Nawigacja

 • 75. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

  27 września 1939r. na na terenie Polski okupowanej przez Niemcy i Związek Radziecki utworzono konspiracyjną Służbę Zwycięstwu Polski. Wydarzenie to uznaje się za początek istnienia Polskiego Państwa Podziemnego, którego głownym celem była walka z najeźdźcami oraz pomoc ludności polskiej.

  Polskie Państwo Podziemne istniało do stycznia 1945r. i działało na dwóch płaszczyznach: wojskowej i cywilnej. Za działalność wojskową odpowiadała Armia Krajowa, która prowadziła walkę partyzancką z Niemcami i Rosjanami na terenie całej Polski. Największymi działaniami wojskowymi podjętymi przez Armię Krajową było powstanie warszawskie, które rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 i akcja „Burza” podjęta na wschodnich obszarach Polski. Za działalność cywilną odpowiadał Delegat Rządu na Kraj, który reprezentował rząd polski znajdujący się w Londynie. Wydawano tajne gazety i czasopisma. W podziemnych drukarniach wydawano też książki. Przez całą okupację działały tajne komplety, tzn. podziemne szkoły. Drugiego takiego państwa nie było w całej Europie.

  Dzień Polskiego Państwa Podziemnego jest świętem państwowym, obchodzonym co roku 27 września. Obchody 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego przebiegają pod hasłem "My z niego wszyscy". W naszej szkole została wywieszona flaga narodowa, by oddać cześć wszystkim, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. (HL)

 • Ślubowanie klas pierwszych

  "To był bardzo udany dzień... Od samego rana w wyjątkowo odświętnych strojach, z biretami na głowie, a ogromem emocji w sercu, Pierwszoklasiści szli na uroczystość ślubowania. W pierwszej części mali artyści pokazali publiczności, że pięknie śpiewają, recytują, posiadają dużą wiedzę o swoim kraju, szkole, Dyrekcji, wiedzą jak dobrze się zachować, dlatego w części drugiej zostali pasowani przez Panię Dyrektor na uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr. 82. Wszyscy, którzy widzieli ich starania z pewnością stwierdzili, że mogą zostać przyjęci do braci uczniowskiej! Pani Dyrektor wręczyła każdemu młodemu adeptowi edukacji krawat z logo szkoły, jako oficjalny symbol awansu! Potem mali uczniowie udali się na zasłużony poczęstunek, gdzie w gronie najbliższych sobie osób - wychowawcy, rodziców, dziadków, rodzeństwa - mieli okazję świętować w klasach".
  (J.Ch.)

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2015

  Tradycyjnie, 1 września, odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015.

  Uczniowie poszczególnych klas IV – VI spotkali się na sali gimnastycznej, by spotkać się z wychowawcami, wysłuchać przemówienia nowej Pani Dyrektor, Barbary Makowskiej – Opala i obejrzeć część artystyczną.

  Pani Dyrektor przytoczyła słowa Walta Disney’a: „Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz także tego dokonać.” Zapewniała słuchaczy, że szkoła da szansę spełniać marzenia, pozwoli osiągać coraz więcej, by w rezultacie dosięgnąć celu, dzięki czemu będzie można uwierzyć we własne możliwości.

  Część artystyczną przygotowały klasy Vc oraz Vf, pod opieką p. Małgorzty Muciek  i p. Marty Gołębiewskiej. Zaprezentowane utwory przeniosły zebranych na wakacyjne szlaki, pozwoliły na chwilę wspomnień, jednocześnie przeprowadziły, jeszcze rozleniwionych uczniów w szkolną rzeczywistość. Dzięki wesołemu nastrojowi prezentowanych utworów, uczniowie opuszczali salę z uśmiechem na ustach.

  Można mieć nadzieję, że rok szkolny 2014/2015 upłynie w miłej atmosferze i ani się nie spostrzeżemy, znów będą wakacje.(KSS)

 • NOWY PROJEKT NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU CYFROWEMU

  W związku z realizacją projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”, informujemy, że 8 września 2014 r. rozpoczyna się II tura naboru uczestników do projektu.

  O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie, którzy w dniu składania wniosku spełniają łącznie następujące warunki:

  1. Posiadają obywatelstwo polskie.

  2. Są mieszkańcami m.st. Warszawy – ten warunek dotyczy także rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

  3. Są uczniami w roku szkolnych 2014/2015: V-VI klasy szkoły podstawowej, I-III klasy gimnazjum, I klasy szkoły ponadgimnazjalnej, szkół prowadzonych przez m.st. Warszawa.

  4. Nie mają w gospodarstwie domowym dostępu do Internetu.

  5. Są członkami gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód netto na osobę za 2013r. był niższy niż 1299 zł.

  Nabór wniosków będzie trwał w okresie 8 – 30 września, do godziny 15.00.

  Więcej informacji i wnioski do pobrania na stronie internetowej http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/argos-przeciwdzia-anie-wykluczeniu-cyfrowemu-dzieci-i-0

  Załączniki:

  argos_plakat_2.pdf

  argos_ulotka_2.pdf

  argos_regulamin_naboru_i_uczestnictwa_-_ii_tura_2.pdf

  argos_-_umowa_uczestnictwa_0.pdf

   

 • WYPRAWKA SZKOLNA, STYPENDIUM SZKOLNE, ZASIŁEK SZKOLNY

  Szanowni Państwo!

  Informacja (wraz za załącznikami) dotycząca procedury wnioskowania oraz przyznawania środków finansowych jest umieszczona na stronie internetowej Serwisu Biura Edukacji: http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow

 • DRODZY RODZICE!

  Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej w r.szk. 2014/15 odbędą się 29 sierpnia w godzinach 10.00 - 15.00 oraz 1 września w godzinach 9.00 - 16.00 na parterze szkoły. Warunkiem uczestniczenia dzieci w zajęciach świetlicowych w nowym roku szk. jest wypełnienie ,,Karty Uczestnika Świetlicy'', dostępnej podczas zapisu lub do pobrania ze strony szkoły. Zapraszamy.

  KARTA_UCZESTNIKA_SWIETLICY_2014-2015.doc

 • WYNIKI SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

  Szanowni Państwo! 1 kwietnia 2014r. ponad 350 tys. szóstoklasistów przystąpiło do sprawdzianu po klasie VI. W naszej szkole sprawdzian napisało 100 uczniów.

  Miło nam poinformować, że nasi uczniowie uzyskali średni wynik 33,62 punktu (na 40 punktów), co plasuje naszą szkołę w najwyższym 9 staninie (31,4–37,7) i na I miejscu w Dzielnicy Warszawa - Bemowo. Wynik w tym przedziale punktowym osiągnęło tylko 3,7 % szkół w Polsce.

  GRATULUJEMY SERDECZNIE WSZYSTKIM SZÓSTOKLASISTOM, ICH RODZICOM ORAZ NAUCZYCIELOM!

  Dla porównania:

  • średni wynik dla szkoły: 33,62 punktu
  • średni wynik dla Dzielnicy Warszawa – Bemowo: 31,65 punktu
  • średni wynik dla powiatu m. Warszawy: 30,57 punktu
  • średni wynik dla kraju: 25,82 punktu

   

 • WYNIKI KONKURSU NA NAJEM I ORGANIZACJĘ PUNKTU ZBIOROWEGO ŻYWIENIA W SP nr 82

 • „Z życia pewnej klasy”- przedstawienie z okazji MDD

  Dnia 28.05.2014 r. z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Dziecka grupa teatralna z klasy II a zaprezentowała spektakl pt. „Z życia pewnej klasy”, które adresowane było do uczniów z klas I-III. Nad dopracowaniem wszelkich szczegółów i przygotowaniem uczniów do występu czuwała p. Joanna Cegielska.

  Przedstawienie opowiadało o losach uczniów pewnej klasy. Dzieci były nadzwyczajne, a zarazem pouczające. Część z nich znakomicie wcieliła się rolę nauczycieli poszczególnych przedmiotów, a część pełniła rolę narratorów przypominających o podstawowych zasadach prawidłowego zachowania w szkole, w domu, na ulicy.

  Wszystkie pouczenia zaprezentowane w przedstawieniu przypominały o używaniu zwrotów grzecznościowych w życiu codziennym przez społeczność szkolną,, przez otoczenie i najbliższe środowisko. Chociaż spektakl zagrany był przez uczniów, to wyglądało to naprawdę profesjonalnie. Gra aktorska była bardzo dobra. Publiczność reagowała adekwatnie do tego, do działo się na scenie, szczególnie żywiołowo na sceny, które były dowcipne. Szkolni aktorzy podeszli do scenariusza bardzo poważnie. Widać było u nich zaangażowanie i determinację, aby jak najdokładniej odzwierciedlić nastrój przedstawienia. Dopełnieniem była muzyka  idealnie dopasowana do spektaklu, która wpływała również na odbiór sztuki.(jc)

 • DZIEŃ TAŃCA I PIOSENKI W SP 82 - IX EDYCJA

  W dniach 9 i 10 czerwca 2014 roku odbył się Dzień Tańca i Piosenki. Jak co roku (już od dziewięciu lat) jest to święto tanecznych i wokalnych prezentacji. Był to dzień podsumowujący działalność taneczną i wokalną  w roku szkolnym 2013/2014. Głównymi artystami na scenie Bemowskiego Centrum Kultury byli  uczniowie należący do zespołu tanecznego „Tempo” oraz soliści i zespoły wokalne z kl. II a. Motywem przewodnim prezentacji tanecznych była  muzyka filmowa. Widownia mogła obejrzeć wiele układów choreograficznych, w tym m.in. widowisko taneczne „Piraci  z Karaibów” oraz „Koty”.  Poprzez taniec z drugą osobą czy oglądanie tańca innych ludzi mamy możliwość pełnego poczucia i zrozumienia emocji, które w nim przekazują. Dlatego dnia 10 czerwca mieliśmy przyjemność gościć Mistrzów Polski w tańcach latynoamerykańskich i V- ce Mistrzów w tańcach standardowych: Konrada Kucharczyka i Aleksandrę Podsiadły  Profesjonalny pokaz zauroczył wszystkich gości.

  Oprócz  wspaniałych występów tanecznych widownia usłyszała znakomite wykonania  polskich piosenek. Zaprezentowały  je zespoły wokalne oraz  laureaci i uczestnicy konkursów na szczeblu stołecznym i mazowiecki: Maja Olszewska, Zosia Szczerbińska, Roksana Wojcieszak, Karolina Zaborek, Tymoteusz Nowak. Dnia 9 czerwca 2014 na zakończenie spotkania wszyscy obecni (występujący i widzowie) zaśpiewali wspólnie piosenkę  zespołu Budka Suflera „Takie Tango”. Natomiast dn.10 czerwca 2014 zostały wręczone nagrody laureatom konkursu tanecznego  festiwalu „ Asteriada 2014”.

  Organizacją przedsięwzięcia i przygotowaniem uczniów do występów zajęła się p. Joanna Cegielska. Należą się jednak ogromne podziękowania za pomoc p. Renacie Hadło, p. Justynie Głowacz, p. Mariuszowi Domurad oraz pozostałym Rodzicom, którzy przyczynili się do zaplanowania i zrealizowania  uroczystości. W roli prowadzących zadebiutowali  uczniowie z grupy teatralnej: Jarosław Nowak, Jakub Wojno i Antoni  Kołtan.

   Podczas szkolnego święta muzycznego dzieciom przyglądała się publiczność, która nagradzała brawami wszystkie prezentacje artystyczne. Na scenie widać było duży nakład pracy, talent ale też wielką radość płynącą właśnie z tańca i piosenki.(jc)

 • XIII Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA - KONKURS TANECZNY

  Dnia 14 marca 2014 roku w Okęckiej Sali Widowiskowej Domu Kultury „Włochy"  odbył się  Konkurs Zespołów Tanecznych  w ramach XIII Mazowieckiego Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej „ASTERIADA”. Do Konkursu zgłosiło się 139 grup tanecznych (58 ze Szkół  i 81 z Domów, Ośrodków Kultury i Placówek Pozaszkolnych) .

  Mamy przyjemność poinformować, że po obejrzeniu wszystkich prezentacji Jury  przyznało wyróżnienie zespołowi tanecznemu  „Tempo” ze SP nr 82 w kategorii widowisko ruchowo-taneczne. W tym roku  wystąpiły dwie grupy. Artystów szkolnych przygotowała do występów p. Joanna Cegielska. W składzie Jury były  zawodowe tancerki:

  • Aleksandra Dziurosz – tancerka, choreograf, reżyser, nauczycielka tańca współczesnego, pomysłodawczyni i założycielka Warszawskiego Teatru Tańca
  • Ewa Kuklińska – aktorka, tancerka i piosenkarka, absolwentka Państwowej Szkoły  Baletowej w Warszawie oraz L’AcademieInternationale de la Danse et Schola Cantorum w Paryżu
  • Elwira Piorun – tancerka, aktorka, pedagog tańca, choreograf.

  Cieszymy się , że zespół kolejny raz znalazł się wśród laureatów. W ubiegłym roku ( 2013)  szkolni tancerze prezentowali widowisko taneczne pt. „Fale”. Wówczas zespołowi„ Tempo” przyznano III miejsce, a oceniało  go  jury  w skladzie:

  • Elżbieta Pastecka – krytyk tańca i pantomimy, inscenizatorka teatru ruchy
  • Lidia Szewczyk – tancerka, choreograf tańca nowoczesnego
  • Katarzyna Świtalska – teatrolog, Koordynator Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kulturalnej

  Ogromne podziękowania należą się Rodzicom szkolnych tancerzy, którzy bardzo pomogli opiekunowi zespołu  podczas eliminacji konkursowych.  Dziękujemy! (jc)

 • PODRĘCZNIKI 2014/2015

  W zakładce PODRĘCZNIKI 2014/2015 znajduje się wykaz podręczników dla uczniów na przyszły rok szkolny.

 • STYPENDIA M.ST. WARSZAWY IM. JANA PAWŁA II

  Informacje dotyczące stypendium oraz dokumenty związane ze stypendiami znajdują się na stronie www.centrumjp2.pl w zakładce STYPENDIA.

 • WYNIKI ZBIÓRKI MAKULATURY 11.10.13r. i 30.04.14r.

  Dziękujemy Wszystkim Rodzicom, Uczniom, Nauczycielom oraz Pracownikom szkoły za udział w Wielkiej Szkolnej Zbiórce Makulatury. W tym roku szkolnym zebraliśmy około 15 000 kg makulatury.

  10 najaktywniejszych klas otrzyma nagrody pieniężne!

  Zachęcamy społeczność szkolną do kontynuacji działań w przyszłym roku.

  Wyniki_zbiorki_makulatury_2013-14.docx

 • LATO W MIEŚCIE 2014 DLA KLAS I - VI

  Program „Lato w mieście 2014” dla uczniów kl. I-VI szkół podstawowych i gimnazjum w tym roku szkolnym realizowany będzie w terminie od 30 czerwca do 29 sierpnia 2014 r., w następujących placówkach tj. punktach dziennego pobytu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy:

  1. Szkoła Podstawowa nr 316, ul. Szobera 1/3, w terminie 30.06. – 18.07. 2014 r.,
  2. Szkoła Podstawowa nr 301 ul. Brygadzistów  18, w terminie 21.07. – 8.08. 2014 r.,
  3. Szkoła Podstawowa nr 321, ul. Szadkowskiego 3, w terminie 11.08. – 29.08. 2014 r.

   

  Więcej informacji poniżej:

  Lato_w_miescie_2014_informacje.docx

  Karta_kwalifikacyjna_dziecka__lato_2014.docx

 • ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE DLA DZIECI 5-6 LETNICH W OKRESIE WAKACJI

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci 5 – 6 letnich z oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych z Bemowa w placówkach pełniących dyżur w okresie wakacji. Są to:

  - Szkoła Podstawowa nr 316, od 30. 06  do  18.07. 2014 r.

  - Szkoła Podstawowa nr 301, od 21. 07  do  8.08. 2014 r.

  - Szkoła Podstawowa nr 321, od 11.08  do  29.08. 2014 r.

  W związku z powyższym prosimy o złożenie do 14 maja Karty Zgłoszenia dziecka 5-6-letniego z oddziału przedszkolnego do sekretariatu szkoły.

  Karta do pobrania

  Karta_6_latki_SP_-_LATO_2014.docx

 • PROGRAM STYPENDIALNY FUNDACJI "OMNIBUS"

  Program stypendialny "Omnibus" na rok szkolny 2014/2015 będzie obejmował  uczniów  4-tych,  5-tych i 6-tych klas szkół podstawowych z rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Środki finansowe przeznaczone są dla uczniów wyróżniających się wysokimi ocenami i szerokimi zainteresowaniami poza programem szkolnym.

  Kandydaci powinni udokumentować osiągnięte wyniki, przesłać kopie dyplomów/wyróżnień/certyfikatów, przedstawić dokumenty określające

  Wnioski należy przesyłać do 18 lipca 2014 r. czyli niezwłocznie po wystawieniu ocen w szkole.

  W załączniku regulamin konkursu oraz lista niezbędnych dokumentów, które kandydaci powinni przesłać drogą mailową w plikach .pdf  lub .jpg na adres: fundacjaomnibus@gmail.com. lub pocztą na adres: Warszawa 28,  ul.Obozowa 63/65, skr.pocztowa  71.

  Regulamin_programu_stypendialnego_2014-2015.pdf

  deklaracja_uczestnictwa_dziecka.pdf

  Wniosek_Program_stypendialny_Omnibus_2014-2015.docx

  Wniosek oraz regulamin konkursu są również do pobrania na stronie www.fundacjaomnibus.pl., gdzie zamieszczone są również informacje o stypendystach i wszelkich działaniach Fundacji.

  O przyznaniu stypendium stypendyści zostaną poinformowani  do 31 sierpnia 2014 r. Poprzez stypendium chcemy finansować wydatki związane z rozwojem zdolności i talentów uczniów.

 • FESTIWAL NAUKI - W TROSCE O NASZĄ ZIEMIĘ

  23 maja 2014r. nasza szkoła organizuje wyjątkowe obchody Dnia Ziemi w postaci Festiwalu Nauki.

  Wzorem lat ubiegłych uczniowie przygotowują stoiska tematyczne, prezentując w ten sposób swoje szerokie zainteresowania przyrodnicze i ekologiczne. Swoimi doświadczeniami dzielimy się z innymi szkołami i zapraszamy ich do obejrzenia naszego dorobku oraz do uczestniczenia w przyjemnej i pożytecznej zabawie edukacyjnej.

  Poniżej znajduje się regulamin Festiwalu Nauki, Karta Zgłoszenia Projektu oraz obszerniejsza informacja dotycząca Festiwalu.

  Garsc_informacji_Festiwal_Nauki_2014.docx

  REGULAMIN_2014.docx

  Karta_Zgloszenia_Projektu.docx

 • UWAGA SZÓSTOKLASIŚCI!

  Instrukcja dla kandydatów dotycząca elektronicznego systemu rekrutacji do gimnazjów prowadzonych przez m. st. Warszawę na rok szkolny 2014/2015 oraz wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce REKRUTACJA 2014/2015.

strona:

Galeria zdjęć

Wtorek 21.10.2014

Kontakt


 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82
  im. Jana Pawła II
  ul. Górczewska 201
  01-459 Warszawa