Nawigacja

AKTUALNOŚCI O PROJEKCIE WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA KLAS 1-3 WYNIKI KONKURSU KOMPUTEROWEGO DLA KLAS 4-6 NASZE SUKCESY W KONKURSACH INFORMATYCZNYCH ARCHIWUM

Bezpieczny Internet

AKTUALNOŚCI

                                 

III BEMOWSKIE OBCHODY DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU

12 lutego 2014r. odbyły się III Bemowskie Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu dla Szkół Podstawowych. Honorowy Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Burmistrz Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, pan Albert Stoma.  W ramach tegorocznych obchodów w Sali Widowiskowej Bemowskiego Centrum Kultury odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród za Dzielnicowy Konkurs „Bezpieczna przygoda z Internetem”, który zorganizowały nauczycielki ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82: Hanna Lankiewicz i Małgorzata Wojtak. Bemowskie Sieciaki z klas I – III przygotowały plakaty, natomiast uczniowie z klas IV – VI prezentacje multimedialne na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Z każdej bemowskiej szkoły podstawowej nadesłano wiele interesujących prac. Jury, w skład którego wchodziły panie: Agnieszka Kownatka z SP 306, Jolanta Wiercioch z SP 316 i Małgorzata Wojtak z SP 82, miało naprawdę trudny wybór. Nagrodzono 42 uczniów. Podczas uroczystości Dzielnicę Bemowo reprezentował Zastępca Burmistrza, pan Marek Karpiński. Razem z panią dyrektor szkoły Beatą Ciesielską - Pocialik przywitali zaproszonych gości, uczniów i nauczycieli z bemowskich szkół podstawowych, a następnie wręczyli dyplomy i nagrody laureatom konkursu oraz podziękowania nauczycielom, przygotowującym uczniów do konkursu. Uczniowie z naszej szkoły z klas: 6b, 6c i 5e pod kierunkiem nauczycieli: Hanny Lankiewicz, Eweliny Baran i Małgorzaty Wojtak zaprezentowali ciekawy i pouczający program artystyczny, ukazujący szkodliwy wpływ nadużywania komputera i Internetu. Wszyscy zgromadzeni obejrzeli film edukacyjny z serii „Owce w sieci”, fragmenty nagrodzonych prezentacji komputerowych, wysłuchali sieciakowej piosenki i wzięli udział mini quizie komputerowym. Bemowskie Sieciaki wiedzą jak bezpiecznie i efektywnie korzystać z Internetu. Na wszystkie pytania odpowiedziały prawidłowo. Przy  wejściu do sali widowiskowej Bemowskiego Centrum Kultury wychowankowie naszej szkoły, jak i zaproszeni goście mogli obejrzeć pokonkursową wystawę prac plastycznych, którą przygotowały panie: H. Lankiewicz, E. Baran i R. Zygadło.

 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - SPOT 2013 

 

 

 

26.02.2013r. SZKOLNY KONKURS "JESTEM BEZPIECZNY W INTERNECIE" ROZSTRZYGNIĘTY!

W zakładce "WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO" znajdują sie wyniki Szkolnego Konkursu "Jestem bezpieczny w Internecie". Dyplomy i nagrody dla laureatów zostaną rozdane podczas apelu z okazji Szkolnego Dnia Bezpiecznego Internetu.

 

20.02.2013r. II BEMOWSKIE OBCHODY DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

20 lutego 2013r. delegacja uczniów naszej szkoły z klasy 5c uczestniczyła w uroczystych bemowskich obchodach  Dnia Bezpiecznego Internetu. Uroczystość odbyła sie w SP 306. Głównym jej celem było kontynuowanie działań Bemowskiej Koalicji na Rzecz Bezpiecznego Internetu uczniów szkół podstawowych - Bemowskie Sieciaki oraz promowanie bezpiecznych zachowań w internecie wśród uczniów i rodziców. Podczas spotkania uczniowie z bemowskich podstawówek wypracowali "Zasady Bezpieczeństwa Bemowskiego Internauty". Kodeks dostępny jest na stronie www.bemowskiesieciaki.blogspot.com.

Link do zdjęć: https://picasaweb.google.com/116506801301611791370/BemowskieSieciaki200213.

 

17.02.2013r. SZKOLENIE "DZIECKO W SIECI"

16 lutego 2013r. nauczyciel informatyki uczestniczył w szkoleniu "Dziecko w sieci - bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online", zoorganizowanym przez Fundację Dzieci Niczyje.

Pozyskaliśmy cenne wskazówki i ciekawe materiały do pracy z dziećmi dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

 

6.02.2013r. UDZIAŁ W KONFERENCJI Z OKAZJI DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU 2013

5 lutego nauczyciel informatyki uczestniczył w Konferencji z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2013, której organizatorem jest Polskie Centrum Programu Safer Internet. Tematem przewodnim Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu były prawa i obowiązki cyfrowego obywatela. Wszystkie działania przebiegały pod hasłem "Serfuję. Respektuję". Zdobytą wiedzę, ciekawe informacje oraz materiały edukacyjne, które pozyskaliśmy podczas konferencji na pewno wykorzystamy w pracy z uczniami. 

 

1.02.2013r. PROMOWANIE DBI 2013

Na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Bezpieczny Internet umieściliśmy banner oraz spot DBI 2013. 

 

24.01.2013r. IV EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "JESTEM BEZPIECZNY W INTERNECIE"

Już po raz czwarty ogłaszamy Szkolny Konkurs Plastyczny pt. "Jestem bezpieczny w Internecie" dla klas I - III i klas IV - VI. Uczniowie z klas młodszych przygotowują prace plastyczne, a uczniowie z klas starszych prace plastyczne w formie komiksu. Przewidujemy atrakcyjne nagrody.

Ogłoszenie wyników, wystawa pokonkursowa oraz rozdanie nagród odbędzie się w lutym podczas obchodów Szkolnego Dnia Bezpiecznego Internetu.

 

23.01.2012r. BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

W środę 23 stycznia odbył się w naszej szkole apel dla uczniów klas 4-6 pt. Bezpieczne ferie zimowe. Przypomniane zostały podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych, jak również zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. 

 

18.01.2013r. "ZUZIA I TUNIO POZNAJĄ INTERNET" - WARSZTATY DLA UCZNIÓW KLAS V

W klasach piątych przeprowadzone zostały zajęcia dotyczące korzyści i zgrożeń Internetu. Podczas zajęć wykorzystano filmy edukacyjne z cyklu "Zuzia i Tunio poznają Internet". 

 

15.01.2013r. WARSZTATY PROFILAKTYCZNE "3...2...1...INTERNET" DLA UCZNIÓW KLAS IV

We wszystkich klasach czwartych w ramach zajęć komputerowych przeprowadzone zostały warsztay profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa dzieci w Internecie w oparciu o filmy edukacyjne "3...2...1...Internet", dostępne na platformie edukacyjnej "Dziecko w sieci".

 

24.09.2012r. NOWY ROK SZKOLNY 2012/2013

Na pierwszych lekcjach zajęć komputerowych uczniowie na wszystkich poziomach zostali zapoznani z zasdami bezpiecznego korzystania z pracowni komputerowych i Internetu.
W nowym roku szkolnym planujemy wiele działań z zakresu bezpieczeństwa dzieci w sieci: apele, szkolenia, wystawy,  konkursy z nagrodami. 

 

30.05.2012r. STOISKO "SZKOŁA BEZPIECZNEGO INTERNETU" NA PIKNIKU INTEGRACYJNYM

26 maja 2012r. podczas szkolnego Pikniku Integracyjnego przygotowaliśmy stoisko „Szkoła Bezpiecznego Internetu”. Dzieci wspólnie z rodzicami brały udział w licznych konkursach, quizach, rozwiązywali krzyżówki, kolorowali sieciomozajki. Podczas zabawy uczniowie zapoznawali się z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu, zobaczyli w jakich sytuacjach i dlaczego warto skontaktować się z konsultantami helpline.org.pl. Można było też obejrzeć prace naszych uczniów wyróżnione w szkolnym konkursie „Jestem bezpieczny w Internecie”. 

  

14.04.2012r. WARSZTATY DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH PT. "BEZPIECZEŃSTWO W SIECI"

W środę 12 kwietnia 2012r. w klasach: 4a, 4b, 4c i 4d zostały przeprowadzone przez przedstawiciela Straży Miejskiej warsztaty pt. „Bezpieczeństwo w sieci”, mające na celu:

- uświadomienie uczniom niebezpieczeństw wynikających z kontaktów internetowych;

- zwrócenie uwagi na to, jakich treści dostępnych w sieci powinni unikać;

- wyposażenie dzieci w podstawową wiedzę na temat przestępstw popełnianych w sieci oraz związanych z nimi konsekwencji prawnych;

- uwrażliwienie uczniów na zjawisko cyberprzemocy.

        

31.03.2012r. SPRAWOZDNIE Z PRZEPROWADZONEJ INICJATYWY DBI

31 marca przesłaliśmy sprawozdanie z obchodów Dnia Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole organizatorom DBI, czyli Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) oraz Fundacji Dzieci Niczyje (FDN). Sprawozdanie zawierało część  tekstową i dokumentację wizualną.

 

21.03.2012r. KONFERENCJA WYDAWNICTWA "NOWA ERA" 

21.03.2012 naucvzyciel informatyki uczetniczył w konferencji zorganizowanej przez wydawnictwo Nowa Era. Podczas konferencji poruszane były zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Trener Fundacji Dzieci Niczyje (portal Sieci@ki.pl) mówił o tym, jakie zagrożenia czekają na dzieci w internecie, jakie działania podejmować, aby zabezpieczyć dzieci przed niebezpieczeństwami czyhającymi na nie w sieci i jakie narzędzia można do tego wykorzystać.

 

15.03.2012r. KURSY E - LEARNING DLA KLAS I - VI

Nasi uczniowie z klas I – VI za zgodą swoich rodziców brali udział w kursach e-learning „Poznaj bezpieczny Internet” „Bezpieczna przygoda z Internetem” oraz „"3..2..1.. Internet!" dostępnych na platformie „Dziecko w sieci” podczas zajęć w szkole pod opieką nauczycieli lub w domu z pomocą rodziców, dziadków. Wszyscy, którzy ukończyli kurs oprócz dyplomu, zostali nagrodzeni dodatkową oceną z zajęć komputerowych.

 

7.03.2012r. ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW 

W lutym przeprowadziliśmy w szkole zajęcia edukacyjne dla wszystkich uczniów klas I – III i IV – VI w oparciu o scenariusze i kreskówki: „Owce w sieci”, „Sieciaki” oraz „Zuzia i Tunio poznają Internet" dostępne w ramach programu „Dziecko w sieci”.

 

1.03.2012r. APEL "SZKOLNY DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU"

27.02.2012r. odbyły się na wszystkich poziomach klas I - VI apele z okazji Szkolnego Dnia Bezpiecznego Internetu.  Dzieci obejrzały filmy edukacyjne pt. "Papla" i "Tajemniczy przyjaciel", z serii "Owce w sieci", dostępne w ramach programu "Dziecko w sieci". Przeprowadzone zostały pogadanki na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii. Zostały podsumowane wszystkie przedsięwzięcia zorganiazowane w naszej szkole, związane z bezpieczeństwem dzieci w Internecie. Podczas apeli ogłoszono wyniki Szkolnego Konkursu „Jestem bezpieczny w Internecie”. Na korytarzu II piętra została przygotowana pokonkursowa wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów z klas I – III. Natomiast najciekawsze grafiki komputerowe, wykonane przez uczniów z klas IV - VI zostały zprezentowane podczas apeli. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, które ufundowała Rada Rodziców naszej szkoły. Lista laureatów i wyróżnione prace znajdują się w zakładce Bezpieczny Internet, a zdjęcia z apeli można obejrzeć w Albumie fotograficznym.     

 

27.02.2012r. DZIEŃ OTWARTY

27 lutego podczas Dnia Otwartego przygotowaliśmy dla rodziców i opiekunów wystawę pokonkursową prac plastycznych wykonanych przez uczniów. Przygotowaliśmy stoisko z materiałami dotyczącymi bezpiecznego korzystania z Internetu – ulotki, broszury, komiksy, materiały informacyjne mówiące o tym, jak chronić dzieci przed zagrożeniami Internetu.

 

18.02.2012r. WARSZTATY FILMOWE

Nauczyciele informatyki wzięli udział w warsztatach filmowych Stowarzyszenia Nowe Horyzonty dotyczących jasnej i ciemnej strony Internetu.

 

 13. 02.2012r. DZIELNICOWE OBCHODY DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU 

9.02.2012r. w Czytelni nr XVII Biblioteki Publicznej Dzielnicy Bemowo przy ul. Powstańców Śląskich 17 odbyły się dla wszystkich chętnych rodziców uczniów bemowskich szkół podstawowych warsztaty dotyczące zagrożeń w Internecie i ich przeciwdziałania w ramach Bemowskich Obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.

 

13. 02.2012r. BEMOWSKIE OBCHODY DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU 

8.02.2012r. odbyły się Bemowskie Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu dla Szkół Podstawowych. Głównym celem było stworzenie Bemowskiej Koalicji na Rzecz Bezpiecznego Internetu uczniów szkół podstawowych – Bemowskie Sieciaki, mającej na celu promowanie bezpiecznych zachowań w Internecie w środowisku lokalnym. 3 – osobowa delegacja uczniów z naszej szkoły pod opieką nauczyciela informatyki uczestniczyła w warsztatach bezpiecznego korzystania z Internetu, zorganizowanych w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul Tkaczy 17. Wszyscy uczniowie wspólne wypracowali „Zasady Bezpieczeństwa Bemowskiego Internauty”, które zostały przekazane wszystkim bemowskim szkołom.

CERTYFIKAT_PRZYSTAPIENIA__DO_KOALICJI_BEMOWSKIE_SIECIAKI_DLA_SP82_.pdf

DEKLARACJA_PRZYSTAPIENIA_DO_KOALICJI_NA_RZECZ_BEZPIECZNEGO_INTERNETU.pdf

BEMOWSKIE_ZASADY_BEZPIECZNEGO_INTERNAUTY.pdf

 

13. 02.2012r. DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU W HULAKULA

7.02.2012 r. uczniowie kl. 4c i reprezentant kl. 4d wzięli udział w imprezie edukacyjnej ”Dzień Bezpiecznego Internetu 2012”, przygotowanej przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Rozrywkowe Centrum Miasta Hulakula przy współpracy z serwisem www.Sieciaki.pl. Z okazji 5 urodzin projektu Helpline.org.pl organizatorzy przygotowali bogatą ofertę zajęć. Dzieci mogły korzystać z kawiarenki komputerowej, oglądały kreskówki oraz filmy na temat bezpieczeństwa w sieci, brały udział w licznych konkursach i quizach z atrakcyjnymi nagrodami. Podczas zabawy uczniowie zapoznali się z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu, zobaczyli w jakich sytuacjach i dlaczego warto skontaktować się z konsultantami Helpline. org. pl. Uczennica naszej szkoły zdobyła II miejsce w konkursie literackim. Na zakończenie uczestnicy urodzinowej imprezy skorzystali z szeregu atrakcji udostępnionych przez Centrum Hulakula, m. in. kręgle, gry, symulatory, cymbergaje.

 

7.02.2012r. KONFERENCJA DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2012

Dwóch nauczycieli naszej szkoły wzięło udziałw imprezie „Dzień Bezpiecznego Internetu”, organizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje oraz NASK w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskigo. Podczas konferencji omówione zostały najnowsze inicjatywy związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży online.

 

6.02.2012r. KONFERENCJA "SZKOŁA BEZPIECZNEGO INTERNETU"

Nauczyciel informatyki w dniu 6 lutego wziął udział w konferencji: „Szkoła Bezpiecznego Internetu” organizowanej przez Fundację Kidprotect.pl oraz Wyższą Szkołę Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie.  

 

2.02.2012r. ULOTKI DLA RODZICÓW

Przygotowaliśmy specjalne ulotki, informujące o obchodach DBI 2012, które uczniowie wkleili  do dzienniczków. Zaprosiliśmy do udziału w kursie e – learning „Dziecko w sieci” rodziców, opiekunów, dziadków.  Na terenie szkoły rozwiesiliśmy plakaty informujące o możliwości udziału w kursach.

 

31.01.2012r. ZAPOZNANIE NAUCZYCIELI Z HARMONOGRAMEM DZIAŁAŃ W RAMACH DBI

Wszyscy nauczyciele podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej zostali zapoznani z harmonogramem działań, zaplanowanych do zrealizowania w lutym w ramach bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Przekazana została również informacja o możliwości udziału w kursie e-learning dla profesjonalistów pt. „Dziecko w Sieci”. Wielu nauczycieli naszej szkoły ukończyło kurs.

 

31.01.2012r. ŚCIENNE GAZETKI TEMATYCZNE

Przygotowaliśmy tematyczne gazetki ścienne z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci w salach komputerowych, na korytarzach szkolnych, w szatni.

 

23.01.2012r. PROMOWANIE DBI 2012

Na stronie internetowej naszej szkoły umieściliśmy banner DBI oraz informacje związane z przebiegiem szkolnych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2012.

 

13.01.2012r. BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

13 stycznia odbył się w naszej szkole apel dla uczniów klas 4-6 pt. Bezpieczne ferie zimowe. Apel miał na celu uświadomienie i przybliżenie uczniom istniejących zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się w trakcie ferii zimowych oraz zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Zostały przypomniane również zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

9.01.2012r. KONKURS "JESTEM BEZPIECZNY W INTERNECIE"

W związku z przygotowaniami do obchodów Szkolnego Dnia Bezpiecznego Internetu ogłosiliśmy konkurs  pt. "Jestem bezpieczny w Internecie". Uczniowie z klas I-III przygotowują prace plastyczne, a uczniowie z klas IV - VI grafikę komputerową. Przewidujemy atrakcyjne nagrody.

 

22.12.2011r. ANIMOWANE KARTKI ŚWIĄTECZNE

Uczniowie w klasach 4 - 6 na zajęciach komputerowych pjektowali animowane kartki świąteczne. Najciekawsze prace zostały zaprezentowane na stronie internetowej naszej szkoły.

 

15.12.2011r. MATERIAŁY EDUKACYJNE

Z uwagi na wyróżniającą się aktywność, którą podejmuje nasza szkoła na polu bezpiecznego Internetu, otrzymaliśmy od Fundacji Kidprotect.pl materiały edukacyjne, w postaci pakietu składającego się z:
- Tablic z zasadami bezpiecznego Internetu
- Plakatów z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu
- Ulotek z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu dla dorosłych
- Ulotek z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu dla dzieci
- Broszur „Bezpieczne Media”

Plasze zostały już wywieszone w salach komputerowych, w bibliotece oraz w szatni. Ulotki uczniowie otrzymają na zajęciach dotyczących bezpieczeństwa w Internecie. Podczas zebrań semestralnych z rodzicami rozdane zostaną ulotki dla rodziców.

 

12.12.2011r. ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE "SPOTKANIE Z NIEZNAJOMYM"

W ramach działań profilaktycznych w klasach zerowych, pierwszych i piątych zostały przeprowadzone zajęcia przez przedstawicieli Straży Miejskiej pt "Spotkanie z nieznajomym". Zajęcia miały na celu uczenie dzieci rozpoznawania potencjalnych zagrożeń ze strony innych osób oraz właściwe postępowanie wobec niebezpieczeństwa.

 

8.12.2011r. PROLONGATA PROGRAMU "OPIEKUN UCZNIA"

Wszystkie komputery, do których mają dostęp uczniowie naszej szkoły są zabezpieczone programami filtrującymi szkodliwe treści. Dokonaliśmy prolongaty programu "Opiekun Ucznia". 

 

5.12.2011r. "WIEM CO ROBIĆ KIEDY JESTEM SAM" - ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

W klasach piątych zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne pt. "Wiem co robic kiedy jestem sam" przez przedstawicieli Straży Miejskiej Poruszane były również tematy uzależnień od gier i Internetu.

 

5.12.2011r. ZABEZPIECZENIE KOMPUTERÓW PROGRAMAMI ANTYWIRUSOWYMI

Komputery w szkolnych pracowniach komputerowych są zabezpieczone przed wirusami, spamem, itp. programami antywirusowymi. Przedłużyliśmy licencję programu Kaspersky Anti-Virus.

 

30.11.2011r. "SZKOŁA BEZPIECZNEGO INTERNETU" - WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH DLA UCZNIÓW KLAS I - III

 

Na korytarzu I piętra została przygotowana dla uczniów klas I - III wystawa prac plastycznych "Szkoła Bezpiecznego Internetu". Oglądając wystawę uczniowie mogą uświadomić sobie czym jest Internet i jak bezpiecznie z niego korzystać. Wystawa została przygotowana na jednym z głównych korytarzy szkoły, dlatego podczas przerw uczniowie mogą wzbogacić swoją wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z sieci.

 

7.11.2011r. - 2.12.2011r. - "3,2,1...INTERNET"


W klasach IV-VI nauczyciele prowadzący lekcje informatyki przeprowadzili zajęcia profilaktyczno - edukacyjne "3,2,1...Internet". Uczniowie starszych klas przypomnieli sobie zasady bezpiecznego korzystania z sieci, oglądając atrakcyjne kreskówki poświącone różnym formom internetowych zagrożeń. Przygody bohaterów kreskówek komentowane są przez Krzysztofa Hołowczyca – ambasadora programu "3…2…1…Internet!". dzieci miały okazję poznać najważniejsze zagrożenia internetowe, z którymi mogą się spotkać korzystając z Internetu. Surfowanie po Internecie jest bezpieczne, jeżeli znamy zagrożenia i potrafimy ich unikać.

 

3.11.2011r. BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO - KONKURS MIKROGRANTÓW FUNDACJI DZIECI NICZYJE 

Nasza szkoła wzięła udział w Konkursie mikrograntów Fundacji Dzieci Niczyje, który jest finansowany ze środków The VELUX FOUNDATIONS. Przygotowaliśmy projekt „Bezpieczny Internet”, którego głównym założeniem jest edukacja uczniów Szkoły Podstawowej z Odz.Integacyjnymi nr 82 i ich rodziców dotycząca szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci korzystających z Internetu.

W ramach projektu „Bezpieczny Internet” planujemy zrealizować następujące działania:

 - Dzielnicowy Konkurs „Jestem bezpieczny w Internecie” dla szkół podstawowych;

- apele tematyczne dla wszystkich uczniów z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu;

 - spektakl  dla uczniów klas 0-III pt. „Przygody Plika i Foldera w sieci”;

 - udział nauczyciela informatyki w Dniu Bezpiecznego Internetu zorganizowanym przez Fundację Dzieci Niczyje orazNaukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK)

 - pedagogizacja rodziców podczas zebrań.

Czekamy na decyzję, do dnia 23 grudnia 2011r.

  

 

28.10.2011r. GAZETKA DLA RODZICÓW

Na korytarzu, przy szatni szkolnej przygotowaliśmy dla rodziców uczniów naszej szkoły tablicę z informacjami o programie "Szkoła Bezpiecznego Internetu" . Umieściliśmy na gazetce porady dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci przez dzieci, adresy instytucji, w których można znaleźć pomoc w razie wykrycia cyberprzemocy oraz procedury postępowania w przypadku cyberprzemocy.

 

27.10.2011r. "ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIELETNICH - PODSTAWY PRAWNE" (CYBERPRZESTRZEŃ) - ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

W klasach 5a, 5b, 5c i 5d przeprowadzone zostały zajęcia  dotyczące odpowiedzialności nieletnich przeprowadzone przez przedstawicieli Straży Miejskiej. Poruszane były również zagadnienia dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci przez dzieci, adresy instytucji, w których można znaleźć pomoc w razie wykrycia cyberprzemocy oraz procedury postępowania w przypadku cyberprzemocy.

 

19-22.09.2011r. "BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY" - ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE
W klasach pierwszych przedstawiciele Straży Miejskiej przeprowadzili zajęcia profilaktyczne na temat bezpiecznego porusznia się po drogach. Po szkoleniu dzieci mogły utrwalić swoją wiedzę podczas gier i zabaw edukacyjnych.


 

20.09.2011r. NOWY ROK SZKOLNY 2011/2012
Podczas pierwszych zajęć informatycznych nauczyciele informatyki przeprowadzili z uczniami pogadankę dotyczącą zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Pogadanki zostały przeprowadzone na wszystkich poziomach. W planach na nowy rok szkolny mamy różne imprezy: apele, konkursy, szkolenia.