Nawigacja

 • Kulinarna Świetlica

  Kulinarna Świetlica - to cykl cotygodniowych zajęć kulinarnych, prowadzonych przez p. Grażynę Łada–Krasnowską i p. Iwonę Gas w roku szkolnym 2014/2015. Spotkania miały na celu wprowadzenie dzieci do przygody, jaką jest gotowanie. Poprzez uczestnictwo w zajęciach uczniowie mieli szansę zapoznać się nie tylko z zasadami bezpieczeństwa podczas przygotowywania posiłków, ale również własnoręcznie przygotować zdrowy przysmak.

  Kulinarna_Swietlica_fotorelacja_.pdf

  Iwona Gas

  . Grażynę Łada–Krasnowską

  nauczycielka świetlicy

 • Profilaktyka logopedyczna

  W roku szkolnym 2014/2015 w ramach zajęć w świetlicy logopedzi z naszej szkoły: panie Mariola Ewa Czubkowska i Agnieszka Lipnicka prowadziły zajęcia profilaktyki logopedycznej. Zajęcia te przeznaczone były dla najmłodszych uczniów i miały na celu usprawnianie umiejętności dzieci w zakresie sprawności aparatu artykulacyjnego, koordynacji pracy trzech układów: artykulacyjnego, fonacyjnego i oddechowego, percepcji słuchowej (zwłaszcza słuchu fonematycznego), a także motoryki małej.

  Poprzez rozwój sprawności ucznia w wymienionych obszarach przeciwdziałamy trudnościom w nauce czytania i pisania, w myśl zasady „jak mówimy, tak piszemy”.

  Zespół logopedów wykorzystując naturalną chęć dzieci do zabawy, współzawodnictwa, a także ich ciekawość świata i zacięcie w rozwiązywaniu zagadek stawiał uczestników zajęć przed różnymi wyzwaniami. Dzieci wykonywały „ćwiczenia buzi i języka”, sprawdzały siłę swojego oddechu, rozpoznawały dźwięki z otoczenia oraz dźwięki mowy, bawiły się swoimi głosami, rymowały, tworzyły słowa i wyrażenia, zaznajamiały się z przysłowiami, porządkowały i poznawały kategorie znaczeniowe w języku polskim, a przede wszystkim dobrze się bawiły.

  Mamy nadzieję, że tę dobrą zabawę można zobaczyć na załączonych zdjęciach.

  Zdjęcia

  Zespół logopedów

  Agnieszka Lipnicka

  Mariola Ewa Czubkowska

 • Bal klas VI

  Jak co roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 odbył się BAL SZÓSTOKLASISTÓW. Uczestniczyli w nim uczniwie klas: VIa,  VIb,  VIc,  VId i VIe. Organizatorami i sponsorami balu byli Rodzice naszych uczniów. Niezapomniane chwile wiązać się będą z POLONEZEM-tańcem jedynym i niezwykłym, naszym polskim-narodowym. Doskonale przygotowania przez rodziców uroczystość na pewno długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i kadry pedagogicznej.

  Zdjęcia

  Anna Bogusław

 • Spotkanie na Olimpie

  Dnia 17 czerwca 2015 r. odbyło się przedstawienie pt. „Spotkanie na Olimpie, czyli Mitologia na wesoło‘’. Było to podsumowanie projektu „Mity greckie‘’. Uczniowie klas Vf i Vc  mieli za zadanie przygotować inscenizację wybranych mitów greckich. Dzieci z klasy Vf zaprezentowały się w 4 zespołach ze scenkami pt. :

  • „Słuchaj się taty, czyli Helios i Faeton”
  • „Grecki mix „
  • „Dedal i Ikar”
  • „Demeter i Kora"

   

  Z klasy Vc  wystąpiły dwie grupki z przedstawieniami:

  • „Królestwo morza’’
  • „Tułaczka Odyseusza‘’

   

  Inscenizacje były zabawne, ukazywały znanych bogów lub boginie w wersji współczesnej z XXI wieku. Kostiumy były piękne i humorystyczne. Pomysłodawcą projektu była nauczycielka języka polskiego Pani Bożena Kotarska.

    Opracowała Karolina Baldy

  kl. 5 f 

 • Festyn sportowo-rekreacyjny

  W dniu 13.05.2015r. odbył się w naszej szkole Festyn Sportowo Rekreacyjny. Organizatorami  festynu był Urząd Dzielnicy Bemowo, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”, Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice SP nr 82. Impreza była wspaniałą formą  integracji rodziców, nauczycieli, dzieci i osób niepełnosprawnych Stowarzyszenia „Nadzieja”.

  Wszystkim przybyłym osobom serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy za rok. 

  Zdjęcia

  Urszula Szczyplińska

 • Dzień Tańca i Piosenki

  Dnia 10 czerwca 2015 roku odbyła się w Sali Widowiskowej Bemowskiego Centrum Kultury X edycja Dnia Tańca i Piosenki. W pierwszej części uroczystości  uczestniczyli nauczyciele i uczniowie klas III- V. Natomiast w godzinach popołudniowych odbyła się druga część z udziałem : Dyrektora SP nr 82 p. Barbary Makowskiej- Opali, V-ce Dyrektora p. Anny Pawlińskiej, Rodziców i zaproszonych gości. Podczas występów zaprezentowane zostały umiejętności taneczne oraz wokalne uczniów ze SP nr 82. To jednocześnie podsumowanie działalności artystycznej w roku szkolnym 2014/2015.

  Na scenie można było zobaczyć i usłyszeć laureatów konkursów na szczeblu mazowieckim. Układy choreograficzne do utworów m.in. Ennio Morricone i Michaela Jacksona  zaprezentował zespół taneczny „Tempo”. Natomiast grupa wokalna z kl. III a oraz soliści   znakomicie zaśpiewali  wiązankę piosenek dziecięcych i młodzieżowych.

  Wychodząc naprzeciw inicjatywie promowania kultury polskiej wśród  szkolnych artystów na scenie wystąpiła gościnnie grupa teatralna z kl. III a, która zaprezentowała publiczności humorystyczny spektakl „Poczekalnia”. Wspaniała gra aktorska małych artystów została nagrodzona gromkimi brawami.

  Na scenie nie było przegranych. To dzięki takim wydarzeniom muzycznym jak Dzień Tańca i Piosenki kolejne pokolenia młodych ludzi stają się wrażliwe i muzykalne.

  Dziękuję serdecznie Rodzicom za okazane wsparcie podczas występów szkolnych i pozaszkolnych . Szczególne podziękowania składam p. Renacie Hadło, p. Mariuszowi Domuradowi, p. Justynie Głowacz,  p. Elżbiecie Wąsowicz – Zaborek, p. Annie Jesiołowskiej, p. Katarzynie Pociech, p. Andrzejowi Polańskiemu, p. Katarzynie Krawicz- Nowak, p. Marcie Czaplak, p. Annie Kołtan ,  p. Katarzynie Styś.

  Dzięki Państwa pomocy osiągnęliśmy wiele. O efekcie najlepiej świadczy reakcja dzieci. Ich uśmiechy to najwyższa zapłata za Państwa dobroć. Dziękuję.

  Zdjęcia

  Opiekun grupy tanecznej i wokalnej

  Joanna Cegielska