• „ASTRONOMIA ART”

    • 10.10.2021 10:05
    • Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Fotograficzny

     "Astronomia Art".

     Konkurs jest objęty honorowym patronatem przez JM Rektor prof. dr hab. Annę Wypych – Gawrońską Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

     im. Jana Długosza w Częstochowie

      

     1. Organizatorzy:
     • Planetarium Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
     • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie.
     • Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział im. ks. Bonawentury Metlera w Częstochowie.
     2. Cele konkursu:
     - kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych
     - rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży
     - rozwijanie talentów artystycznych
     - prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej
     - popularyzacja wiedzy przyrodniczej oraz rozbudzanie zainteresowań astronomią
     - uwrażliwianie na piękno przyrody i nauka obserwacji zjawisk astronomicznych
    • więcej
    • Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr 2021 dla uczniów kl. 4-8
    • Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr 2021 dla uczniów kl. 4-8

    • 05.10.2021 23:11
    • Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XVI Konkursie Informatycznym Bóbr 2021.

     Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

     Konkurs ma charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu w szkole pod nadzorem nauczyciela z pomocą komputera lub innego urządzenia cyfrowego na oprogramowaniu konkursowym. Test składa się z kilkudziesięciu zadań. Rozwiązanie zadania polega na wskazaniu dokładnie jednej z możliwych odpowiedzi przez kliknięcie na niej lub wpisaniu odpowiedzi w okienku lub wykonaniu innych czynności za pomocą komputera lub innego urządzenia cyfrowego, prowadzących do rozwiązania. Liczba zadań i szczegółowe zasady punktowania są ogłaszane każdego roku w https://www.bobr.edu.pl/zasady-organizacji-zawodow

     Udział w konkursie jest bezpłatny.

      

     Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie zapisu dokonują u nauczyciela uczącego informatyki do dn. 29.10.2021 r.

     Założenia konta na platformie konkursowej dokonuje szkolny koordynator konkursu, który przekaże login i hasło uczniowi.

     Tym uczniom, którzy dotychczas nie brali udziału w konkursie, polecamy zadania z 2020 roku   https://www.bobr.edu.pl/2020/12/17/zadania-z-roku-2020/ a także zadania z wcześniejszych edycji. Zestawy zadań są udostępniane w dwóch wersjach – konkursowej i z wyjaśnieniami rozwiązań. Polecamy zwłaszcza tę drugą wersję.

     W przypadku dużej ilości chętnych zostanie przeprowadzony test kwalifikacyjny.

     Harmonogram szczegółowy (Konkurs Bóbr 2021):

     9  listopada- 12:00-13:00- Junior klasy VII-VIII

     10  listopada- 12:00-13:00- Benjamin klasy IV-VI

      

     Serdecznie zapraszam w imieniu nauczycieli informatyki

     szkolny koordynator konkursu Edyta Ciosek

    • więcej
    • Konkurs InstaLogik III edycja 2021/22
    • Konkurs InstaLogik III edycja 2021/22

    • 30.09.2021 14:11
    • Zapraszam wszystkie chętne osoby do udziału w konkursie InstaLogik w III edycji.

     Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem https://instalogik.pl/ .

     Konkurs organizowany jest przez Placówkę Edukacji Informatyczno-Matematycznej InstaKod oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli.

     Konkurs został podzielony na trzy etapy:

         Etap I, termin 1 października - 28 października 2021, g. 20:00

         Etap II, termin 11 grudnia 2021, godz. 10:00 – 11:30

         Etap III, termin 26 marca 2022, godz. 10:00 – 12:00.

     Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na platformie z pomocą rodziców (https://instalogik.pl/?page=custom&content=rejestracja_2021)lub zgłosić się poprzez librusa do szkolnego koordynatora konkursu.

     Rejestracja na konkurs trwa do końca pierwszego etapu, czyli do 28 października g. 20:00.

     Regulamin konkursu:

     https://instalogik.pl/?page=custom&content=regulamin_2021

     Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

     https://instalogik.pl/?page=custom&content=dane_osobowe

     Serdecznie zapraszam w imieniu nauczycieli informatyki

     szkolny koordynator konkursu Małgorzata Halber

    • więcej
  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie