Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie
Strona główna

Witamy na naszej stronie!

Wiadomości

Szanowni Państwo!

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie informuje,

że od 01.09.2014 roku oficjalnym adresem e mailowym jest: sp82@edu.um.warszawa.pl

75. ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

27 września 1939r. na na terenie Polski okupowanej przez Niemcy i Związek Radziecki utworzono konspiracyjną Służbę Zwycięstwu Polski. Wydarzenie to uznaje się za początek istnienia Polskiego Państwa Podziemnego, którego głownym celem była walka z najeźdźcami oraz pomoc ludności polskiej. Polskie Państwo Podziemne istniało do stycznia 1945r. i działało na dwóch płaszczyznach: wojskowej i cywilnej. Za działalność wojskową odpowiadała Armia Krajowa, która prowadziła walkę partyzancką z Niemcami i Rosjanami na terenie całej Polski. Największymi działaniami wojskowymi podjętymi przez Armię Krajową było powstanie warszawskie, które rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 i akcja „Burza” podjęta na wschodnich obszarach Polski. Za działalność cywilną odpowiadał Delegat Rządu na Kraj, który reprezentował rząd polski znajdujący się w Londynie. Wydawano tajne gazety i czasopisma. W podziemnych drukarniach wydawano też książki. Przez całą okupację działały tajne komplety, tzn. podziemne szkoły. Drugiego takiego państwa nie było w całej Europie. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego jest świętem państwowym, obchodzonym co roku 27 września. Obchody 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego przebiegają pod hasłem "My z niego wszyscy". W naszej szkole została wywieszona flaga narodowa, by oddać cześć wszystkim, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę.

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów uczęszczających do naszej szkoły na spotkanie z Dyrektorem i Kadrą Pedagogiczną w dniach zebrań klasowych 29 i 30 września 2014r.

Harmonogram spotkań:

29.09.2014r.  godz. 16.40 - klasy I  godz. 17.00 - klasy II  godz. 17.20 - klasy III 30.09.2014r.  godz. 16.40 - klasy IV i V  godz. 17.00 - klasy VI (przekazanie informacji o zasadach nowego sprawdzianu w klasie VI)

Miejsce spotkania: sala gimnastyczna

NIEODPŁATNE PODRĘCZNIKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Szanowni Państwo!

W zakładce Dokumenty szkolne zamieszczony jest Regulamin korzystania z nieodpłatnych podręczniów lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I.

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

"To był bardzo udany dzień... Od samego rana w wyjątkowo odświętnych strojach, z biretami na głowie, a ogromem emocji w sercu, Pierwszoklasiści szli na uroczystość ślubowania. W pierwszej części mali artyści pokazali publiczności, że pięknie śpiewają, recytują, posiadają dużą wiedzę o swoim kraju, szkole, Dyrekcji, wiedzą jak dobrze się zachować, dlatego w części drugiej zostali pasowani przez Panię Dyrektor na uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr. 82. Wszyscy, którzy widzieli ich starania z pewnością stwierdzili, że mogą zostać przyjęci do braci uczniowskiej! Pani Dyrektor wręczyła każdemu młodemu adeptowi edukacji krawat z logo szkoły, jako oficjalny symbol awansu! Potem mali uczniowie udali się na zasłużony poczęstunek, gdzie w gronie najbliższych sobie osób - wychowawcy, rodziców, dziadków, rodzeństwa - mieli okazję świętować w klasach".
(J.Ch.)

NOWY PROJEKT NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU CYFROWEMU

W związku z realizacją projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”, informujemy, że 8 września 2014 r. rozpoczyna się II tura naboru uczestników do projektu.

O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie, którzy w dniu składania wniosku spełniają łącznie następujące warunki:

UWAGA!

Na podstawie Załącznika nr 1 do zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 6244/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.

Zalecenia dotyczące organizacji żywienia w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa. Przerwa śniadaniowa trwa 15 minut, przerwa obiadowa trwa 20 minut.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Tradycyjnie, 1 września, odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015.

Uczniowie poszczególnych klas IV – VI spotkali się na sali gimnastycznej, by spotkać się z wychowawcami, wysłuchać przemówienia nowej Pani Dyrektor, Barbary Makowskiej – Opala i obejrzeć część artystyczną.

Pani Dyrektor przytoczyła słowa Walta Disney’a: „Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz także tego dokonać.” Zapewniała słuchaczy, że szkoła da szansę spełniać marzenia, pozwoli osiągać coraz więcej, by w rezultacie dosięgnąć celu, dzięki czemu będzie można uwierzyć we własne możliwości.

WYPRAWKA SZKOLNA, STYPENDIUM SZKOLNE, ZASIŁEK SZKOLNY

Szanowni Państwo!

Informacja (wraz za załącznikami) dotycząca procedury wnioskowania oraz przyznawania środków finansowych jest umieszczona na stronie internetowej Serwisu Biura Edukacji: http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow

DRODZY RODZICE!

Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej w r.szk. 2014/15 odbędą się 29 sierpnia w godzinach 10.00 - 15.00 oraz 1 września w godzinach 9.00 - 16.00 na parterze szkoły. Warunkiem uczestniczenia dzieci w zajęciach świetlicowych w nowym roku szk. jest wypełnienie ,,Karty Uczestnika Świetlicy'', dostępnej podczas zapisu lub do pobrania ze strony szkoły. Zapraszamy.

KARTA_UCZESTNIKA_SWIETLICY_2014-2015.doc

photo

Wtorek 30.09.2014

Ilość odwiedzin: 1343914