Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie
Strona główna
 • Szanowni Państwo!

  Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie informuje,

  że od 01.09.2014 roku oficjalnym adresem e mailowym jest: sp82@edu.um.warszawa.pl

 • 75. ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

  27 września 1939r. na na terenie Polski okupowanej przez Niemcy i Związek Radziecki utworzono konspiracyjną Służbę Zwycięstwu Polski. Wydarzenie to uznaje się za początek istnienia Polskiego Państwa Podziemnego, którego głownym celem była walka z najeźdźcami oraz pomoc ludności polskiej. Polskie Państwo Podziemne istniało do stycznia 1945r. i działało na dwóch płaszczyznach: wojskowej i cywilnej. Za działalność wojskową odpowiadała Armia Krajowa, która prowadziła walkę partyzancką z Niemcami i Rosjanami na terenie całej Polski. Największymi działaniami wojskowymi podjętymi przez Armię Krajową było powstanie warszawskie, które rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 i akcja „Burza” podjęta na wschodnich obszarach Polski. Za działalność cywilną odpowiadał Delegat Rządu na Kraj, który reprezentował rząd polski znajdujący się w Londynie. Wydawano tajne gazety i czasopisma. W podziemnych drukarniach wydawano też książki. Przez całą okupację działały tajne komplety, tzn. podziemne szkoły. Drugiego takiego państwa nie było w całej Europie. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego jest świętem państwowym, obchodzonym co roku 27 września. Obchody 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego przebiegają pod hasłem "My z niego wszyscy". W naszej szkole została wywieszona flaga narodowa, by oddać cześć wszystkim, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę.

 • ZEBRANIA Z RODZICAMI

  Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów uczęszczających do naszej szkoły na spotkanie z Dyrektorem i Kadrą Pedagogiczną w dniach zebrań klasowych 29 i 30 września 2014r.

  Harmonogram spotkań:

  29.09.2014r.  godz. 16.40 - klasy I
   godz. 17.00 - klasy II
   godz. 17.20 - klasy III
  30.09.2014r.  godz. 16.40 - klasy IV i V
   godz. 17.00 - klasy VI (przekazanie informacji o zasadach nowego sprawdzianu w klasie VI)

  Miejsce spotkania: sala gimnastyczna

  Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły odbędą się zebrania z wychowawcami.

 • Aktualizacja danych

  24.09.2014 Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • NIEODPŁATNE PODRĘCZNIKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

  Szanowni Państwo!

  W zakładce Dokumenty szkolne zamieszczony jest Regulamin korzystania z nieodpłatnych podręczniów lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I.

 • ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

  "To był bardzo udany dzień... Od samego rana w wyjątkowo odświętnych strojach, z biretami na głowie, a ogromem emocji w sercu, Pierwszoklasiści szli na uroczystość ślubowania. W pierwszej części mali artyści pokazali publiczności, że pięknie śpiewają, recytują, posiadają dużą wiedzę o swoim kraju, szkole, Dyrekcji, wiedzą jak dobrze się zachować, dlatego w części drugiej zostali pasowani przez Panię Dyrektor na uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr. 82. Wszyscy, którzy widzieli ich starania z pewnością stwierdzili, że mogą zostać przyjęci do braci uczniowskiej! Pani Dyrektor wręczyła każdemu młodemu adeptowi edukacji krawat z logo szkoły, jako oficjalny symbol awansu! Potem mali uczniowie udali się na zasłużony poczęstunek, gdzie w gronie najbliższych sobie osób - wychowawcy, rodziców, dziadków, rodzeństwa - mieli okazję świętować w klasach".
  (J.Ch.)

 • NOWY PROJEKT NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU CYFROWEMU

  W związku z realizacją projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”, informujemy, że 8 września 2014 r. rozpoczyna się II tura naboru uczestników do projektu.

  O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie, którzy w dniu składania wniosku spełniają łącznie następujące warunki:

  1. Posiadają obywatelstwo polskie.

  2. Są mieszkańcami m.st. Warszawy – ten warunek dotyczy także rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

  3. Są uczniami w roku szkolnych 2014/2015: V-VI klasy szkoły podstawowej, I-III klasy gimnazjum, I klasy szkoły ponadgimnazjalnej, szkół prowadzonych przez m.st. Warszawa.

  4. Nie mają w gospodarstwie domowym dostępu do Internetu.

  5. Są członkami gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód netto na osobę za 2013r. był niższy niż 1299 zł.

  Nabór wniosków będzie trwał w okresie 8 – 30 września, do godziny 15.00.

  Więcej informacji i wnioski do pobrania na stronie internetowej http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/argos-przeciwdzia-anie-wykluczeniu-cyfrowemu-dzieci-i-0

  Załączniki:

  argos_plakat_2.pdf

  argos_ulotka_2.pdf

  argos_regulamin_naboru_i_uczestnictwa_-_ii_tura_2.pdf

  argos_-_umowa_uczestnictwa_0.pdf

   

 • UWAGA!

  Na podstawie Załącznika nr 1 do zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 6244/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.

  Zalecenia dotyczące organizacji żywienia w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa. Przerwa śniadaniowa trwa 15 minut, przerwa obiadowa trwa 20 minut.

  Lekcja

  Godzina rozpoczęcia

  Godzina zakończenia

  1.

  800

  845

  2.

  850

  935

  przerwa śniadaniowa

  935

  950

  3.

  950

  1035

  4.

  1045

  1130

  5.

  1140

  1225

  przerwa obiadowa

  1225

  1245

  6.

  1245

  1330

  7.

  1340

  1425

  8.

  1435

  1520

  9.

  1530

  1615

  10.

  1620

  1705

 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

  Tradycyjnie, 1 września, odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015.

  Uczniowie poszczególnych klas IV – VI spotkali się na sali gimnastycznej, by spotkać się z wychowawcami, wysłuchać przemówienia nowej Pani Dyrektor, Barbary Makowskiej – Opala i obejrzeć część artystyczną.

  Pani Dyrektor przytoczyła słowa Walta Disney’a: „Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz także tego dokonać.” Zapewniała słuchaczy, że szkoła da szansę spełniać marzenia, pozwoli osiągać coraz więcej, by w rezultacie dosięgnąć celu, dzięki czemu będzie można uwierzyć we własne możliwości.

  Część artystyczną przygotowały klasy Vc oraz Vf, pod opieką p. Małgorzty Muciek  i p. Marty Gołębiewskiej. Zaprezentowane utwory przeniosły zebranych na wakacyjne szlaki, pozwoliły na chwilę wspomnień, jednocześnie przeprowadziły, jeszcze rozleniwionych uczniów w szkolną rzeczywistość. Dzięki wesołemu nastrojowi prezentowanych utworów, uczniowie opuszczali salę z uśmiechem na ustach.

  Można mieć nadzieję, że rok szkolny 2014/2015 upłynie w miłej atmosferze i ani się nie spostrzeżemy, znów będą wakacje.(KSS)

 • WYPRAWKA SZKOLNA, STYPENDIUM SZKOLNE, ZASIŁEK SZKOLNY

  Szanowni Państwo!

  Informacja (wraz za załącznikami) dotycząca procedury wnioskowania oraz przyznawania środków finansowych jest umieszczona na stronie internetowej Serwisu Biura Edukacji: http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow

 • DRODZY RODZICE!

  Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej w r.szk. 2014/15 odbędą się 29 sierpnia w godzinach 10.00 - 15.00 oraz 1 września w godzinach 9.00 - 16.00 na parterze szkoły. Warunkiem uczestniczenia dzieci w zajęciach świetlicowych w nowym roku szk. jest wypełnienie ,,Karty Uczestnika Świetlicy'', dostępnej podczas zapisu lub do pobrania ze strony szkoły. Zapraszamy.

  KARTA_UCZESTNIKA_SWIETLICY_2014-2015.doc

 • PODRĘCZNIKI 2014/2015

  W zakładce PODRĘCZNIKI 2014/2015 znajduje się wykaz podręczników dla uczniów na przyszły rok szkolny.

 • WYNIKI KONKURSU NA NAJEM I ORGANIZACJĘ PUNKTU ZBIOROWEGO ŻYWIENIA W SP nr 82

 • WYNIKI SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

  Szanowni Państwo! 1 kwietnia 2014r. ponad 350 tys. szóstoklasistów przystąpiło do sprawdzianu po klasie VI. W naszej szkole sprawdzian napisało 100 uczniów.

  Miło nam poinformować, że nasi uczniowie uzyskali średni wynik 33,62 punktu (na 40 punktów), co plasuje naszą szkołę w najwyższym 9 staninie (31,4–37,7) i na I miejscu w Dzielnicy Warszawa - Bemowo. Wynik w tym przedziale punktowym osiągnęło tylko 3,7 % szkół w Polsce.

  GRATULUJEMY SERDECZNIE WSZYSTKIM SZÓSTOKLASISTOM, ICH RODZICOM ORAZ NAUCZYCIELOM!

  Dla porównania:

  • średni wynik dla szkoły: 33,62 punktu
  • średni wynik dla Dzielnicy Warszawa – Bemowo: 31,65 punktu
  • średni wynik dla powiatu m. Warszawy: 30,57 punktu
  • średni wynik dla kraju: 25,82 punktu

   

 • FESTYN SPORTOWO - REKREACYJNY

  Dnia 14 czerwca 2014r. w godz. 13.00 – 16.30 na terenie boisk Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  nr 82 odbył się Festyn Sportowo - Rekreacyjny.

  W czasie trwania festynu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 82 przedstawili swoje talenty muzyczne, taneczne, plastyczne, językowe, kulinarne oraz sportowe. Ponadto odbył się rajd rowerowy, przejażdżki konne, zabawy plenerowe. Podziwialiśmy program artystyczny Sharena - Bałkańskiej Muzycznej Grupy Folkowej.

  Działania towarzyszące:

  - gry i zabawy sportowe przygotowane przez  Rehabilitantów z Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych oraz Wolontariuszy z Centrum Wolontariatu;

  - prezentacje oraz zajęcia warsztatowe opracowane przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

  - mecz piłki nożnej

 • DZIEŃ TAŃCA I PIOSENKI W SP 82 - IX EDYCJA

  W dniach 9 i 10 czerwca 2014 roku odbył się Dzień Tańca i Piosenki. Jak co roku (już od dziewięciu lat) jest to święto tanecznych i wokalnych prezentacji. Był to dzień podsumowujący działalność taneczną i wokalną  w roku szkolnym 2013/2014. Głównymi artystami na scenie Bemowskiego Centrum Kultury byli  uczniowie należący do zespołu tanecznego „Tempo” oraz soliści i zespoły wokalne z kl. II a. Motywem przewodnim prezentacji tanecznych była  muzyka filmowa. Widownia mogła obejrzeć wiele układów choreograficznych, w tym m.in. widowisko taneczne „Piraci  z Karaibów” oraz „Koty”.  Poprzez taniec z drugą osobą czy oglądanie tańca innych ludzi mamy możliwość pełnego poczucia i zrozumienia emocji, które w nim przekazują. Dlatego dnia 10 czerwca mieliśmy przyjemność gościć Mistrzów Polski w tańcach latynoamerykańskich i V- ce Mistrzów w tańcach standardowych: Konrada Kucharczyka i Aleksandrę Podsiadły  Profesjonalny pokaz zauroczył wszystkich gości.

  Oprócz  wspaniałych występów tanecznych widownia usłyszała znakomite wykonania  polskich piosenek. Zaprezentowały  je zespoły wokalne oraz  laureaci i uczestnicy konkursów na szczeblu stołecznym i mazowiecki: Maja Olszewska, Zosia Szczerbińska, Roksana Wojcieszak, Karolina Zaborek, Tymoteusz Nowak. Dnia 9 czerwca 2014 na zakończenie spotkania wszyscy obecni (występujący i widzowie) zaśpiewali wspólnie piosenkę  zespołu Budka Suflera „Takie Tango”. Natomiast dn.10 czerwca 2014 zostały wręczone nagrody laureatom konkursu tanecznego  festiwalu „ Asteriada 2014”.

  Organizacją przedsięwzięcia i przygotowaniem uczniów do występów zajęła się p. Joanna Cegielska. Należą się jednak ogromne podziękowania za pomoc p. Renacie Hadło, p. Justynie Głowacz, p. Mariuszowi Domurad oraz pozostałym Rodzicom, którzy przyczynili się do zaplanowania i zrealizowania  uroczystości. W roli prowadzących zadebiutowali  uczniowie z grupy teatralnej: Jarosław Nowak, Jakub Wojno i Antoni  Kołtan.

   Podczas szkolnego święta muzycznego dzieciom przyglądała się publiczność, która nagradzała brawami wszystkie prezentacje artystyczne. Na scenie widać było duży nakład pracy, talent ale też wielką radość płynącą właśnie z tańca i piosenki.(jc)

 • STYPENDIA M.ST. WARSZAWY IM. JANA PAWŁA II

  Informacje dotyczące stypendium oraz dokumenty związane ze stypendiami znajdują się na stronie www.centrumjp2.pl w zakładce STYPENDIA.

 • LATO W MIEŚCIE 2014 DLA KLAS I - VI

  Program „Lato w mieście 2014” dla uczniów kl. I-VI szkół podstawowych i gimnazjum w tym roku szkolnym realizowany będzie w terminie od 30 czerwca do 29 sierpnia 2014 r., w następujących placówkach tj. punktach dziennego pobytu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy:

  1. Szkoła Podstawowa nr 316, ul. Szobera 1/3, w terminie 30.06. – 18.07. 2014 r.,
  2. Szkoła Podstawowa nr 301 ul. Brygadzistów  18, w terminie 21.07. – 8.08. 2014 r.,
  3. Szkoła Podstawowa nr 321, ul. Szadkowskiego 3, w terminie 11.08. – 29.08. 2014 r.

   

  Więcej informacji poniżej:

  Lato_w_miescie_2014_informacje.docx

  Karta_kwalifikacyjna_dziecka__lato_2014.docx

 • „Z życia pewnej klasy”- przedstawienie z okazji MDD

  Dnia 28.05.2014 r. z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Dziecka grupa teatralna z klasy II a zaprezentowała spektakl pt. „Z życia pewnej klasy”, które adresowane było do uczniów z klas I-III. Nad dopracowaniem wszelkich szczegółów i przygotowaniem uczniów do występu czuwała p. Joanna Cegielska.

  Przedstawienie opowiadało o losach uczniów pewnej klasy. Dzieci były nadzwyczajne, a zarazem pouczające. Część z nich znakomicie wcieliła się rolę nauczycieli poszczególnych przedmiotów, a część pełniła rolę narratorów przypominających o podstawowych zasadach prawidłowego zachowania w szkole, w domu, na ulicy.

  Wszystkie pouczenia zaprezentowane w przedstawieniu przypominały o używaniu zwrotów grzecznościowych w życiu codziennym przez społeczność szkolną,, przez otoczenie i najbliższe środowisko. Chociaż spektakl zagrany był przez uczniów, to wyglądało to naprawdę profesjonalnie. Gra aktorska była bardzo dobra. Publiczność reagowała adekwatnie do tego, do działo się na scenie, szczególnie żywiołowo na sceny, które były dowcipne. Szkolni aktorzy podeszli do scenariusza bardzo poważnie. Widać było u nich zaangażowanie i determinację, aby jak najdokładniej odzwierciedlić nastrój przedstawienia. Dopełnieniem była muzyka  idealnie dopasowana do spektaklu, która wpływała również na odbiór sztuki.(jc)

strona: