• Załącznik nr 2 do Planu pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie /30.08.2021r./

     
    KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
    obowiązujący
     w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82
    im. Jana Pawła II w Warszawie
     

    1.

    01.09.2021 r.

    Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     

     

    § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm. )

    2.

    14 października 2021 r.

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

     

     

    § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm. )

    3.

    12 listopada 2021 r.

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

     

     

    § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm. )

    4.

    23 - 31 grudnia 2021 r.

    Zimowa przerwa świąteczna

     

     

    § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)

    5.

    7 stycznia 2022 r.

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

     

     

    § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm. )

    6.

    31 stycznia - 13 lutego 2022 r. 

    Ferie zimowe

     

     

    § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)

    7.

    14 kwietnia - 19 kwietnia 2022 r.

    Wiosenna przerwa świąteczna

     

     

    § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)

    8.

    2 maja 2022 r.

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

     

     

    § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm. )

    9.

    24 maja - 26 maja 2022 r. 

    Egzamin ósmoklasisty

     

     

    art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512))

    10.

    17 czerwca 2022 r.

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

     

     

    § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm)

    11.

    24 czerwca 2022 r.

    Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     

     

    § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

    z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z

    2017 r., poz. 1603 z późn. zm. )

    12.

    25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

    Ferie letnie

     

     

    § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm. )

     

     

    Zal._nr_4_Wykaz_dodatk._dni_wolnych_w_r._szkol._2021-2022.pdf

     

  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie