacja, środowisko naturalne, żywienie, zakupy, technologie, podróżowanie, problemy społeczne, życie rodzinne i towarzyskie, kultura, nauka. Prezentowanie zdobytych umiejętności poprzez wykonywanie plakatów. Utrwalanie i wzbogacanie słownictwa oraz struktur gramatycznych z zakresu znajomości języka angielskiego.

  12.09.2019 08:46 | więcej »
 • Techniki szybkiego czytania i zapamiętywania V-VII

  Termin zajęć: wtorek 14.40 -16.15
  Prowadząca: Agnieszka Przybyszewska

  Zajęcia warsztatowe. Na zajęciach uczniowie dysponują materiałami przygotowanymi przez nauczyciela w zakresie poszerzenia pola widzenia (żonglowanie, ćwiczenia na pamięć fotograficzną, praca ze wskaźnikiem). Poznają techniki zapamiętywania jak: łańcuszek, haki, ośle mosty, rzymski pokój, mapy myślowe
   

  11.09.2019 00:21 | więcej »
 • Koło historyczne ,,ŁOWCY HISTORII’’ dla uczniów kl. 6
  Termin zajęć: poniedziałek 14.40-15.25 sala 318 (sala może ulec zmianie)
  Prowadząca: Mariola Kalinowska


  Zajęcia koła historycznego przeznaczone są dla uczniów klas 6, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę z zakresu historii Polski oraz którzy posiadają już podstawowy zasób wiedzy historycznej. W czasie zajęć uczniowie poznają tajemnice historii Polski, które nie zostały ujęte w podstawie programowej oraz będą się przygotowywać do konkursów historycznych. Głównym celem programu jest zainteresowanie uczniów przeszłością Polski i uświadomienie im wagi znajomości tej historii. Celem zajęć jest rozwijanie pasji historycznych oraz wskazanie uczniom nowych sposobów spędzania wolnego czasu.

  20.09.2019 09:17 | więcej »
 • Koło chemiczne dla uczniów klas ósmych
  Termin zajęć: wtorek 15.30 - 16.15
  Prowadząca: Urszula Huryń

  Zajęcia chemiczne przewidziane są dla chętnych  uczniów klas ósmych interesujących się chemią wiążących swoja dalszą edukację na kierunkach biologiczno- chemicznych oraz przygotowaniem się do konkursów chemicznych.
  Treści poruszane na zajęciach będą obejmowały zakres podstawy programowej klasy 7-8 w szkołach podstawowych oraz przewidziane treści rozszerzone. Na potrzeby przygotowania do konkursu rozszerzenia będą obejmowały wiedzę z LO.
  11.09.2019 10:52 | więcej »
 • Język polski w multimediach

  Termin zajęć:  wtorki 8 godzina lekcyjna sala 316 lub czytelnia 
  Prowadząca: Ewa Wojtowska

  Cel: Zabawy językowe z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych.
   

  Kółko zainteresowań pt: „Język polski w multimediach” ma na celu połączenie nauki trudnych niuansów języka polskiego z wykorzystaniem różnych narzędzi w multimediach i nowoczesnych środków przekazu.  Tworzymy quizy na aplikacji Kahoot, nagrywamy filmiki instruktażowe z języka polskiego, tworzymy ciekawe wizualnie prezentacje oraz piszemy newslettery w nowoczesnej formie prasy internetowej.

  • Dla uczniów klas od 4 do 7
  • Na zajęciach potrzebne nam są telefony z dostępem do internetu
  • Nie jest wymagana wiedza z obsługi ww. programów
  • Warsztaty utrwalają wiedzę o języku polskim. Nie czekamy jednak tylko na orłów. Mile widziani uczniowie zafascynowani multimediami. Razem tworzymy całość.
  24.02.2020 08:46 | więcej »
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania JĘZYK POLSKI „Czytam, więc jestem…” – klub dyskusyjny i redaktorski dla kl. VI - VIII

  Termin zajęć:
  Prowadząca: Katarzyna Supeł- Sokulska

   

  Cele:

  - rozwijanie zainteresowania czytelnictwem, propagowanie czytelnictwa;
  - kształcenie umiejętności posługiwania się piękną polszczyzną;
  - poznawanie osobliwości języka polskiego;
  - kształcenie umiejętności pisania długich i krótkich form wypowiedzi: wypowiadanie się na temat książek, prezentowanie opinii, komentarzy;
  - rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną: przygotowywanie quizów, krzyżówek, lapbooków itp.;
  - kształcenie umiejętności autokorekty tekstu: dbanie o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną;
  - kształcenie umiejętności argumentowania i prezentowania swojego zdania.
  12.09.2019 22:20 | więcej »
 • Koło informatyczne "Programuję – przyszłość planuję" dla kl. IV- VI
  Termin zajęć: poniedziałek 15.30- 16.15 sala 217, środa 3 godz. lekcyjna sala 217

  Prowadząca: Edyta Ciosek
   

  Koło przeznaczone jest dla uczniów kl. IV-VI, którzy chcą podjąć naukę programowania, interesujących się szerokorozumianą technologią informacyjną. 
  Celem głównym zajęć  jest rozwijanie umiejętności programistycznych uczniów a także wdrażanie do praktyki szkolnej elementów mechatroniki i robotyki.

  13.09.2019 23:09 | więcej »
 • Koło fotograficzne dla kl. V-VII
  Termin zajęć: poniedziałek 14.30 – 16.00
  Prowadząca: Noemi Joanna Zasada

  KOŁO FOTOGRAFICZNE, to zajęcia, które:
  - odkrywają talenty artystyczne uczniów
  - odkrywają piękno i wrażliwość
  - rozwijają zainteresowanie własnym miastem i dzielnicą
  - umożliwiają poznanie technik fotograficznych
  oraz podstawowych programów obróbki zdjęć
  11.09.2019 00:44 | więcej »

Certyfikaty