• Umiejętności TIK i językowe kluczem do edukacyjnego sukcesu uczniów

    • 23.01.2018 13:54
    • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im Jana Pawła II
     przystąpiła do realizacji projektu:
     „Umiejętności TIK i językowe kluczem do edukacyjnego sukcesu uczniów”
     w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2016

     Sektor – Edukacja Szkolna
     Akcja 1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej"

     Realizacja projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej zaplanowana została na okres od 1.09.2016 do 31.05.2018 roku.
    • więcej
    • MOBILNOŚĆ I
    • MOBILNOŚĆ I

    • 23.01.2018 13:51
    • Tytuł kursu: „Technology-Enhanced Learning”.
     Termin odbycia szkolenia: 06/03/2017 – 17/03/2017.
     Miejsce: Triq Paceville, St Julian's STJ 3103, Malta.
    • więcej
    • MOBILNOŚĆ II

    • 23.01.2018 13:49
    • W ramach projektu pt.: „Umiejętności TIK i językowe kluczem do edukacyjnego sukcesu uczniów” finansowanego z środków PO WER 2016 Sektor – Edukacja Szkolna Akcja 1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej"  logopedzi p. Agnieszka Lipnicka i p. Mariola Ewa Czubkowska uczestniczyły w dniach od 11.03. do 19.03.2017 r. w szkoleniu pt.: „Jak uczyć uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” „Course on teaching pupils with special educational needs”, które odbyło się w Portsmouth, w Wielkiej Brytanii.
    • więcej
    • MOBILNOŚĆ III

    • 23.01.2018 13:55
    • W dniach 20-26 maja 2017 r. w ramach projektu pt.: „Umiejętności TIK i językowe kluczem do edukacyjnego sukcesu uczniów” finansowanego z środków PO WER 2016 Sektor – Edukacja Szkolna Akcja 1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej"  nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej – Ilona Jodzis i Magda Orzoł-Długołęcka uczestniczyły w szkoleniu pt. „ Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning”, które odbyło się w Alcala de Henares w Hiszpanii. 

    • więcej
    • MOBILNOŚĆ V
    • MOBILNOŚĆ V

    • 23.01.2018 13:45
    • Effective Use of Technology in Teaching to kurs, który wybrałam w ramach realizowanego przez szkołę projektuUmiejętności TIK i językowe kluczem do edukacyjnego sukcesu uczniów” współfinansowanego ze środków europejskich. Program kursu odpowiadał potrzebom szkoły oraz doskonalił i poszerzał mój warsztat pracy o umiejętności wykorzystania najnowszych technologii na lekcji oraz o umiejętności językowe.
    • więcej
    • Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli
    • Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli

    • 23.01.2018 13:20
    • 5 grudnia 2017r. odbyło się szkolenie informacyjno - warsztatowe będące efektem doświadczeń, które nauczycielki naszej szkoły zebrały podczas wyjazdów zagranicznych. Wyjazdy realizowałyśmy w ramach projektu pn. Umiejętności TIK i językowe kluczem do edukacyjnego sukcesu uczniów.

      

    • więcej
   • Kontakty

    • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
    • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
    • sp82@edu.um.warszawa.pl
    • (22) 6641098
    • iod.bemowo@edukompetencje.pl
    • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
    • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
   • Logowanie