Menu główne

 • Rekrutacja- ważne informacje!

  Szanowni Państwo, 

  informujemy, że rekrutacja na zajęcia pozalekcyjne rozpoczyna się 
  14.09. 2019r. i trwa do 20.09.2019 r. 


  Zgłoszenia na wybrane zajęcia należy kierować do nauczyciela prowadzącego poprzez dziennik LIBRUS Synergia.

  Wynki rekrutacji oraz listy rezerwowe dostępne bedą w holu głównym szkoły od dn. 27.09.2019 r.
   

  13.09.2019 18:10 | więcej »
 • Zajęcia szachowe dla klas pierwszych
  Termin zajęć:  wtorek godz. 8.00
  Prowadząca: Marzena Szewczuk
   

  Cele programu:
  - rozwijanie zainteresowań uczniów
  - podnoszenie poziomu kompetencji matematycznych
  - rozwijanie zdolności analizowania sytuacji
  - praca nad kontrolą emocji
  - nauka zachowań fair-play

  13.09.2019 18:09 | więcej »
 • Gry sportowe w języku angielskim dla klas IIII
  Termin zajęć: czwartek, 3 lekcja
  Prowadząca: Maria Wojsław

   

  Sport i angielski czyli wszystko co najlepsze w edukacji naszych małych uczniów. Bawiąc się i ćwicząc doskonalimy język angielski i rozwijamy sprawność fizyczną. Założeniem zajęć jest wprowadzanie komunikacji w języku angielskim w naturalny,zabawowy sposób. Zajęcia są prowadzone wedłg inowacyjnej metody TPR (Total Physical Response), czyli techniki reagowania całym ciałem, która powstała w latach sześćdziesiątych XX wieku w USA, a jej twórcą jest prof. James J. Asher. Polega ona na uczeniu nowych słów i zwrotów poprzez ruch i zachęcanie dziecka do wykonywania ciałem czynności zgodnych z usłyszanym poleceniem. 

  13.09.2019 17:27 | więcej »
 • „Wielobój gimnastyczny” dziewczynki i chłopcy klas I-IV
  Termin zajęć: 
  Dziewczęta : wtorek  godzina  8.50 - 9.35  lub godzina 14.40-15.25.

  Prowadząca: Urszula Szczyplińska

  Termin zajęć: 
  Chłopcy  - czwartek 8.50-9.35 ; wtorek 15.30- 16.15.- środa 13.45-14.30.

  Prowadząca: Damian Tarnowski
   

  Zajęcia mają na celu przygotowanie zawodników do Dzielnicowych Zawodów Sportowych  w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

  14.09.2019 18:15 | więcej »
 • „Zabawa z gimnastyką” dziewczynki klas I-III.
  Termin zajęć: poniedziałek  godzina 14.40 - 15.25, lub godzina 15.30 – 16.15.
  Prowadząca: Urszula Szczyplińska


  Zajęcia mają na celu ogólne usprawnienie gimnastyczne i ruchowe. Podczas zajęć dzieci wykonują ćwiczenia gimnastyczne rozciągające, wzmacniające oraz ćwiczenia na przyrządach gimnastycznych.  W zakres takich ćwiczeń mogą wchodzić : stanie na rękach, przerzut bokiem, mostek, przewrót w przód  i w tył, skok przez kozła.

  14.09.2019 18:57 | więcej »
 • „Pozalekcyjne zajęcia unihokej ” dla uczniów klas 2-3

  Prowadzący: Tomasz Kapla

  Zajęcia mają na celu przygotowanie zawodników do Dzielnicowych Zawodów Sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

  Zajęcia prowadzone są dla dziewcząt i chłopców odpowiednio w grupach wiekowych. Na zajęciach dzieci rozwijają swój warsztat umiejętności technicznych oraz motorycznych z  unihokeja.

  10.09.2019 23:01 | więcej »
 • „Od zabawy do sportu” klasy 1-3

  Zajęcia „Od zabawy do sportu” mają na celu podniesienie sprawności fizycznej dzieci z najmłodszej grupy szkolnej. Program ma także na celu przygotowanie dzieci do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej i zakłada prowadzenie zajęć w oparciu o zabawy i gry ruchowe.  Dzieci nabywają ogólnej sprawności ruchowej, uczą się współdziałania w ramach drużyny i rywalizacji w duchu fair play.

  10.09.2019 22:59 | więcej »
 • „MATEMATYKA  Z PLUSEM ” dla uczniów uzdolnionych matematycznie z klas drugich
  Termin zajęć: piątek, godz. 16.25 – 17.10
  Prowadząca: Beata Wieteska


  Jednym z priorytetowych zadań szkoły jest stwarzanie dzieciom uzdolnionym coraz lepszych  warunków rozwoju. Uczniowie klas początkowych są ciekawi świata, otwarci, szczerzy. Jest to najlepszy okres, aby ich naturalną ciekawość skierować na właściwe tory, aby nauczyć je, że wiedza przynosi radość z powodu odkrywania zjawisk i zależności rządzących światem.

  Koło matematyczne powstało z myślą o uczniach uzdolnionych matematycznie i zainteresowanych matematyką, którzy dostrzegają piękno rozumowań matematycznych, a w rozwiązywaniu zadań znajdują przyjemność.

  Uczniowie na zajęciach będą mieli  możliwość odkrywania pojęć, problemów matematycznych, rozwiązywania zadań trudnych, oryginalnych,  wykraczających poza program danej klasy.

  10.09.2019 21:44 | więcej »
 • Realizacja międzynarodowego programu rozwoju kreatywności "Destination Imagination" dla kl. III i IV
  Termin zajęć: środa, 14.00 - 16.00 (2 godziny zegarowe)
  Prowadzące: Marzena Szewczuk, Barbara Michalak

  Zapraszamy uczniów klas trzecich i czwartych na zajęcia pobudzające naturalną kreatywność i ciekawość dziecięcą. Program opiera się na wszechstronnym rozwijaniu potencjału dzieci. Zadaniem Trenerów DI jest jedynie wspieranie ich w procesie twórczym poprzez motywowanie i inspirowanie. Podczas zajęć dzieciaki przygotują się do Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności we Wrocławiu. Drużyna może liczyć maksymalnie 7 osób i tyle dzieci zapraszamy na zajęcia.
  16.09.2019 23:06 | więcej »
 • Koło małej przedsiębiorczości dla klas 1: ,,Mała ekonomia”
  Termin zajęć: czwartek godz. 12. 40

  Prowadząca: Hanna Barczewska

  Koło małej przedsiębiorczości powstało z myślą o uczniach, którzy wykazują uzdolnienia matematyczne i są zainteresowani rozsądnym gospodarowaniem swoim tzw. ,,kieszonkowym”.
  W ramach zajęć uczniowie będą mogli poznać podstawowe pojęcia bankowe, rozwiązywać różne zadania matematyczne i problemy finansowe. Rozpoczną naukę planowania swoich wydatków i brania odpowiedzialności za swoje często impulsywne i  nieprzemyślane wydawanie pieniędzy.
  Aby nauka ekonomii nie była nudna a stała się w miarę prosta i przyjemna, stosowane będą ćwiczenia szeroko rozumiane jako tzw. ,,rozrywki umysłowe” tj. krzyżówki, rebusy, zagadki, zabawy i opowiadania. Część zajęć przeprowadzonych będzie z wykorzystaniem komputera i odpowiednich stron internetowych.

  17.09.2019 21:30 | więcej »
 • Zajęcia rozwijające zdolności artystyczne dla uczniów kl. III (WOKALNO- TEATRALNO- TANECZNE)

  Termin zajęć: czwartek  16.30-18.00
  Prowadząca: Joanna Chochlewicz

   

  Celem zajęć jest kształcenie, wyrabianie umiejętności świadomego prezentowania się na scenie, nauka modulacji głosu i zdobycie umiejętności świadomego podporządkowania ruchów muzyce.

  Dzieci opanowują proste elementy ruchowe, uczą się modulować głosem, odgrywać emocje teatralne, które są stopniowo rozwijane i wykorzystywane spektaklach szkolnych.

  Dzięki zajęciom dzieci uczą się poruszać na scenie, a także uczą się dostosować rodzaj ruchu do słyszanej muzyki.

  Zajęcia doskonale kształcą umiejętność koordynacji ruchu, współpracy w grupie, a także indywidualnego wypowiedzenia się.

   

  10.09.2019 21:36 | więcej »
 • Kodowanie na dywanie dla kl. II

  Termin zajęć: środa godz. 14:40 – 15:25
  Prowadząca: Kinga Dworakowska

   

  Zajęcia mają za zadanie rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

  10.09.2019 21:02 | więcej »
 • Zajęcia taneczne „Rytm, taniec, muzyka” – grupa młodsza / grupa starsza
  Termin zajęć: 

  Grupa starsza  RYTM - czwartek 16.30 -18.00 lub wtorek 14.30-16.00 sala nr 127 

  Grupa młodsza TEMPO -  wtorek 13.45 -15.15 lub czwartek 16.30-18.00 sala nr 127

  Prowadząca : Joanna Cegielska
   
  Program zajęć ruchowo – tanecznych ”Rytm-taniec-muzyka” przeznaczony jest do realizacji w szkole podstawowej i swym zasięgiem obejmuje uczniów klas starszych (zespół Rytm) oraz klas młodszych (zespół Tempo”). Uczestnictwo w tego rodzaju zajęciach to nie tylko rozrywka, ale również sposób na dobre samopoczucie, relaks i równocześnie aktywna forma spędzania wolnego czasu. Finał pracy zespołów to prezentowanie umiejętności taneczno-ruchowych podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.
  14.09.2019 10:09 | więcej »
 • Zajęcia teatralno-wokalne dla kl. II-IV

  Termin zajęćponiedziałek 13.45- 15.15 lub wtorek 12.45- 14.15
  Prowadząca: Joanna Cegielska

  Teatr i piosenka mogą bawić, uczyć, wzruszać. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów pragnących rozwijać swoje zamiłowania do aktorstwa i  śpiewu na zajęciach pozalekcyjnych. Finał pracy uczestników zajęć to prezentowanie umiejętności teatralno-wokalnych na scenie szkolnej i pozaszkolnej.

  13.09.2019 23:01 | więcej »
 • Koło ortograficzne dla uczniów kl. II

  Termin zajęć: czwartek, 6 godz. lekcyjna 12.40-13.25
  Prowadząca: Justyna Galant- Ignasiak

  Zajęcia ortograficzne kierowane są do uczniów klas drugich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie ortografii.
  Celem zajęć jest:
  - budzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów ortografią,
  - opanowanie zasad ortograficznych i właściwe ich stosowanie w pisowni,
  - wykształcenie spostrzegawczości ortograficznej, polegającej na łatwości zauważania błędu w zapisie,
  - wdrażanie do samokontroli i samooceny,
  - uświadomienie uczniom konieczności nauki ortografii i przestrzegania zasad ortograficznych.

  11.09.2019 22:34 | więcej »
 • Plastyczne koło języka angielskiego kl. II i III

  Termin zajęć:  czwartek 13.45 -14.30 sala nr 1
  Prowadząca: Barbara Michalak

  Zajęcia plastyczne z elementami języka angielskiego dla uczniów klas 2 i 3, wykazujących chęć dalszego poznawania języka angielskiego poprzez wykonywanie prac plastycznych.

  14.09.2019 09:30 | więcej »
 • Koło matematyczno-logiczne dla klas I

  Termin zajęć: piątek 14.40 - 15.25,  sala 4 
  Prowadząca: Anna Hajduk
   

  Zajęcia mają na celu pobudzenie uczestników do logicznego myślenia oraz twórczego podejścia do problemu w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych, zagadek, łamigłówek, a także poprzez gry.

  11.09.2019 14:23 | więcej »
 • Nazwa prowadzonych zajęć: „Kodowanie jest w naszym planie” – wprowadzenie do podstaw kodowania dla uczniów klas III

  Termin zajęć: poniedziałek od 16:20 do 17:05
  Prowadząca: Ilona Jodzis
   

  Cel zajęć: 

  - Rozwijanie umiejętności kodowania bez użycia komputerów,
  - Wprowadzenie do nauki programowania,
  - Posługiwanie się sprzętem komputerowym
  - Umiejętność bezpiecznego korzystania z internetu.

   

  11.09.2019 09:21 | więcej »
 • Koło matematyczne dla uczniów z klas II

  Termin zajęć:  wtorek, godz. 13.45 – 14.30
  Prowadząca: Anna Kostecka

  Koło matematyczne to oferta zajęć dodatkowych dla uczniów uzdolnionych matematycznie i zainteresowanych matematyką, potrafiących samodzielnie płynnie czytać.

  11.09.2019 09:14 | więcej »
 • Koło matematyczne dla uczniów z klas II

  Termin zajęć: poniedziałek  godz.16.15- 17.00, sala 101
  Prowadząca : Bożena Kuruś

  Zajęcia skierowane są do uczniów przejawiających zdolności matematyczne.


  Podczas zajęć uczniowie będą:

  - rozwijać logiczne myślenie;

  - pogłębiać wiedzę matematyczną;

  - uczyć się rozwiązywać różnymi sposobami zadania tekstowe;

  - przygotowywać się do konkursów matematycznych.

  10.09.2019 21:13 | więcej »
 • Będę aktorem- gry i zabawy dramowe dla klas I

  Termin zajęć: poniedziałek 15.40 – 16.25, sala 4
  Prowadząca: Katarzyna Małachowska


  Drama jest sposobem nauczania i wychowania przez odgrywanie ról, uczestniczenie w fikcji dramatycznej. Odgrywanie ról w dramie polega na improwizacji na dany temat. Oznacza to, że nie znamy przebiegu i zakończenia zdarzeń. W dramie wykorzystuje się w głównej mierze spontaniczność i chęć do aktywnego działania. Intuicyjne zachowania naśladowcze nabierają tu celowego i zorganizowanego charakteru.

  10.09.2019 21:06 | więcej »
 • Koło zajęć szachowych dla uczniów klas trzecich (kontynuacja)

  Termin zajęć: wtorek 7 godz. lekcyjna (13.45-14.30)
  Prowadząca: Marzena Szewczuk

  Cele programu:

  - rozwijanie zainteresowań uczniów
  - podnoszenie poziomu kompetencji matematycznych
  - rozwijanie zdolności analizowania sytuacji
  - praca nad kontrolą emocji
  - nauka zachowań fair-play
  10.09.2019 21:37 | więcej »
 • Zajęcia komputerowe „KLIK” dla klas III

  Termin zajęć: czwartek 9 godzina lekcyjna, sala 2
  Prowadząca: Anna Pawlińska

   

  Zajęcia mają na celu uzupełniać i poszerzać umiejętności dzieci w zakresie posługiwania się komputerem. Cele szczegółowe programu obejmują: znajomość zasad bezpiecznej pracy z komputerem, rozumienie podstawowych zagadnień z zakresu praw autorskich oraz bezpieczeństwa
  w sieci, korzystanie z wyznaczonych przez osobę prowadzącą zasobów internetowych, naukę programowania w środowisku Scratch.

  10.09.2019 21:40 | więcej »
 • „1,2,3 koduj TY!”- kodowanie na dywanie- zajęcia z kodowania offline dla klas I

  Termin zajęć:  środa 15.30-16.15 (9 lekcja), sala nr 2
  Prowadząca: Magda Orzoł- Długołęcka


  Kodowanie na dywanie - to zajęcia kierowane do uczniów klas 1 (poziom zadań dostosowany do wieku uczestników zajęć). Dzięki zadaniom z kodowania nauka matematyki, informatyki staje się prosta, kolorowa i interesująca, poznawana w zabawie i w działaniu przekształca się w przygodę.

  Zabawy z kubeczkami na macie służą do zorganizowania różnego rodzaju aktywności: memory, sudoku, a także do tworzenia kodów z warunkami, algorytmów. Dzięki zabawom z kodowania rozwijamy kreatywne i logiczne myślenie, ćwiczymy samodzielność uczniów, poszerzamy wyobraźnię, przygotowujemy do nauki programowania.

  11.09.2019 09:17 | więcej »
 • „Przygoda z kodowaniem”- kodowanie na dywanie- zajęcia z kodowania offline dla klas III
  Termin zajęć: wtorek 16.20-17.05 (10 lekcja), sala nr 103
  Prowadząca: Madga Orzoł- Długołęcka
   
  Kodowanie na dywanie - to zajęcia kierowane do uczniów klas 3 (poziom zadań dostosowany do wieku uczestników zajęć). Dzięki zadaniom z kodowania nauka matematyki, informatyki staje się prosta, kolorowa i interesująca, poznawana w zabawie i w działaniu przekształca się w przygodę.

  Zabawy z kubeczkami na macie służą do zorganizowania różnego rodzaju aktywności: memory, sudoku, a także do tworzenia kodów z warunkami, algorytmów. Dzięki zabawom z kodowania rozwijamy kreatywne i logiczne myślenie, ćwiczymy samodzielność uczniów, poszerzamy wyobraźnię, przygotowujemy do nauki programowania. 
  11.09.2019 09:16 | więcej »
 • Koło polonistyczne

  Termin zajęć: piątek 15.30-16.15

  Prowadząca: Aneta Sołtysiak
   

  Zajęcia skierowane są do uczniów klas drugich . Podczas zajęć uczniowie będą mieli okazję doskonalić  umiejętność tworzenia i zapisywania krótszych i dłuższych wypowiedzi pisemnych,  doskonalić sprawność ortograficzną, poszerzać  wiedzę zdobytą  na lekcjach, kształtować  umiejętność  pracy w grupie.

   

  11.09.2019 13:00 | więcej »
 • Koło polonistyczne dla klas III

  Termin zajęć: czwartek godz. 16.30 – 17.15, sala 102
  Prowadząca: Aleksandra Osińska 

  Zajęcia skierowane są do uczniów klas trzecich, którzy chcą pogłębić swoje wiadomości i umiejętności  w dziedzinie polonistycznej. Na zajęciach zajmować się będziemy :
  - poznawaniem zasad ortograficznych
  - doskonaleniem umiejętności korzystania ze słownika ortograficznego
  - tworzeniem i zapisywaniem krótszych i dłuższych wypowiedzi pisemnych
  - kształtowaniem umiejętności pracy w grupie
  - wdrażaniem do samodzielnego tworzenia prac literackich
  - doskonaleniem ćwiczeń dotyczących  części mowy

   

  10.09.2019 21:20 | więcej »
 • Koło plastyczne w języku angielskim dla klas I i II
  Termin zajęć: środa, godzina 8.50 - 9.35, sala 3

  Powadząca:  Dorota Sommerfeld-Rokita 

  Cel: Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim poprzez ćwiczenia artystyczne i plastyczne.

  10.09.2019 21:47 | więcej »
 • Zajęcia dziennikarskie „ Sami o Szkole” klasy II –III

  Termin zajęć: wtorek godz. 15:50 – 16:15
  Prowadząca: Kinga Dworakowska

  Edukacja medialna w obecnych czasach powinna być integralną częścią działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły. Celem zajęć jest wsparcie samodzielnego i twórczego myślenia oraz działania dziecka.

  10.09.2019 21:01 | więcej »
 • „Zabawy z matematyką” - kółko matematyczne kl. I
  Termin zajęć: wtorek godz.15.30-16.15, sala  nr 3
  Prowadząca: Jolanta Trych

  Cel: Rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz logicznego i twórczego myślenia dzieci.
  10.09.2019 21:00 | więcej »

Certyfikaty